donatieknop english

Door onze gastcolumnist. 

Nederland is registratieziek. Als u bij de balie komt van de Overheid, Bank of Verzekering mag (lees: moet) u uw BSN (Burger Service Nummer), rijbewijs of paspoort, geboortedatum, polisnummer enz. afgeven. Als dat overeenkomt en u wordt gevonden in het registratiebestand, is er iemand die u met uw vragen verder helpt. Men weet dan immers wie u bent: een geregistreerde aaneenschakeling van nummers en getallen.

Ook als u telefoneert bent u verplicht om via een labyrint van getallen het menu te doorlopen middels hulp van een robotstemmetje, alvorens u geholpen wordt.

Wij hebben een familielid (wij noemen deze de BOB) die geen toekomst heeft als getrouwd persoon. De BOB is een Hollandse 50-er (blond haar, blauwe ogen, rode wangen), die de pech had ergens in Afrika geboren te zijn. De ouders dachten er indertijd goed aan te doen om bij het verlaten van dat land het originele geboortebewijs uit dat land mee te nemen. Het rommelde er nogal. De BOB heeft weliswaar een Nederlands paspoort, maar de Overheid accepteert het geboortebewijs niet meer ook al gaat het hier om een authentiek document dat voorzien is van authentieke zegels. “Jammer”, zegt de Overheid, “de instantie van het geboorteland moet een nieuw document opsturen waaruit blijkt dat de BOB daar geboren is.” Maar ja, de BOB staat niet meer geregistreerd in Afrika en kan dus niets opvragen of overleggen en mag derhalve niet trouwen. Immers, de ouders hadden het originele document meegenomen. Foutje bedankt. De BOB, kunt u echt bewijzen dat u geboren bent? Dan mag u alsnog trouwen. Dat is het goede nieuws voor vandaag!

Een voorbeeld dat veel mensen raakt is de VOG: een verklaring omtrent goed gedrag. Het is een keurmerk van de Overheid (in dit geval Justitie) voor eenieder die het waagt aan een baan te beginnen, of van baan wil veranderen. Als u al door de sollicitatie heen komt dient u bij steeds meer instanties een VOG te overleggen. Staat uw naam geregistreerd bij Justitie en politie dan heeft u pech: u krijgt de baan waarschijnlijk niet.

Dit is bizar. Immers in Nederland is het (lees: was het) normaal bij verandering van werkgever dat u een getuigschrift meeneemt van voorgaande werkgever(s). Daar waar nieuwkomers begonnen met een baan, kreeg men na een gesprek al dan niet de baan. Het werd gegund of niet.

Het ontslagrecht voorziet er nog steeds in, dat als iemand de wet aantoonbaar heeft overtreden of zich niet gedraagt volgens de geldende bedrijfsregels, deze persoon vervolgens door het bedrijf mag worden ontslagen.

Dankzij de VOG is iemand die een aantekening in het dossier van Justitie en politie heeft, vogelvrij. U komt niet meer aan het werk, ook niet als u opgepakt bent geweest en hiervoor veroordeeld bent en uw straf heeft uitgezeten. De aantekening (ook indien slechts sprake was van een verdenking) blijft nog jaren in het dossier van Justitie zitten. Het is voor de sollicitant ondoorzichtig op welke criteria een VOG wordt afgegeven. Wij kennen provo’s en hippies van vroeger die nu in hoge functies terecht zijn gekomen. Deze mensen maken nu het beleid. Wij vragen ons af: vertrouwt de waard zijn gasten, en zo nee, waarom niet?

Maar wat kan u dat schelen? Nu het goede nieuws: het is binnen uw omgeving dagelijkse kost: kinderen die in aanraking zijn geweest met politie en Justitie, in verband met overmatig drank- en/of drugsgebruik (bijvoorbeeld een party drug), vandalisme enz., hebben een grote kans geen VOG meer te krijgen, dus ook geen werk. De registratie blijft voor kleinere misdrijven vijf jaar bewaard. Hoe zwaarder het misdrijf, hoe langer dit bewaard blijft.

Ziet u de toekomst van uw kind al voor u? Werkeloos en geen uitzicht op beter. Het systeem bewijst dat uw kind niet deugt.

Een aantekening bij Bureau HALT is genoeg om een halt toe te roepen aan de carrière van uw kind. Of wordt het tij nog gekeerd?

Gepubliceerd in Columns
zaterdag, 09 april 2011 17:01

Het Knoppenmonster: Banken en Verzekeringen

Door onze gastcolumnist.
 
Stelt u zich eens voor dat u uw (woon)lasten niet meer kunt betalen zodat uw gas, water en licht worden afgesloten, dat u vervolgens uw huis wordt uitgezet en dat uw banktegoed wordt bevroren. Daar komt nog bij dat u uitsluitend mag pinnen in een levensmiddelenzaak als bijvoorbeeld de buurtwinkel A&H ergens in Amsterdam waar cash geld niet meer wordt geaccepteerd “omwille van de veiligheid”. Wat een scenario. U heeft geen onderdak meer, maar ook geen middelen en mogelijkheden om in uw basisbehoeften te voorzien. U bent totaal afhankelijk geworden van goodwill uit uw directe omgeving.

Let op, lieve mensen: dit scenario is veel dichter bij dan u denkt.

In maart 2011 verzekerde een trotse Rabobank-medewerker ons dat de Rabobank verwacht dat binnen vijf tot maximaal tien jaar de hele geldstroom totaal gedigitaliseerd is. Als het inderdaad zover komt, dan houdt dit voor u in dat cash geld is verdwenen en dat alles digitaal gaat. De banken maar ook de Overheid weten dan precies waar, wanneer en waaraan u uw geld uitgeeft. Wat een enorme inbreuk op uw privacy!

Wij vragen ons af: waarom deze actie en wat is hier het nut van? Wie is de klant die elke keer braaf het geld op de bankrekening parkeert? Dat bent u! Hoe komt het dat u als klant onmondig wordt gemaakt. Waarom lezen wij niets over dit onderwerp in de krant en horen wij niets op het journaal, anders dan dat de Duitse Bank roept dat het maken van cash geld miljarden kost? Is dit misschien een voorbode of een vrijbrief om het cash geld dan maar te verwijderen uit het circuit?

Dan hebben we ook nog Verzekeringsmaatschappijen zoals bijvoorbeeld Fortis ASR. Ook ASR is er trots op dat men binnenkort het betalingsverkeer zeker tot 95% heeft gedigitaliseerd. Waarom eigenlijk? Binnen de verzekeringswereld wordt tegenwoordig gesproken over een Nieuwe Wereld. Wij vragen ons af: wat houdt deze Nieuwe Wereld in en waar leidt deze toe? Een snelle vraag waarop ongetwijfeld een complex antwoord volgt.

Dan hebben we nog de Overheid en de Belastingdienst. Dit jaar wordt u als noviteit een compleet door de Belastingdienst ingevuld digitaal aangifteformulier voorgeschoteld. Ingeval er sprake is van bijvoorbeeld vast loondienstverband en een standaard hypotheek, is de Belastingdienst in staat om al deze gegevens voor u tot op de cent uit te werken, aldus de reclamespotjes op tv. Heeft u echter toestemming gegeven aan de diverse instanties dat uw privé-gegevens zomaar worden doorgegeven aan de Belastingdienst? Hoe komt de Belastingdienst aan al uw gegevens?

Vroeger was het simpel: we hadden een spaarvarkentje en stopten daar onze centjes in. Als deze vol was, of eerder, dan sloegen wij het varkentje kapot en gingen wij ons te buiten aan aankopen. Als iemand anders het volle varken meenam en dit namens u uitgaf zeiden we: geen denken aan, dat geld is van mij en dat geef ik zelf uit.

Nu brengen wij het geld naar een bank. Wij weten niet wat ermee gebeurt. Bij opname van hoge bedragen moeten wij zelfs braaf aangeven wat wij met het geld gaan doen. Zijn we weer kleuter geworden? Een kleuter echter weet wie vader of moeder is en hoe ze zijn. In het geval van Banken en Verzekeringen of zo u wilt iemand bij de Overheid weet u niet wie het voor het zeggen heeft en hoe men de knoppen hanteert.

Het zou goed zijn om uw stem te laten horen zolang het nog kan. Ga kritischer met uw privé-gegevens om. U mag vragen stellen en voorwaarden creëren. U bent een volwassen klant en u mag dus keuzes maken die goed voor u zijn. U bent immers geen kleuter meer.

Gepubliceerd in Financiële privacy & PSD2

Korpschef Frank Paauw van de politie Rotterdam-Rijnmond vindt dat het DNA van alle Nederlanders verplicht zou moeten worden opgeslagen in een nationale databank voor de opsporing van misdrijven. Dit verklaart korpschef Paauw in een interview in de partijkrant van Leefbaar Rotterdam. Terwijl privacy volgens hem “een groot goed” is, denkt korpschef Paauw met de massale opslag van DNA “de wereld veiliger” te kunnen maken.

Korpschef Paauw citeert in de partijkrant van Leefbaar Rotterdam de 19e-eeuwse criminoloog Lacassagne die stelde dat “iedere maatschappij de criminaliteit krijgt die het verdient”. Stichting Privacy First zou hier tevens privacycriminaliteit onder willen verstaan en wijst korpschef Paauw graag op een relevanter citaat van Benjamin Franklin: “Hij die vrijheid opgeeft voor veiligheid verdient geen van beide.”

Verplichte opslag van het DNA van alle Nederlanders in een nationale databank vormt bij voorbaat een collectieve mensenrechtenschending. Alleen al het volstrekt disproportionele karakter ervan betekent immers een grove schending van het recht op privacy en lichamelijke integriteit van iedere Nederlander. Afgezien van het totale gebrek aan kennis en respect voor de mensenrechten dat korpschef Paauw met zijn uitlatingen etaleert, getuigt dit ook van een achterhaalde maatschappijvisie waarin veiligheid en privacy jarenlang een valse tegenstelling vormden. Privacy is veiligheid: de persoonlijke veiligheid van het individu tegenover een overheid die haar eigen burgers niet meer vertrouwt en iedere Nederlander als potentiële verdachte wenst te behandelen. Privacy First wil deze ontwikkeling een halt toeroepen en gaat hierbij uit van een positieve maatschappijvisie waarin vertrouwen en vrijheid basiswaarden zijn.

Update: korpschef Paauw krijgt zowel vanuit de politiek als vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie geen enkele steun voor zijn plan. Minister Opstelten noemt het "disproportioneel" en "over de schreef".

Gepubliceerd in Wetgeving
zondag, 16 januari 2011 03:00

Profiel: Rop Gonggrijp

De technologische infrastructuur die de laatste jaren is aangelegd is ideaal voor een totalitaire staat. Eén van de weinige mensen die hier jaren geleden al voor waarschuwde is internetspecialist en oud-hacker Rop Gonggrijp:

Gepubliceerd in Videocorner
vrijdag, 12 november 2010 16:13

Uw bankgegevens ook voor anderen beschikbaar?

Zonder dat iemand het weet wil Justitie kunnen grasduinen in uw bankgegevens en telefoonverkeer. Lees HIER over Operatie Verkeerstoren.

Gepubliceerd in Financiële privacy & PSD2
donderdag, 14 oktober 2010 08:40

Gonggrijp: OV-chipkaart draait om database

Bron: Security, 11 mei 2010
Gebruikers die bang zijn dat hun reisgedrag straks wordt vastgelegd in deze database en dat aan de hand daarvan conclusies worden getrokken, hebben juist baat bij een gebrekkige beveiliging. Als de overheid straks zegt dat je bijvoorbeeld in een bepaalde trein hebt gezeten, is dat met een onveilige database veel makkelijker te ontkennen. "Hoe onveiliger de database, des te slechter die zal zijn, des te beter dat is."

Incompetentie

Gonggrijp, die aan de wieg van de Nederlandse hackerconferenties stond, merkt op dat wij als maatschappij baat bij een goed functionerend transportsysteem hebben. "En niet dat deze mensen het verklooien, zodat er straks geen bussen en treinen rijden." In deze gevallen gaat het hem meer om de database dan de beveiliging. De security is echter interessant omdat het de incompetentie van de betrokken partijen laat zien. "Het is een mooie manier om hun totale incompetentie te demonstreren." Het is niet meer dan dat, beveiliging zal volgens Gonggrijp nooit het centrale punt worden.Datzelfde geldt voor de steeds groter wordende verzameldrift van overheid en bedrijfsleven. Het probleem is niet dat bedrijven allerlei informatie verzamelen, maar het feit dat wij het ze als maatschappij geven. "Er is niks pervers aan om alles over je klanten te weten, het is verderfelijk van de maatschappij om ze zover te laten komen."

Gepubliceerd in Mobiliteit
dinsdag, 12 oktober 2010 22:15

"Anoniem reizen in toekomst onmogelijk"

Anoniem reizen is de mogelijkheid voor een individu om zich, onder normale omstandigheden, in een openbare omgeving te kunnen bewegen, zonder dat zijn locatie systematisch en in het geheim voor latere doeleinden wordt opgeslagen. De OV-chipkaart, mobiele telefoon, diensten die je vrienden laten weten dat je in de buurt bent, gratis WiFi en parkeermeters die je vertellen als je meter bijna leeg is, hebben de potentie om deze vorm van privacy weg te nemen. Hierdoor wordt het voor anderen mogelijk om aan de hand van het reisgedrag allerlei zeer persoonlijke vragen te stellen of je hiermee op andere manieren te confronteren.

"Als je je huis verlaat, geef je wat privacy op. Iemand kan je misschien een kliniek zien binnengaan, of ziet je met je secretaris een hotel verlaten." In het verleden kostte het mankracht en moeite om dit soort informatie te bemachtigen. Vandaag de dag en in de toekomst wordt deze informatie stilletjes verzameld door alledaagse apparaten en applicaties, en is beschikbaar voor allerlei partijen, die dit kunnen opvragen of kopen. Of ze betalen een hacker om de reisgeschiedenis van iedereen te stelen, zo stelt de EFF. "Het is deze overgang naar een regime waarin de informatie over je locatie continu, zwijgend en goedkoop wordt verzameld, waar we bezorgd over zijn."

"Ik heb niets te verbergen"
Een vaak gehoord argument is dat mensen die zich aan de wet houden geen privacy nodig hebben. De EFF merkt op dat het niet alleen de overheid, politie of politieke tegenstanders zijn waar bescherming tegen nodig is. Ook werkgevers, collega's, familie of zakelijke concurrenten hoeven niet de details van iemands persoonlijke leven te kennen. "Het beschermen van locatiespecifieke privacy draait om het behouden van waardigheid en vertrouwen als je je door de wereld begeeft." Bepaalde locatiespecifieke informatie zou bijvoorbeeld interessant voor verzekeringsmaatschappijen kunnen zijn, om zo de premie te verhogen. De EFF verwijst naar dit artikel waarin het "ik heb niets te verbergen" argument verder wordt ontkracht.

Om de privacy van burgers te waarborgen, moet daarom al bij het ontwerp van allerlei diensten hiermee rekening worden gehouden. "Nu is het moment om verantwoorde ontwerpen te kiezen en de locatiespecifieke privacy van gebruikers niet op te geven omdat het alleen maar opportuun is." Op wat voor manier mobiele telefoons, OV-chipkaart en creditcards de privacy aantasten, maakt de EFF in dit artikel duidelijk.
Gepubliceerd in Mobiliteit

Centrale databases waarmee overheden van hun burgers kunnen determineren wat ze zijn, doen en willen, ontstaan niet van de ene dag op de andere. Er zijn vele tussenstappen die gemaakt moeten worden voordat het ideaal van een centraal computergestuurde staat mogelijk is. Het artikel hieronder wordt hier gepresenteerd als voorbeeld van hoe zo'n tussenstap wordt gedaan.

SOURCE: The New York Times, Solomon Moore, April 18, 2009

Law enforcement officials are vastly expanding their collection of DNA to include millions more people who have been arrested or detained but not yet convicted. The move, intended to help solve more crimes, is raising concerns about the privacy of petty offenders and people who are presumed innocent.

 

Until now, the federal government genetically tracked only convicts. But starting this month, the Federal Bureau of Investigation will join 15 states that collect DNA samples from those awaiting trial and will collect DNA from detained immigrants — the vanguard of a growing class of genetic registrants.

The F.B.I., with a DNA database of 6.7 million profiles, expects to accelerate its growth rate from 80,000 new entries a year to 1.2 million by 2012 — a 17-fold increase. F.B.I. officials say they expect DNA processing backlogs — which now stand at more than 500,000 cases — to increase.

Law enforcement officials say that expanding the DNA databanks to include legally innocent people will help solve more violent crimes. They point out that DNA has helped convict thousands of criminals and has exonerated more than 200 wrongfully convicted people.

But criminal justice experts cite Fourth Amendment privacy concerns and worry that the nation is becoming a genetic surveillance society.

“DNA databases were built initially to deal with violent sexual crimes and homicides — a very limited number of crimes,” said Harry Levine, a professor of sociology at City University of New York who studies policing trends. “Over time more and more crimes of decreasing severity have been added to the database. Cops and prosecutors like it because it gives everybody more information and creates a new suspect pool.”

Courts have generally upheld laws authorizing compulsory collection of DNA from convicts and ex-convicts under supervised release, on the grounds that criminal acts diminish privacy rights.

DNA extraction upon arrest potentially erodes that argument, a recent Congressional study found. “Courts have not fully considered legal implications of recent extensions of DNA-collection to people whom the government has arrested but not tried or convicted,” the report said.

Minors are required to provide DNA samples in 35 states upon conviction, and in some states upon arrest. Three juvenile suspects in November filed the only current constitutional challenge against taking DNA at the time of arrest. The judge temporarily stopped DNA collection from the three youths, and the case is continuing.

Sixteen states now take DNA from some who have been found guilty of misdemeanors. As more police agencies take DNA for a greater variety of lesser and suspected crimes, civil rights advocates say the government’s power is becoming too broadly applied. “What we object to — and what the Constitution prohibits — is the indiscriminate taking of DNA for things like writing an insufficient funds check, shoplifting, drug convictions,” said Michael Risher, a lawyer for the American Civil Liberties Union.

This year, California began taking DNA upon arrest and expects to nearly double the growth rate of its database, to 390,000 profiles a year from 200,000.

One of those was Brian Roberts, 29, who was awaiting trial for methamphetamine possession. Inside the Twin Towers Correctional Facility in Los Angeles last month, Mr. Roberts let a sheriff’s deputy swab the inside of his cheek.

Mr. Roberts’s DNA will be translated into a numerical sequence at the F.B.I.’s DNA database, the largest in the world.

The system will search for matches between Mr. Roberts’s DNA and other profiles every Monday, from now into the indeterminate future — until one day, perhaps decades hence, Mr. Roberts might leave a drop of blood or semen at some crime scene.

Law enforcement officials say that DNA extraction upon arrest is no different than fingerprinting at routine bookings and that states purge profiles after people are cleared of suspicion. In practice, defense lawyers say this is a laborious process that often involves a court order. (The F.B.I. says it has never received a request to purge a profile from its database.)

When DNA is taken in error, expunging a profile can be just as difficult. In Pennsylvania, Ellyn Sapper, a Philadelphia public defender, has spent weeks trying to expunge the profile taken erroneously of a 14-year-old boy guilty of assault and bicycle theft. “I’m going to have to get a judge’s order to make sure that all references to his DNA are gone,” she said.

The police say that the potential hazards of genetic surveillance are worth it because it solves crimes and because DNA is more accurate than other physical evidence. “I’ve watched women go from mug-book to mug-book looking for the man who raped her,” said Mitch Morrissey, the Denver district attorney and an advocate for more expansive DNA sampling. “It saves women’s lives.”

Mr. Morrissey pointed to Britain, which has fewer privacy protections than the United States and has been taking DNA upon arrest for years. It has a population of 61 million — and 4.5 million DNA profiles. “About 8 percent of the people commit about 70 percent of your crimes, so if you can get the majority of that community, you don’t have to do more than that,” he said.

In the United States, 8 percent of the population would be roughly 24 million people.

Britain may provide a window into America’s genetic surveillance future: As of March 2008, 857,000 people in the British database, or about one-fifth, have no current criminal record. In December, the European Court of Human Rights ruled that Britain violated international law by collecting DNA profiles from innocent people, including children as young as 10.

Critics are also disturbed by the demographics of DNA databases. Again Britain is instructive. According to a House of Commons report, 27 percent of black people and 42 percent of black males are genetically registered, compared with 6 percent of white people.

As in Britain, expanding genetic sampling in the United States could exacerbate racial disparities in the criminal justice system, according to Hank Greely, a Stanford University Law School professor who studies the intersection of genetics, policing and race. Mr. Greely estimated that African-Americans, who are about 12 percent of the national population, make up 40 percent of the DNA profiles in the federal database, reflective of their prison population. He also expects Latinos, who are about 13 percent of the population and committed 40 percent of last year’s federal offenses — nearly half of them immigration crimes — to dominate DNA databases.

Enforcement officials contend that DNA is blind to race. Federal profiles include little more information than the DNA sequence and the referring police agency. Subjects’ names are usually kept by investigators.

Rock Harmon, a former prosecutor for Alameda County, Calif., and an adviser to crime laboratories, said DNA demographics reflected the criminal population. Even if an innocent man’s DNA was included in a genetic database, he said, it would come to nothing without a crime scene sample to match it. “If you haven’t done anything wrong, you have nothing to fear,” he said.

Next Article in US (2 of 17) » A version of this article appeared in print on April 19, 2009, on page A1 of the New York edition.

 

Gepubliceerd in Profiling

British government backs down over telephone database plan

The Washington Post, AP, Jill Lawless, Monday, April 27, 2009; 8:28 AM

LONDON -- The British government said Monday it wants communications companies to keep records of every phone call, e-mail and Web site visit made in the country. But it has decided not to set up a national database of the information, a proposal that had been condemned as a "Big Brother"-style invasion of privacy by civil liberties groups.  

The government said in October it was considering a central database of phone and Internet traffic as part of a high-tech strategy to fight terrorism and crime.

 But Home Secretary Jacqui Smith said Monday the plan had been dropped.

 A document outlining the department's proposals said the government "recognizes the privacy implications" of a database and "does not propose to pursue this approach."

 

Instead, the government said it was backing a "middle way" that would see service providers store and organize information on every individual's phone and Internet traffic so that it could be accessed by police and other authorities on request.

 The Home Office estimated introducing the new system would cost up to 2 billion pounds ($3 billion).  

Under current rules, British Internet service providers are already required to store records of Web and e-mail traffic for a year. The new proposals would also require them to retain details of communications that originated in other countries but passed across British networks _ for example if someone in Britain accessed a U.S.-based e-mail account.

 The government said providers would not store the content of calls, e-mails or Internet use. They would retain details of times, dates, phone numbers, e-mail addresses and Web site URLs.

 Smith said officials had to strike "a delicate balance between privacy and security," but insisted police and intelligence agencies needed more tools to fight crime and terrorism in an ever-more complex online world.

 "Advances in communications mean that there are ever more sophisticated ways to communicate and we need to ensure that we keep up with the technology being used by those who would seek to do us harm," Smith said.

 The proposals are still a long way from becoming law. The government is seeking public comment until July, and widespread opposition is expected.

 The government said there would be strict safeguards on who could access the information, but critics say existing surveillance powers have been abused by local authorities investigating relatively trivial offenses such as littering or failing to clean up dog mess.

 That led the government in December to say it would clamp down on abuses of surveillance laws.

 Trust in the government also has been hit by a series of lost data incidents. In November, a government department lost a disk that contained the names, addresses and bank details of 25 million people.

Gepubliceerd in Profiling
zondag, 10 oktober 2010 07:15

Macht, leugen en lafheid

 


  Privacy First, Amsterdam, 21 november 2009

"De essentie van het brede onbehagen is ..."

Column "Macht, leugen en lafheid" van prof. Bob Smalhout.
Verscheen in De Telegraaf van 21 nov. 2009, pag. T9.


Macht, leugen en lafheid
door prof. dr. Bob Smalhout

21-11-2009

Na jaren van politieke ellende begint het kennelijk bij veel landgenoten door te dringen dat de bijna ontelbare maatregelen, uitspraken, plannen en beloften van onze overheid de onbetrouwbaarheid bezitten van het Nederlandse weer. Vandaar de panische angst van de meeste politici voor verkiezingen, voor een volksreferendum in combinatie met een stage groei van het aantal potentiële stemmers op de PVV, de partij van Geert Wilders. De essentie van het brede onbehagen (door het politieke establishment altijd minachtend 'onderbuikgevoelens' genoemd) is de groeiende vrees steeds meer door de overheid in ons privéleven te worden aangetast. Hadden wij kortgeleden te maken met het ministerie van Financiën dat grote bedragen uitkeerde aan criminelen die gestolen financiële privé-gegevens in de aanbieding hadden, thans worden wij overvallen door de minister Eurlings (CDA) van Verkeer en Waterstaat, met een uitgebreid plan om autokilometers te gaan registreren en te belasten via in de auto geplaatste monitoren. Niet alleen dat er van deze kastjes ruim negen miljoen nodig zijn, maar bovendien moeten ze worden ingebouwd. En dat alles kost miljoenen.

De automobilist wordt verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn elektronische bewaker. Defecten moeten onmiddellijk worden gemeld aan de overheid, die dreigt met hoge boetes en zelfs gevangenisstraffen. Hoe die gemiddelde burger te weten moet komen of het apparaat goed werkt, wordt niet vermeld. Ook niet wat er gebeurt bij diefstal. Maar het meest benauwende is wel dat de overheid via dit systeem van iedereen kan weten waar en wanneer hij of zij zich bevindt. Om deze pil wat te vergulden wordt erbij verteld dat de files door het systeem zouden verminderen, dat de reistijd dus korter wordt en dat er minder ongelukken zullen gebeuren, met cijfers achter de komma alsof het zuivere wiskunde is. Maar die bedrieglijke psychologische techniek kennen we zo langzamerhand wel. Minister Klink (CDA) van Volksgezondheid doet hetzelfde, maar dan met zijn eigen stokpaardje, het 'elektronisch patiënten dossier.'

Het rekeningrijden heeft al een lange voorgeschiedenis en vele ministers hebben er al hun tanden op stukgebeten. Zoals Kroes, die in 1989, als minister van Verkeer en Waterstaat, 'tolheffing' voorstelde. Haar opvolgster Maij-Weggen (CDA) had in 1991 voorstellen voor zowel een spitsvignet als voor een carpoolstrook. Jorritsma (VVD) kwam met het wetsvoorstel 'rekeningrijden' en Netelenbos (PvdA) bedacht de elektronische tolpoorten. Alle projecten liepen vast op het enige wat de geplaagde bevolking kan doen, namelijk het torpederen van wat in de politiek 'een sociaal draagvlak' wordt genoemd.

Kwartje

Doch, al die nooit uitgevoerde grootscheepse plannen hebben wél vele miljoenen belastinggeld gekost. Alleen ex-minister Netelenbos heeft er de onsterfelijke bijnaam van 'Tineke Tolpoort' aan overgehouden. Ook is een onaangename maatregel van de socialist Wim Kok, als bewijs van onbetrouwbaarheid van politici, voor altijd in het collectieve geheugen van onze burgerij blijven hangen. Hij voerde in 1991 het beruchte 'kwartje van Kok' in. Het zou een tijdelijke maatregel zijn: ƒ 0,25 extra per liter benzine, om een gat in zijn begroting te dichten. Nu, na achttien jaar, betalen we nog steeds dat kwartje van Kok. Maar het meest vrezen de Nederlanders de continue aantasting van hun privéleven. Dat wordt zeer sterk gevoeld door mensen die bewust de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.
Alle maatregelen van de Duitse bezetter berustten destijds op een perfecte registratie en documentatie. Hierdoor was voor de nazi's het oppakken, transporteren en vermoorden van onze Joodse medeburgers, een fluitje van een cent. De overheid was in de jaren dertig zó verzot geweest op perfecte bevolkingsregistratie, dat wij als eersten in Europa daarvoor gebruikmaakten van elektromechanische computers, het Hollerith-systeem. Een ponskaartenmachine, uitgevonden door Hermann Hollerith in 1884 en geproduceerd door de Amerikaanse firma IBM.

Zonder de Hollerith-apparaten van IBM was de uitroeiing van miljoenen Joden veel moeilijker geweest. De Nederlander die in ons land verantwoordelijk was voor die perfecte registratie en organisatie was Jacobus Lambertus Lentz, hoofd Rijksinspectie der Bevolkingsregistraties en uitvinder van het destijds beruchte persoonsbewijs (identiteitskaart), dat vrijwel niet te vervalsen was. Zijn lijfspreuk luidde: "Registreren is Dienen." Zijn ideeën over blinde dienstbaarheid hebben meer dan 102.000 Joodse Nederlanders het leven gekost.

Hackers

Dat het diepe wantrouwen van de oorlogsgeneratie tegen massale bevolkingsregistraties voor welk doel dan ook, nog steeds diep verankerd is, werd op 5 november jongstleden vermeld in het dagblad Trouw in een artikel over hackers die moeiteloos computercodes konden kraken. Een als 'Henk' aangeduide professionele hacker, die als software-ontwikkelaar de veiligheid van websites onderzoekt, vindt wekelijks tussen de veertig en honderd elektronische lekken bij de overheid, bedrijven en andere organisaties.

De grondgedachte bij al die grootschalige registratiesystemen is de diepgewortelde wens van de meeste politici om macht uit te kunnen oefenen. Daar wordt vaak alles aan opgeofferd. Maar zodra een groot deel van de bevolking de voet dwars zet en NEE roept, veranderen vele politici in laffe kleinzielige mensen die in staat zijn hun mening binnen 24 uur compleet te herzien. Een klassiek voorbeeld was deze week de minister van Wonen, Wijken en Integratie, Eberhard van der Laan (PvdA), die nog onlangs arrogant weigerde om aan Wilders (PVV) gegevens te verschaffen over de kosten van de massale niet-westerse immigratie. Drie dagen geleden, met de hete adem van diezelfde Wilders in zijn nek, sprak Eberhard deze briljante volzin: "Wij (PvdA), waren vrij onnozel om niet in te zien dat je voor het slagen van integratie wél eisen moet stellen. We lieten de Nederlanders in de kou staan." Er bestaan dus nog steeds wonderbaarlijke genezingen die medisch niet te verklaren zijn. Nu Eurlings nog. Zou voor hem Lourdes een optie zijn?

Gepubliceerd in Columns
Pagina 13 van 14

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
Control Privacy
Procis

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon