Board

Het bestuur van Stichting Privacy First bestaat uit de volgende personen, op persoonlijke titel:

Paul Korremans (voorzitter en penningmeester)

– Haykush Hakobyan (secretaris

– Marc Smits (algemeen bestuurslid

– Wilmar Hendriks (algemeen bestuurslid

– Sander Klous (algemeen bestuurslid). 


Het bestuur van Privacy First zet de algemene beleidslijnen uit en vergadert minstens eenmaal per maand. De bestuursleden van Privacy First ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.