donatieknop english

Kilometerheffing - standpunt Privacy First

Privacy First is tegen de kilometerheffing.
Het is een symptoom van wat er nu mis is met deze overheid.
Onze voorzetter zegt in De Telegraaf website hierover het volgende:

Geachte redactie,

Allereerst mijn complimenten over de opstelling van de Telegraaf inzake de kilometerheffing, namelijk het innemen van een kritische houding hierin en het  opzetten van een brede maatschappelijke discussie.

Wederom komt de politiek in Nederland via achterkamertjes en reeds toegezegde opdrachten aan het bedrijfsleven met een zogenaamde oplossing voor dit keer het fileprobleem. Gebaseerd op een verplichte registratie van alle privebewegingen van burgers in een door de overheid verplicht gesteld registratiemiddel. En dat moet de burger vervolgens zelf betalen op straffe van zware boetes en celstraffen onder de criminaliteitswetgeving! Vervolgens wordt er een geldverslindend controlesysteem geïmplementeerd wat jaarlijks onder-houden moet worden door externe partijen welke natuurlijk jaarlijks inflatie-correctie en software upgrades gaan doorbelasten.

Wij krijgen als stichting Privacy First vele reacties van verontruste burgers welke aangeven niet te begrijpen dat de overheid zich op grove wijze via schijnargu-mentatie toegang wil verschaffen in het privédomein en tevens vele mogelijke alternatieven aanbieden om onder andere het fileprobleem aan te pakken. Wij hebben ons inziens hier te maken met een sterk ontspoorde overheid (het nieuwe boekje van Marc Chavannes van NRC is hierin een leuk naslagwerk) welke zonder enig besef of toetsing aan de uitgangspunten van de rechtstaat de laatste jaren vele privacy en vrijheidsbeperkende maatregelen middels ons rechtssysteem onder dwang aan de burger wil opleggen. Door het gebrek aan verantwoordelijkheid bij de uitvoerende overheid worden ter compensatie big brotherachtige bij voorkeur gecentraliseerde controlesystemen ingevoerd, ook al zijn ze zo lek als een mandje en wordt dit steevast aangetoond.

Het rechtssysteem bekrachtigen en het door de burger zelf laten betalen van zijn eigen controlestaat begint zo langzamerhand echt ziekelijke vormen aan te nemen en is een regelrechte bedreiging voor onze democratische rechtsstaat. Grote pleitbezorgers ministers Donner, Hirsch Ballin en nu ook Klink van de electronische dictatuur nemen hierin het voortouw en drukken wetgeving door via raamwerken in de Eerste kamer of middels achterkamertjes in Brussel (“Europa wil het zo”) Zo hebben zij de laatste jaren op basis van bewust aangegrepen incidenten 100% wetgeving ingevoerd onder het mom van het angstzaaiende uitgeholde internationaal terrorisme argument of zogemaande efficiente marktwerking.

Het briefgeheim wordt middels internetregistratie geschonden, telefoons worden afgetapt en gegevens hiervan 18 maanden opgeslagen, het medisch geheim is opgeheven, het gecentraliseerde electronisch kind-en patiënten-dossier doorgedrukt, vingerafdrukken en koppeling aan een nieuw criminaliteitsregister van elke burger in alle nieuwe paspoorten is snel ingevoerd, nummerplaat herkenningscamera’s op snelwegen als “proef” opgestart, kentekenregistratie en camera’s!!! in nieuwe parkeerautomaten zonder mogelijkheid voor cashbetalingen op onze kosten aangeschaft, vlucht- en financiële gegevens worden aan onbekende derden verstrekt in de VS om te kunnen reizen etc etc…

Om er maar een paar te noemen. Allemaal privé gegevens van de burger waar de overheid niets mee te maken heeft als de burger daar geen prijs op stelt deze te verstrekken. Gedwongen via zeer technologiegedreven wetgeving en bedisseld in achterkamertjes, ontrokken aan het oog van de burger. Minister Hirsch Ballin is een meester in dit vak, zowel in het stiekem regelen van vrijheidsbeperkende wetgeving als het afbreken van de positie van de rechterlijke macht, welke nu een soort uitvoeringsorgaan van het ministerie van justitie is geworden.

Privacy First staat voor goede, op onze democratische normen en waarden aangepaste, echte oplossingen voor echte problemen welke ondersteund worden door goede inzet van technologie. Met behoud van privacy en het recht op anonimiteit. Op dit moment wordt het rechtssysteem omgekeerd: iedereen is verdacht totdat het tegendeel bewezen is en de burger moet dit zelf maar bewijzen tegen een zeer grote, rijke en electronische overheid. Welke op onze kosten ook nog eens vrolijk peperdure advertentie- en promotiecampagnes de media instuurt om de publieke opinie te beïnvloeden of te masseren zoals dat heet. Niet echt een maatschappij waar wij in willen leven.

 

drs LTC Filippini

Voorzitter Stichting Privacy First

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
Control Privacy
Procis

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon