Print deze pagina

Big Brother in Europa

Privacy Bibliotheek
© EPO © EPO

Het boek Big Brother in Europa van de Belgische mensenrechtenadvocaat Raf Jespers is sinds de publicatie ervan in juni 2010 snel uitgegroeid tot een standaardwerk over de opkomst van de Europese controlestaat. In zijn boek geeft Jespers een uitvoerig overzicht van relevante Europese instellingen en de Europese besluitvorming sinds 2001. Tot in detail schetst het boek de opkomst van de 'Europese veiligheidsarchitectuur'.

Als advocaat raakte Jespers de laatste jaren steeds verder verontrust over de toenemende privacybeperkingen in het kader van de 'war on terror'. Hieruit kwam zijn inspiratie voor dit boek voort. "We zijn op weg naar een Big Brother samenleving in Europa", zo waarschuwt Jespers. Volgens hem heeft dit drie oorzaken:
1) het gebruik van nieuwe technologieën en de digitale revolutie;
2) het autoritaire klimaat na '9/11';
3) de toegenomen invloed van de Europese Unie.

Volgens Jespers kenmerkt een democratie zich door openbaarheid van bestuur en respect voorjespers het privéleven van burgers. In een dictatuur is het precies andersom: openbaarheid van privéleven en geheim bestuur zijn hier de norm. Jespers pleit dan ook voor meer bestuurlijke transparantie: een 'glazen overheid'.

De huidige toename van privacy-organisaties is volgens Jespers vergelijkbaar met de opkomst van de milieubeweging in de jaren 70. Het is nu aan deze privacy-organisaties om op Europees niveau de handen ineen te slaan.