donatieknop english
maandag, 29 november 2010 20:48

Pleitnota van Privacy First

Hier is het pleidooi dat mr Christiaan Alberdingk Thijm (SOLV) voor Privacy First heeft gehouden op maandag 29 november 2010 in het Paleis van Justitie te Den Haag tijdens de zitting van het proces tegen de Staat over de nieuwe Paspoortwet. Hierin eisen Privacy First en haar 21 mede-eisers dat de wet geheel of deels onrechtmatig wordt verklaard. Download het pleidooi pdfHIER.

Gepubliceerd in Rechtszaken

Klik pdf HIER om het persbericht van 5 november 2010 te downloaden.


Proces tegen paspoortwet gaat beslissende fase in

Overheid in het nauw gedreven

 

Op 29 november 2010 zal de eerste openbare zitting plaatsvinden van de civiele rechtzaak van Stichting Privacy First en haar 22 mede-eisers tegen de Staat der Nederlanden over de nieuwe paspoortwet van 2009.

Adres      : Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ’s -Gravenhage

Tijd         : 10.00 uur 

Rol nr.     : 2010/1807  

 

Nadere toelichting nieuwsfeit

Op 6 mei 2010 hebben Stichting Privacy First en 22 mede-eisers de Nederlandse Staat gedagvaard in een civielrechtelijke procedure en geëist dat de nieuwe paspoortwet wordt opgeheven dan wel onwettig wordt verklaard dan wel zodanig wordt verbeterd dat zij geen gevaar meer voor de Nederlandse burger betekent. Er wordt met name geëist dat de aanstaande centrale en huidige decentrale opslag van biometrische kenmerken worden opgeheven.

Hierop heeft de Staat schriftelijk verweer ingediend (Conclusie van Antwoord).

Op 29 november 2010 dient bij de Haagse Rechtbank een comparitiezitting waarbij de rechter de voortgang bepaalt. Daarbij zullen de advocaten mr. Christiaan Alberdingk Thijm voor Stichting Privacy First en mr. Cécile Bitter voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hun pleidooien houden. Daarbij komen ook getuigendeskundigen aan bod die aantonen dat er wel degelijk betere alternatieven zijn voor het huidige paspoort en de (de)centrale opslagmethode.

Het recente rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR Webpublicatie nr. 46, ondersteunt het standpunt van Privacy First volledig.

 

Waarom civielrechtelijk?

Deze procedure moet worden gevolgd omdat in Nederland toetsing van wetgeving aan de Grondwet niet mogelijk is (!) in tegenstelling tot alle andere landen in de EU. Daarom kan het nodig zijn te zijner tijd een beroep te moeten doen op het (Europees) Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

 

Waar meer informatie?

Informatie over het proces en de officiële documenten kunt u HIER downloaden.

 

Vraag aan de journalistiek

Vingerafdrukken zijn ongeschikt om te dienen als internationaal identiteitskenmerk. Welke rol speelde Nederland bij de totstandkoming van de Europese verordening 2252 d.d. 13 dec. 2004 waar vingerafdrukken verplicht werden gesteld?

 

Waarom heeft men de paspoortwet zo opgesteld ondanks de negatieve adviezen van het CBP en andere organisaties en wetenschappers?

 

Waarom behandelt de Nederlandse overheid de identiteit van een burger als een op zichzelf staand pakketje perfect geregistreerde persoonsgegevens zodat de persoon steeds moet aantonen wie hij is en wat zijn (nieuwe) situatie is in plaats van dat de overheid de situatie bij de persoon moet aantonen?


Amsterdam, 5 november 2010; 06:00.

 

Gepubliceerd in Rechtszaken

Kunstfotograaf Maarten Tromp heeft over de mede-eisers in het Paspoortproces van Privacy First een prachtige fotoserie gemaakt. Drie van deze foto's treft u links en hieronder in klein formaat aan. Een groot aantal foto's verscheen op 2 februari 2011 in NRC Next. De gehele fotoserie is te zien op de website van Maarten Tromp.paspoortproces03paspoortproces04
                                 

Gepubliceerd in Rechtszaken
vrijdag, 29 oktober 2010 16:07

Wetgeving en paspoort

Per 15 juli 2009 geldt in Nederland de nieuwe paspoortwet die per 21 september 2009 in de praktijk van kracht werd. Klik pdf HIER voor de wettekst.

De indiening van het voorstel tot wetswijziging op 15 februari 2008 ging vergezeld van een Memorie van Toelichting. Klik pdf HIER voor de toelichting van de staatssecretaris.

De Nederlandse paspoortwet is een Nederlandse uitvoering van Europese regelgeving.

De Europese Unie heeft haar lidstaten verordent vingerafdrukken in reisdocumenten op te nemen. Klik pdf HIER voor deze verordening.

De Europese Unie heeft in 1995 een richtlijn uitgevaardigd voor de omgang met persoonsgegevens. Daarin zijn ook een aantal privacy-rechten geregeld die vaag overeenkomen met enkele Fair Information Principles, zoals het recht op inzage en correctie. Klik pdf HIER voor deze richtlijn.

In 2000 heeft de Europese Unie het Handvest van de Grondrechten (van burgers) van de Europese Unie uitgebracht. Klik pdf HIER voor de tekst daarvan.

Notitie 1.
Hoewel iedereen zich richt op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM, gaat het Handvest onzes inziens verder en biedt het handvest onzes inziens een betere bescherming. In de EVRM staan allerlei extra artikeltjes waardoor individuele staten onder allerlei mensenrechtenbepalingen weer uitkunnen. Dat stond niet in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van 10 december 1948.
De achtergrond daarvan is dat het EVRM door 47 staten moest worden ondertekend, waaronder de Sovjet Unie, terwijl het Handvest door de 27 lidstaten van de Europese Unie is ondertekend.
Het Handvest is pas per 1 december 2009 'hard' van kracht geworden. Er is dus nog geen jurisprudentie van en de gewoonte is naar het Hof in Straatsburg voor handhaving van het EVRM te gaan.

Notitie 2.
De Marper-case vormt jurisprudentie voor het paspoortproces. Klik pdf HIER voor de tekst van de uitspraak van het Europese Hof voor de Mensenrechten.

Gepubliceerd in Rechtszaken
vrijdag, 29 oktober 2010 12:02

"Biometrisch paspoort ongefundeerd"

WRR-publicatie nr. 46 van mr Vincent Böhre d.d. oktober 2010 zegt wetenschappelijk wat Privacy First altijd al gezegd heeft, namelijk dat de nieuwe paspoortwet broddelwerk is. De publicatie heet "Happy Landings? Het biometrische paspoort als zwarte doos". Download het WRR-document HIER en lees HIER wat de ambtenaren er zelf over zeggen. Privacy First krijgt onafgebroken soortgelijke reacties uit de samenleving.
Inmiddels zijn er Kamervragen over gesteld.

Gepubliceerd in Rechtszaken
woensdag, 27 oktober 2010 15:26

Vooraankondiging paspoortproces

AANKONDIGING PERSBERICHT. Nieuwe paspoortkwestie in de maak? Meldt u aan om het bericht ook te ontvangen. Zend een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Er liggen enkele niet geheel verwerkte groepstrauma's uit het verleden vanwege de paspoortaffaire van 1988 (info hier en hier).
Dat heeft geleid tot het door het parlement jagen van een Zwitserse gatenkaas van een wet die de naam van wetgevende instanties niet waardig is. Zorg dat u erbij bent.

 

Gepubliceerd in Rechtszaken
zondag, 17 oktober 2010 07:28

Tweede Kamer keert zich tegen paspoortwet

Klik hier voor de publiciteitsfoto van Jeanine Hennis-Plasschaert.Op 6 october 2010 heeft het nieuwe VVD-kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert aan de hand van een AIVD-rapport de Tweede Kamer kunnen overtuigen dat de huidige paspoortwet niet deugt. Zie bijvoorbeeld de Volkskrant.

Stichting Privacy First juicht het toe dat nu ook eindelijk de volksvertegenwoordiging is gaan inzien dat zij in januari en juni 2009 mogelijkerwijs is misleid.

Het motiveert ons om onze civiel-rechtelijke procedure tegen de paspoortwet met hernieuwde kracht voort te zetten.

Gepubliceerd in Rechtszaken

Op deze pagina vindt u actuele procesinformatie en documenten die verband houden met de civielrechtelijke procedure die Stichting Privacy First en mede-eisers (burgers) sinds mei 2010 wegens de centrale opslag van vingerafdrukken onder de nieuwe Paspoortwet hebben ingesteld tegen de Staat der Nederlanden, in dezen vertegenwoordigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kortweg "het Paspoortproces". 

ACTUELE PROCESFASE

Op 18 februari 2014 heeft Privacy First twee belangrijke overwinningen in het Paspoortproces behaald: het Hof Den Haag verklaarde Privacy First ontvankelijk en achtte centrale opslag van vingerafdrukken onder de Paspoortwet onrechtmatig wegens schending van het recht op privacy; lees HIER ons nieuwsbericht en de volledige uitspraak. In mei 2014 heeft de Staat echter cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Op 22 mei 2015 verklaarde de Hoge Raad Privacy First en alle mede-eisers vervolgens alsnog niet-ontvankelijk. Aan een inhoudelijk oordeel over de nieuwe Paspoortwet kwam de Hoge Raad daardoor niet toe; lees HIER ons commentaar. In cassatie werden Privacy First c.s. bijgestaan door Alt Kam Boer Advocaten in Den Haag. Op advies van Stibbe Advocaten heeft Privacy First op 12 oktober jl. een verzoek tot voeging in een individuele paspoortzaak ingediend bij de Raad van State.

Procesdocumenten

-  Verzoek d.d. 12 oktober 2015 bij de Raad van State tot deelname van Privacy First aan het geding van Louise van Luijk tegen de Paspoortwet; klik HIERpdf (pdf).
-  Arrest Hoge Raad d.d. 22 mei 2015 zoals gepubliceerd op Rechtspraak.nl, in RvdW 2015/667, in JB 2015/125 & JIN 2015/187 (beiden met annotatie door mr. drs. J. Sillen), in JG 2015/50 (met annotatie door prof. T. Barkhuysen) en in NJ 2016/262 (met annotatie door prof. H.J. Snijders). Zie tevens de kritische annotatie door Berculo Advocaten, het kritische commentaar van Stibbe Advocaten, de kritische beschouwing door prof. T. Barkhuysen en het commentaar van de landsadvocaat op Cassatieblog.nl).
-  Borgersbrief van Privacy First en mede-eisers d.d. 6 maart 2015, door mr. Barbara van Dorp (Alt Kam Boer Advocaten); klik HIERpdf (pdf).
-  Conclusie van Advocaat-Generaal mr. Jaap Spier d.d. 20 februari 2015; klik HIERpdf (pdf, 7 MB).
-  Nota van dupliek van Stichting Privacy First en mede-eisers d.d. 5 december 2014, door mr. Barbara van Dorp (Alt Kam Boer Advocaten); pdfklik HIER.
-  Nota van repliek van landsadvocaten mrs. Hans van Wijk en Gijsbrecht Nieuwland (namens de Staat) d.d. 5 december 2014; pdfklik HIER.
-  Schriftelijke toelichting van landsadvocaten mrs. Hans van Wijk en Gijsbrecht Nieuwland (namens de Staat) bij de cassatiedagvaarding d.d. 21 november 2014; pdfklik HIER.
-  Verweerschrift (schriftelijke toelichting) van Stichting Privacy First en mede-eisers d.d. 21 november 2014, door mr. Barbara van Dorp (Alt Kam Boer Advocaten); pdfklik HIER
-  Cassatiedagvaarding van landsadvocaten mrs. Hans van Wijk en Gijsbrecht Nieuwland (namens de Staat) d.d. 19 mei 2014; pdfklik HIER.
-  Arrest (uitspraak) van het Hof Den Haag d.d. 18 februari 2014; pdfklik HIER, tevens gepubliceerd op rechtspraak.nl, in JB 2014/76 (met annotatie door prof. R. Schutgens) en JBP 2014/77 (met annotatie door mr. I. Koetsenruijter).
-  De Memorie van Antwoord van landsadvocaat mr. Cécile Bitter (namens de Staat) d.d. 26 maart 2013: pdfklik HIER.
-  De Memorie van Grieven van Stichting Privacy First en mede-eisers d.d. 18 december 2012: pdfklik HIER.
-  Vonnis rechtbank Den Haag d.d. 2 februari 2011: pdfklik HIER. LJN: BP2860. Annotaties: JB 2011/78, prof. R. Schutgens; NJB 2011/15 (Kroniek Bestuursrecht), p. 939; NJB 2012/11 (prof. T. Barkhuysen, Ruim baan voor belangenorganisaties).
-  De Pleitnota van mr. Christiaan Alberdingk Thijm (SOLV Advocaten) d.d. 29 november 2010; pdfklik HIER.
-  De Pleitnota van landsadvocaat mr. Cécile Bitter d.d. 29 november 2010; pdfklik HIER
-  De Conclusie van Antwoord van landsadvocaat mr. Cécile Bitter (namens de Staat) d.d. 28 juli 2010; pdfklik HIER.
-  De Dagvaarding van de Staat door Stichting Privacy First, van mr. Christiaan Alberdingk Thijm (SOLV Advocaten) d.d. 6 mei 2010; pdfklik HIER.
-  Het Pre-advies van mr. drs. Judith van Schie (Bousie Advocaten) d.d. 2 oktober 2009; pdfklik HIER.  

Achtergrondinformatie: wetsgronden

De bron voor ons huidige paspoort: EU Verordening EG-2252 d.d. 13 december 2004, betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten : pdfklik HIER.

De EU-spelregels voor het omgaan met paspoortgegevens: EU Richtlijn 95-46-EG d.d. 24 oktober 1995, Europese Richtlijn Bescherming Persoonsgegevens: pdfklik HIER.

Jurisprudentie: de beroemde Marper-case. Was het rechtmatig vingerafdrukken te bewaren van iemand die nergens van beschuldigd werd? Volgens het EVRM Hof niet. Voor de Uitspraak van het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg inzake S. and Marper vs. the United Kingdom, d.d. 4 december 2008, pdfklik HIER.

De Paspoortwet van 15 juli 2009, van kracht per 21 september 2009, pdfklik HIER.

De Memorie van Toelichting bij de nieuwe Paspoortwet, KST115300, TK 31 324, uit 2008, pdfklik HIER.

Achtergrondinformatie: Rapporten en aanbevelingen

In deze sectie bieden wij links naar relevante rapporten.

In oktober 2010 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport "Happy landings? Het biometrische paspoort als zwarte doos" van mr Vincent Böhre. Voor deze WRR-publicatie nr. 46 klik HIER. Een maand later verscheen een tweede, complementaire WRR-publicatie genaamd "Het biometrische paspoort in Nederland: crash of zachte landing" van Max Snijder; klik HIER. Deze twee publicaties zijn de belangrijkste officiële rapporten die de argumentatie van Privacy First grotendeels onderschrijven. Deze rapporten maken referentie naar hele reeksen andere rapporten en aanbevelingen inzake het paspoort en de Paspoortwet onnodig.

In het kader van de procesvoering vond er op 20 januari 2010 een gesprek op het Ministerie van BZK plaats tussen vertegenwoordigers van Privacy First en BZK. Klik HIER voor het verslag van dat gesprek.

Op 14 juli 2009 werd minister Hirsch Ballin gekapitteld door het VN-Mensenrechtencomité in Genève over de nieuwe Paspoortwet die toen zojuist was aangenomen. Na afloop zei hij dat de opname van vingerafdrukken in het paspoort toch niet zo'n goed idee was. Voor het artikel in de NRC van 15 juli 2009, klik HIER.

Op 22 januari 2009 bracht de Commissie Brouwer een rapport uit getiteld "Gewoon Doen". Klik pdfHIER voor het rapport of klik HIER voor de originele publicatielocatie. Privacy First vond hierin de inspiratie en noodzaak om concreet van start te gaan. 

Gepubliceerd in Rechtszaken
maandag, 11 oktober 2010 10:18

Instructie voor de GemeenteGarantieBrief

INSTRUCTIE GEBRUIK MODELBRIEF GEMEENTEGARANTIE

Deze tekst hoort bij de Modelbrief Gemeentegarantie Vingerafdrukken in uw nieuwe paspoort of identiteitskaart. U kunt deze tekst veranderen naar eigen inzichten en wensen.

U kunt deze instructie hier voor eigen gebruik of voor vermenigvuldiging en distributie downloaden als pdfPDF of als docWord-document.

INSTRUCTIE GEBRUIK MODELBRIEF GEMEENTEGARANTIE

Deze instructie hoort bij de Modelbrief Gemeentegarantie voor een nieuw paspoort of identiteitskaart met vingerafdrukken.

Geachte Paspoortbezorgde,

Veel mensen hebben ons gevraagd wat te doen als ze geen vingerafdrukken willen afgeven maar toch een paspoort of identiteitskaart nodig hebben.

Op dit moment is daar geen oplossing voor.

Als u geen vingerafdrukken afgeeft om een paspoort of identiteitskaart te verkrijgen of te verlengen, heeft er officieel geen aanvraag plaatsgevonden en krijgt u geen paspoort. Met andere woorden, er is geen ambtelijke handeling of uitspraak geweest waartegen u gewoon bezwaar kunt maken.

Als u bezwaar wilt maken tegen het afgeven van vingerafdrukken in het algemeen loopt u tegen Europese Verordening 2252 d.d. 13 dec. 2004 Artikel 1 lid 2 op dat zegt dat er vingerafdrukken in het document moeten staan.

Wat overblijft is bezwaar maken tegen de elektronische opslag door de overheid van uw vingerafdrukken als u geen verdachte van de politie bent. De Verordening vraagt niet om lokale of centrale opslag. Het gaat er uitsluitend om dat iemand aan de hand van een paspoort kan worden geïdentificeerd. (Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van de Europese Unie van 13 december 2004, artikelen 2 en 4.)

Wij voeren een ingewikkeld proces tegen De Staat tegen bovenstaande gang van zaken.

Stichting Privacy First heeft echter wel een manier bedacht om u als burger te helpen.

Een van de problemen met afgifte en opslag van uw vingerafdrukken (en andere biometrische gegevens) is in feite het gevaar van misbruik, het oneigenlijk gebruik en het onwettig gebruik. In gewone taal: dat er niet zorgvuldig mee wordt omgesprongen en dat u er nadeel van kunt ondervinden.

Welnu, u kunt bij wijze van spreken met gerust hart uw vingerafdrukken afgeven als u als individuele burger van de overheid een verklaring heeft die u beschermt tegen eventueel nadeel. Een soort verzekeringspolis dus. U vraagt hen simpelweg op papier te verklaren wat zij mondeling tegen u en de pers beweren en wat zij volgens de EU Verordening 2252, Artikel 1 lid 2 moeten doen, namelijk uw gegevens volkomen veilig te verwerken.

De nieuwe Paspoortwet bevat 23 'gaten'. Essentiële dingen staan er niet in geregeld. Bijvoorbeeld wie waarvoor verantwoordelijk is, of hoe u uw paspoortgegevens kunt corrigeren als die niet helemaal correct blijken te zijn (verplicht volgens de Verordening artikel 4.1) - om maar wat voorbeelden te noemen. Daardoor is het noodzakelijk dat u zo'n verklaring van de gemeente of staat heeft, in plaats van dat dit collectief per wet is geregeld voor heel Nederland.

Overigens is het zo dat als men u een nieuw paspoort geeft, u niet wordt gevraagd te verifiëren of de vingerafdrukken daarop wel de uwe zijn of wel voldoende met de uwe overeenkomen om aan de grens op vliegveld New York makkelijk te kunnen doorlopen – we noemen maar een voorbeeld. Toch heeft u er recht op dat na te gaan voordat u ermee op stap gaat. Dat staat in Artikel 4 lid 1 van genoemde Verordening. Het is interessant of de gemeentebalie u toestaat te kijken of het wel goed zit met die vingerafdrukken op uw paspoort.

Hieronder vindt u een tekst die u kunt gebruiken om een brief aan uw gemeente te schrijven. Het is prima als u uw eigen woorden ervoor gebruikt zolang de inhoud maar hetzelfde blijft.

Laat onze organisatie weten hoe het is gegaan.

Zend een kopie mee van gemeentepapieren die u ontvangt.

Doe het volgende:

 • Neem de tekst over op uw eigen briefpapier of computer.
 • Bewerk de tekst een beetje zodat het uw eigen brief wordt. Bijvoorbeeld door de brief iets anders te beginnen en er een of twee zinnen van uzelf aan toe te voegen als slot. S.v.p. geen emoties of ellenlange teksten eraan toevoegen. Dit is een soort verzekeringsbrief.
 • Zet de juiste naam van de burgemeester of tekeningsbevoegde ambtenaar en het adres van de gemeente erboven.
 • Zet uw naam eronder en onderteken de brief.
 • Zorg ervoor dat uw adres erop staat zodat duidelijk is wie de afzender is.
 • Maak twee kopieën van de brief.
 • Onderteken de brief en onderteken een van de kopieën.
 • Zet het woord "KOPIE" op de ondertekende kopie.
 • Neem de adressering van de brief over op de envelop.
 • Doe de brief en de ondertekende kopie in een envelop.
 • Geef de envelop met de door u ondertekende brief en de door u ondertekende kopie af aan de gemeentebalie en krijg van degene die hem aanneemt een bewijs van ontvangst. Of verzend anders de envelop "aangetekend met bewijs van ontvangst".
 • Zet op uw eigen kopie dat u het heeft verstuurd of afgeleverd, met de datum.

Succes!

Gepubliceerd in Acties
maandag, 11 oktober 2010 10:11

Actie : De GemeenteGarantieBrief

-- NB: deze actie is inmiddels vervangen door de GemeenteGarantieBrief 2.0 --

Model GemeenteGarantieBrief

Als u moeite heeft met uw vingerafdrukken afgeven maar toch een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig heeft, dan kunt u met onderstaande brief uzelf indekken tegen de eventuele gevolgen van hoe de overheid met uw gegevens is omgesprongen.
U kunt de GemeenteGarantieBrief voor eigen gebruik hier downloaden als pdfPDF of als Word-document.
Bij de GemeenteGarantieBrief hoort een gebruiksinstructie. Klik HIER.

Uw gemeente is verplicht de GemeenteGarantiebrief op uw verzoek in ontvangst te nemen, aldus ook Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Zie ook het bericht hierover in de Telegraaf van 22 april 2010.

MODELBRIEF GEMEENTEGARANTIE VOOR NIEUW PASPOORT OF IDENTITEITSKAART MET VINGERAFDRUKKEN

AANTEKENEN

Gemeente [naam van uw gemeente]

T.a.v. [naam van de burgemeester of tekenbevoegde vertegenwoordiger van de gemeente]

[Adres gemeentehuis]

[Postcode] [Plaats]

[Uw woonplaats], [Datum]

Geachte heer/mevrouw [naam van de burgemeester],

U of uw ambtenaar heeft aangegeven dat het op grond van de nieuwe Paspoortwet niet mogelijk is voor mij een paspoort en/of identiteitskaart aan te vragen zonder dat ik vier vingerafdrukken verstrek. Twee van deze vingerafdrukken zullen worden opgeslagen in een chip op het paspoort of de identiteitskaart. Op termijn zullen deze vier vingerafdrukken in een landelijke, centrale databank worden opgenomen.

Hierbij deel ik u mee bezwaar te maken tegen de afname van mijn vier vingerafdrukken en de opslag daarvan in een centrale databank. Bovendien maak ik bezwaar tegen het verstrekkingenregime dat zal gaan gelden ten aanzien van mijn vingerafdrukken.

Nut en noodzaak van deze maatregelen zijn niet aangetoond. De maatregelen gaan veel verder dan het doel dat de nieuwe Paspoortwet nastreeft, namelijk het bestrijden van paspoortfraude. Vingerafdrukken zijn zogenaamde biometrische gegevens, waaruit allerhande persoonlijke en vertrouwelijke informatie kan worden afgeleid. Voorheen werden alleen vingerafdrukken afgenomen van verdachten. Nu worden de vingerafdrukken van alle Nederlanders centraal opgeslagen. Deze centrale opslag leidt in feite tot een opsporingsregister, waaruit naar hartelust kan worden geput.

Deze gang van zaken vormt een ongeoorloofde beperking van mijn recht op bescherming van mijn persoonlijke levenssfeer. Meer specifiek zijn deze maatregelen in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de Europese Privacyrichtlijn 95/46 en artikel 16 van het Verdrag betreffende het Functioneren van de Europese Unie. Naar mijn overtuiging is de nieuwe Paspoortwet in strijd met deze regelgeving.

Mijn vingerafdrukken verstrek ik dan ook onder protest daartoe gehouden te zijn.

Bovendien wijs ik u er hierbij op dat alle handelingen die door de gemeente ten aanzien van mijn vingerafdrukken worden verricht, moeten voldoen aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).

Hierbij verzoek ik u door ondertekening van de deze brief te verklaren dat de gemeente kennis heeft genomen van mijn bezwaren en mijn vingerafdrukken alleen in overeenstemming met de Wbp zal verwerken. Dit houdt onder meer in dat de gemeente mijn vingerafdrukken:

 1. Op behoorlijke en zorgvuldige wijze zal verwerken;
 2. Niet verder zal verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de vingerafdrukken zijn verkregen (te weten het verstrekken van een paspoort en/of identiteitskaart);
 3. Niet aan derde partijen zal verstrekken zonder mijn uitdrukkelijke toestemming;
 4. Niet langer zal bewaren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de vingerafdrukken worden verzameld of verwerkt (te weten het verstrekken van een paspoort en/of identiteitskaart); en
 5. Beveiligt tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

Graag ontvang ik de ondertekende brief uiterlijk vijf dagen na heden op het onderstaande adres.

Niets in deze brief mag verondersteld worden al een erkenning van het recht van de gemeente tot het verrichten van de hierboven beschreven handelingen met mijn vingerafdrukken. De inhoud van deze brief doet geen afbreuk aan mijn rechten, die alle worden voorbehouden. Graag wijs ik u er voorts op dat indien de gemeente mijn vingerafdrukken in strijd met de Wbp of anderszins onrechtmatig zal verwerken, de gemeente gehouden is de schade die ik hierdoor lijdt, te vergoeden.

Hoogachtend,

 

Voor akkoord ondertekend

namens de gemeente,

 

Naam:

 

 

Naam:

Adres:

 

 

Functie:

Datum:

 

Datum:

Gepubliceerd in Acties
Pagina 4 van 5

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
Control Privacy
Procis

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon