donatieknop english

Actuele informatie en downloads i.v.m. het Paspoortproces

Op deze pagina vindt u actuele procesinformatie en documenten die verband houden met de civielrechtelijke procedure die Stichting Privacy First en mede-eisers (burgers) sinds mei 2010 wegens de centrale opslag van vingerafdrukken onder de nieuwe Paspoortwet hebben ingesteld tegen de Staat der Nederlanden, in dezen vertegenwoordigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kortweg "het Paspoortproces". 

ACTUELE PROCESFASE

Op 18 februari 2014 heeft Privacy First twee belangrijke overwinningen in het Paspoortproces behaald: het Hof Den Haag verklaarde Privacy First ontvankelijk en achtte centrale opslag van vingerafdrukken onder de Paspoortwet onrechtmatig wegens schending van het recht op privacy; lees HIER ons nieuwsbericht en de volledige uitspraak. In mei 2014 heeft de Staat echter cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Op 22 mei 2015 verklaarde de Hoge Raad Privacy First en alle mede-eisers vervolgens alsnog niet-ontvankelijk. Aan een inhoudelijk oordeel over de nieuwe Paspoortwet kwam de Hoge Raad daardoor niet toe; lees HIER ons commentaar. In cassatie werden Privacy First c.s. bijgestaan door Alt Kam Boer Advocaten in Den Haag. Op advies van Stibbe Advocaten heeft Privacy First op 12 oktober jl. een verzoek tot voeging in een individuele paspoortzaak ingediend bij de Raad van State.

Procesdocumenten

-  Verzoek d.d. 12 oktober 2015 bij de Raad van State tot deelname van Privacy First aan het geding van Louise van Luijk tegen de Paspoortwet; klik HIERpdf (pdf).
-  Arrest Hoge Raad d.d. 22 mei 2015 zoals gepubliceerd op Rechtspraak.nl, in RvdW 2015/667, in JB 2015/125 & JIN 2015/187 (beiden met annotatie door mr. drs. J. Sillen), in JG 2015/50 (met annotatie door prof. T. Barkhuysen) en in NJ 2016/262 (met annotatie door prof. H.J. Snijders). Zie tevens de kritische annotatie door Berculo Advocaten, het kritische commentaar van Stibbe Advocaten, de kritische beschouwing door prof. T. Barkhuysen en het commentaar van de landsadvocaat op Cassatieblog.nl).
-  Borgersbrief van Privacy First en mede-eisers d.d. 6 maart 2015, door mr. Barbara van Dorp (Alt Kam Boer Advocaten); klik HIERpdf (pdf).
-  Conclusie van Advocaat-Generaal mr. Jaap Spier d.d. 20 februari 2015; klik HIERpdf (pdf, 7 MB).
-  Nota van dupliek van Stichting Privacy First en mede-eisers d.d. 5 december 2014, door mr. Barbara van Dorp (Alt Kam Boer Advocaten); pdfklik HIER.
-  Nota van repliek van landsadvocaten mrs. Hans van Wijk en Gijsbrecht Nieuwland (namens de Staat) d.d. 5 december 2014; pdfklik HIER.
-  Schriftelijke toelichting van landsadvocaten mrs. Hans van Wijk en Gijsbrecht Nieuwland (namens de Staat) bij de cassatiedagvaarding d.d. 21 november 2014; pdfklik HIER.
-  Verweerschrift (schriftelijke toelichting) van Stichting Privacy First en mede-eisers d.d. 21 november 2014, door mr. Barbara van Dorp (Alt Kam Boer Advocaten); pdfklik HIER
-  Cassatiedagvaarding van landsadvocaten mrs. Hans van Wijk en Gijsbrecht Nieuwland (namens de Staat) d.d. 19 mei 2014; pdfklik HIER.
-  Arrest (uitspraak) van het Hof Den Haag d.d. 18 februari 2014; pdfklik HIER, tevens gepubliceerd op rechtspraak.nl, in JB 2014/76 (met annotatie door prof. R. Schutgens) en JBP 2014/77 (met annotatie door mr. I. Koetsenruijter).
-  De Memorie van Antwoord van landsadvocaat mr. Cécile Bitter (namens de Staat) d.d. 26 maart 2013: pdfklik HIER.
-  De Memorie van Grieven van Stichting Privacy First en mede-eisers d.d. 18 december 2012: pdfklik HIER.
-  Vonnis rechtbank Den Haag d.d. 2 februari 2011: pdfklik HIER. LJN: BP2860. Annotaties: JB 2011/78, prof. R. Schutgens; NJB 2011/15 (Kroniek Bestuursrecht), p. 939; NJB 2012/11 (prof. T. Barkhuysen, Ruim baan voor belangenorganisaties).
-  De Pleitnota van mr. Christiaan Alberdingk Thijm (SOLV Advocaten) d.d. 29 november 2010; pdfklik HIER.
-  De Pleitnota van landsadvocaat mr. Cécile Bitter d.d. 29 november 2010; pdfklik HIER
-  De Conclusie van Antwoord van landsadvocaat mr. Cécile Bitter (namens de Staat) d.d. 28 juli 2010; pdfklik HIER.
-  De Dagvaarding van de Staat door Stichting Privacy First, van mr. Christiaan Alberdingk Thijm (SOLV Advocaten) d.d. 6 mei 2010; pdfklik HIER.
-  Het Pre-advies van mr. drs. Judith van Schie (Bousie Advocaten) d.d. 2 oktober 2009; pdfklik HIER.  

Achtergrondinformatie: wetsgronden

De bron voor ons huidige paspoort: EU Verordening EG-2252 d.d. 13 december 2004, betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten : pdfklik HIER.

De EU-spelregels voor het omgaan met paspoortgegevens: EU Richtlijn 95-46-EG d.d. 24 oktober 1995, Europese Richtlijn Bescherming Persoonsgegevens: pdfklik HIER.

Jurisprudentie: de beroemde Marper-case. Was het rechtmatig vingerafdrukken te bewaren van iemand die nergens van beschuldigd werd? Volgens het EVRM Hof niet. Voor de Uitspraak van het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg inzake S. and Marper vs. the United Kingdom, d.d. 4 december 2008, pdfklik HIER.

De Paspoortwet van 15 juli 2009, van kracht per 21 september 2009, pdfklik HIER.

De Memorie van Toelichting bij de nieuwe Paspoortwet, KST115300, TK 31 324, uit 2008, pdfklik HIER.

Achtergrondinformatie: Rapporten en aanbevelingen

In deze sectie bieden wij links naar relevante rapporten.

In oktober 2010 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport "Happy landings? Het biometrische paspoort als zwarte doos" van mr Vincent Böhre. Voor deze WRR-publicatie nr. 46 klik HIER. Een maand later verscheen een tweede, complementaire WRR-publicatie genaamd "Het biometrische paspoort in Nederland: crash of zachte landing" van Max Snijder; klik HIER. Deze twee publicaties zijn de belangrijkste officiële rapporten die de argumentatie van Privacy First grotendeels onderschrijven. Deze rapporten maken referentie naar hele reeksen andere rapporten en aanbevelingen inzake het paspoort en de Paspoortwet onnodig.

In het kader van de procesvoering vond er op 20 januari 2010 een gesprek op het Ministerie van BZK plaats tussen vertegenwoordigers van Privacy First en BZK. Klik HIER voor het verslag van dat gesprek.

Op 14 juli 2009 werd minister Hirsch Ballin gekapitteld door het VN-Mensenrechtencomité in Genève over de nieuwe Paspoortwet die toen zojuist was aangenomen. Na afloop zei hij dat de opname van vingerafdrukken in het paspoort toch niet zo'n goed idee was. Voor het artikel in de NRC van 15 juli 2009, klik HIER.

Op 22 januari 2009 bracht de Commissie Brouwer een rapport uit getiteld "Gewoon Doen". Klik pdfHIER voor het rapport of klik HIER voor de originele publicatielocatie. Privacy First vond hierin de inspiratie en noodzaak om concreet van start te gaan. 

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
Control Privacy
Procis

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon