Raad van Advies

De Raad van Advies van Stichting Privacy First bestaat uit de volgende personen, op persoonlijke titel:

– Hans Franken (emeritus hoogleraar Informatierecht, Universiteit Leiden)

– Quirine Eijkman (ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens & Lector toegang tot het Recht, Hogeschool Utrecht) 

– Paul Francissen (directeur Publicroam & zelfstandig adviseur digitale sociale innovatie, Envolve) 

– Paul Slootmaker (Vice President Monitoring & Reporting, KPN) 

– Eliëtte Vaal (ICT & privacy advocaat, The Data Lawyers).  

De Raad van Advies geeft het bestuur van Privacy First gevraagd en ongevraagd advies over alle relevante aangelegenheden, waaronder de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het beleid van Privacy First. De leden van de Raad van Advies verrichten hun taken onbezoldigd.