donatieknop english
Top 20 in schadelijke straling van mobiele telefoons Motorola en Blackberries zijn de grootste boosdoeners in de V.S.Wie durft zo'n stralingslijst voor Nederland of Europa te maken?Als u tijdens een telefoongesprek voelt dat uw oor wordt 'gekookt', worden ook uw hersenen aan de andere kant van uw schedel daar 'gekookt'. Hersenen zijn echter gevoelloos, dus u merkt niets. Wat niet weet, wat niet deert, denkt…
Op 25 augustus 2009 verscheen er van de EM Radiation Research Trust (45 Queen Street, Exeter, Engeland) een zeer degelijk onderbouwd internationaal rapport over de gezondheidsrisico's van mobiel bellen. De radiostraling aan het oor zou vergelijkbaar zijn met de radiostraling in een magnetronoven en als zodanig delen van de hersenen 'koken' naast het bel-oor. Wij gebruiken het woord radiostraling waar ElektroMagnetische (EM) straling wordt bedoeld.…
Brief Min. VWS over kwetsbaarheid chippas (UZI-pas) Brief Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Ons kenmerk MEVA/ICT-2922193 Datum 31 maart 2009 Betreft Smartcard Geachte voorzitter, In de brief van 19 februari 2009 (MEVA/ICT-2914041) naar aanleiding van de wetsbehandeling elektronisch patientendossier is gemeld dat er maatregelen worden getroffen om een onlangs in een laboratoriumomgeving geconstateerde kwetsbaarheid in…
Enkele medische professionals vertelden hun ervaringen en inzichten.De belangen bij EPD liggen niet in de medische praktijk maar elders. Nederland is verdeels in 8 regio's rond de 8 Universitaire Medische Centra. Iedere regio heeft z'n eigen manier van doen en eigen softwaresystemen. Er is een overkoepelend orgaan waarvan het bestuur bestaat uit de voorzitters van de 8 raden van bestuur van de UMC's. De meeste…

Correcte informatie EPD

donderdag, 11 februari 2010 Medische privacy
Er bestaan misverstanden over Elktronische PatiëntenDossiers.Vrijbit wees ons op enige spraakverwarring en de juiste informatie.Hieronder volgt ter referentie en ter voorkoming van spraakverwarring een opsomming van de officiële informatie. EPD staat voor Elektronisch PatiëntenDossier. Het EPD is onderdeel van iets dat uiteindelijk "Elektronische Zorginformatieuitwisseling" gaat heten. Men spreekt ook wel over 'elektronisch patiëntengegevens uitwisselingssysteem'. Er bestaat geen aparte wet over het EPD. Het EPD wordt…

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
Control Privacy
Procis

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon