donatieknop english

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 63 niet laden

maandag, 24 januari 2011 02:13

VARA Ombudsman: database vingerafdrukken

Op 21 januari 2011 besteedde het televisieprogramma De Ombudsman (VARA) uitgebreid aandacht aan de Britse afschaffing van biometrische identiteitskaarten en de bijbehorende nationale database. Privacy First hoopt dat Nederland dit goede Britse voorbeeld spoedig zal volgen.

Gepubliceerd in Videocorner

De foto links is gemaakt tijdens de persconferentie van Privacy First in Nieuwspoort op 6 mei 2010: de dag dat de Nederlandse Staat door Privacy First werd gedagvaard in het Paspoortproces. Op de achtergrond ziet u vier van onze mede-eisers. Op de voorgrond rechts Privacy First voorzitter Bas Filippini, links Charles van der Hoog (Privacy First adviseur strategie).

Over de mede-eisers in het Paspoortproces heeft kunstfotograaf Maarten Tromp een prachtige fotoserie gemaakt. Twee van deze foto's treft u hieronder in klein formaat aan. Een groot aantal foto's verscheen op 2 februari 2011 in NRC Next. De gehele fotoserie is te zien op de website van Maarten Tromp.


paspoortproces03paspoortproces04
                                 © Maarten Tromp

Gepubliceerd in Persmateriaal
woensdag, 22 december 2010 19:10

Britse biometriedatabase opgeheven

Heuglijk nieuws van onze buren aan de andere kant van de Noordzee: vandaag is het Britse besluit ter afschaffing van ID-kaarten en een nationale biometriedatabase officieel in werking getreden. Dit gebeurde met één pennestreek van Koningin Elizabeth. De verantwoordelijke Britse Minister gaf de volgende toelichting: "De nationale ID-kaart was de overheid op z'n allerslechtst. Het was opdringerig, intimiderend, niet effectief en duur." Goed voorbeeld doet goed volgen. Wanneer volgt Nederland?

Update: meer over dit nieuwsbericht in WebwereldNRC's 'Recht en Bestuur' en NRC Next.

Gepubliceerd in Biometrie

Hieronder treft u een uitgebreide foto-impressie aan van de dag van het Paspoortproces in het Paleis van Justitie te Den Haag. De foto's zijn van persfotograaf Guus Schoonewille van Fastfoto en zijn vrij van rechten te gebruiken, mits met vermelding van "Stichting Privacy First, 29 nov. 2010, proces tegen de nieuwe Paspoortwet. Foto: Guus Schoonewille". Klik op de foto van uw keuze en dan verschijnt een grotere versie die u via de rechter muisknop kunt downloaden.

gs_paspoortwet 025-220

gs_paspoortwet 063-220

gs_paspoortwet 071-220

gs_paspoortwet 007-vincent-christiaan220

gs_paspoortwet 008_christiaan-vincent220

gs_paspoortwet 076c-220

gs_paspoortwet 055-220gs_paspoortwet 050c-220

gs_paspoortwet_021c-220


gs_paspoortwet 015-220

gs_paspoortwet 019-220

gs_paspoortwet 038-rechters-publiek220

gs_paspoortwet 052e-220

gs_paspoortwet 069-220

Gepubliceerd in Persmateriaal
dinsdag, 26 oktober 2010 15:51

Jelte haalt vingerafdrukken

In september 2009 zond Veronica een filmpje uit over de verplichte opslag van vingerafdrukken voor een nieuw paspoort. Om de overheid een handje te helpen ging CQC-verslaggever Jelte bij de opening van het Utrechtse filmfestival alvast de vingerafdrukken van bekende Nederlanders verzamelen. Hij laat zien hoe gemakkelijk dat gaat.

Gepubliceerd in Videocorner
maandag, 11 oktober 2010 10:18

Instructie voor de GemeenteGarantieBrief

INSTRUCTIE GEBRUIK MODELBRIEF GEMEENTEGARANTIE

Deze tekst hoort bij de Modelbrief Gemeentegarantie Vingerafdrukken in uw nieuwe paspoort of identiteitskaart. U kunt deze tekst veranderen naar eigen inzichten en wensen.

U kunt deze instructie hier voor eigen gebruik of voor vermenigvuldiging en distributie downloaden als pdfPDF of als docWord-document.

INSTRUCTIE GEBRUIK MODELBRIEF GEMEENTEGARANTIE

Deze instructie hoort bij de Modelbrief Gemeentegarantie voor een nieuw paspoort of identiteitskaart met vingerafdrukken.

Geachte Paspoortbezorgde,

Veel mensen hebben ons gevraagd wat te doen als ze geen vingerafdrukken willen afgeven maar toch een paspoort of identiteitskaart nodig hebben.

Op dit moment is daar geen oplossing voor.

Als u geen vingerafdrukken afgeeft om een paspoort of identiteitskaart te verkrijgen of te verlengen, heeft er officieel geen aanvraag plaatsgevonden en krijgt u geen paspoort. Met andere woorden, er is geen ambtelijke handeling of uitspraak geweest waartegen u gewoon bezwaar kunt maken.

Als u bezwaar wilt maken tegen het afgeven van vingerafdrukken in het algemeen loopt u tegen Europese Verordening 2252 d.d. 13 dec. 2004 Artikel 1 lid 2 op dat zegt dat er vingerafdrukken in het document moeten staan.

Wat overblijft is bezwaar maken tegen de elektronische opslag door de overheid van uw vingerafdrukken als u geen verdachte van de politie bent. De Verordening vraagt niet om lokale of centrale opslag. Het gaat er uitsluitend om dat iemand aan de hand van een paspoort kan worden geïdentificeerd. (Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van de Europese Unie van 13 december 2004, artikelen 2 en 4.)

Wij voeren een ingewikkeld proces tegen De Staat tegen bovenstaande gang van zaken.

Stichting Privacy First heeft echter wel een manier bedacht om u als burger te helpen.

Een van de problemen met afgifte en opslag van uw vingerafdrukken (en andere biometrische gegevens) is in feite het gevaar van misbruik, het oneigenlijk gebruik en het onwettig gebruik. In gewone taal: dat er niet zorgvuldig mee wordt omgesprongen en dat u er nadeel van kunt ondervinden.

Welnu, u kunt bij wijze van spreken met gerust hart uw vingerafdrukken afgeven als u als individuele burger van de overheid een verklaring heeft die u beschermt tegen eventueel nadeel. Een soort verzekeringspolis dus. U vraagt hen simpelweg op papier te verklaren wat zij mondeling tegen u en de pers beweren en wat zij volgens de EU Verordening 2252, Artikel 1 lid 2 moeten doen, namelijk uw gegevens volkomen veilig te verwerken.

De nieuwe Paspoortwet bevat 23 'gaten'. Essentiële dingen staan er niet in geregeld. Bijvoorbeeld wie waarvoor verantwoordelijk is, of hoe u uw paspoortgegevens kunt corrigeren als die niet helemaal correct blijken te zijn (verplicht volgens de Verordening artikel 4.1) - om maar wat voorbeelden te noemen. Daardoor is het noodzakelijk dat u zo'n verklaring van de gemeente of staat heeft, in plaats van dat dit collectief per wet is geregeld voor heel Nederland.

Overigens is het zo dat als men u een nieuw paspoort geeft, u niet wordt gevraagd te verifiëren of de vingerafdrukken daarop wel de uwe zijn of wel voldoende met de uwe overeenkomen om aan de grens op vliegveld New York makkelijk te kunnen doorlopen – we noemen maar een voorbeeld. Toch heeft u er recht op dat na te gaan voordat u ermee op stap gaat. Dat staat in Artikel 4 lid 1 van genoemde Verordening. Het is interessant of de gemeentebalie u toestaat te kijken of het wel goed zit met die vingerafdrukken op uw paspoort.

Hieronder vindt u een tekst die u kunt gebruiken om een brief aan uw gemeente te schrijven. Het is prima als u uw eigen woorden ervoor gebruikt zolang de inhoud maar hetzelfde blijft.

Laat onze organisatie weten hoe het is gegaan.

Zend een kopie mee van gemeentepapieren die u ontvangt.

Doe het volgende:

 • Neem de tekst over op uw eigen briefpapier of computer.
 • Bewerk de tekst een beetje zodat het uw eigen brief wordt. Bijvoorbeeld door de brief iets anders te beginnen en er een of twee zinnen van uzelf aan toe te voegen als slot. S.v.p. geen emoties of ellenlange teksten eraan toevoegen. Dit is een soort verzekeringsbrief.
 • Zet de juiste naam van de burgemeester of tekeningsbevoegde ambtenaar en het adres van de gemeente erboven.
 • Zet uw naam eronder en onderteken de brief.
 • Zorg ervoor dat uw adres erop staat zodat duidelijk is wie de afzender is.
 • Maak twee kopieën van de brief.
 • Onderteken de brief en onderteken een van de kopieën.
 • Zet het woord "KOPIE" op de ondertekende kopie.
 • Neem de adressering van de brief over op de envelop.
 • Doe de brief en de ondertekende kopie in een envelop.
 • Geef de envelop met de door u ondertekende brief en de door u ondertekende kopie af aan de gemeentebalie en krijg van degene die hem aanneemt een bewijs van ontvangst. Of verzend anders de envelop "aangetekend met bewijs van ontvangst".
 • Zet op uw eigen kopie dat u het heeft verstuurd of afgeleverd, met de datum.

Succes!

Gepubliceerd in Acties
maandag, 11 oktober 2010 10:11

Actie : De GemeenteGarantieBrief

-- NB: deze actie is inmiddels vervangen door de GemeenteGarantieBrief 2.0 --

Model GemeenteGarantieBrief

Als u moeite heeft met uw vingerafdrukken afgeven maar toch een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig heeft, dan kunt u met onderstaande brief uzelf indekken tegen de eventuele gevolgen van hoe de overheid met uw gegevens is omgesprongen.
U kunt de GemeenteGarantieBrief voor eigen gebruik hier downloaden als pdfPDF of als Word-document.
Bij de GemeenteGarantieBrief hoort een gebruiksinstructie. Klik HIER.

Uw gemeente is verplicht de GemeenteGarantiebrief op uw verzoek in ontvangst te nemen, aldus ook Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Zie ook het bericht hierover in de Telegraaf van 22 april 2010.

MODELBRIEF GEMEENTEGARANTIE VOOR NIEUW PASPOORT OF IDENTITEITSKAART MET VINGERAFDRUKKEN

AANTEKENEN

Gemeente [naam van uw gemeente]

T.a.v. [naam van de burgemeester of tekenbevoegde vertegenwoordiger van de gemeente]

[Adres gemeentehuis]

[Postcode] [Plaats]

[Uw woonplaats], [Datum]

Geachte heer/mevrouw [naam van de burgemeester],

U of uw ambtenaar heeft aangegeven dat het op grond van de nieuwe Paspoortwet niet mogelijk is voor mij een paspoort en/of identiteitskaart aan te vragen zonder dat ik vier vingerafdrukken verstrek. Twee van deze vingerafdrukken zullen worden opgeslagen in een chip op het paspoort of de identiteitskaart. Op termijn zullen deze vier vingerafdrukken in een landelijke, centrale databank worden opgenomen.

Hierbij deel ik u mee bezwaar te maken tegen de afname van mijn vier vingerafdrukken en de opslag daarvan in een centrale databank. Bovendien maak ik bezwaar tegen het verstrekkingenregime dat zal gaan gelden ten aanzien van mijn vingerafdrukken.

Nut en noodzaak van deze maatregelen zijn niet aangetoond. De maatregelen gaan veel verder dan het doel dat de nieuwe Paspoortwet nastreeft, namelijk het bestrijden van paspoortfraude. Vingerafdrukken zijn zogenaamde biometrische gegevens, waaruit allerhande persoonlijke en vertrouwelijke informatie kan worden afgeleid. Voorheen werden alleen vingerafdrukken afgenomen van verdachten. Nu worden de vingerafdrukken van alle Nederlanders centraal opgeslagen. Deze centrale opslag leidt in feite tot een opsporingsregister, waaruit naar hartelust kan worden geput.

Deze gang van zaken vormt een ongeoorloofde beperking van mijn recht op bescherming van mijn persoonlijke levenssfeer. Meer specifiek zijn deze maatregelen in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de Europese Privacyrichtlijn 95/46 en artikel 16 van het Verdrag betreffende het Functioneren van de Europese Unie. Naar mijn overtuiging is de nieuwe Paspoortwet in strijd met deze regelgeving.

Mijn vingerafdrukken verstrek ik dan ook onder protest daartoe gehouden te zijn.

Bovendien wijs ik u er hierbij op dat alle handelingen die door de gemeente ten aanzien van mijn vingerafdrukken worden verricht, moeten voldoen aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).

Hierbij verzoek ik u door ondertekening van de deze brief te verklaren dat de gemeente kennis heeft genomen van mijn bezwaren en mijn vingerafdrukken alleen in overeenstemming met de Wbp zal verwerken. Dit houdt onder meer in dat de gemeente mijn vingerafdrukken:

 1. Op behoorlijke en zorgvuldige wijze zal verwerken;
 2. Niet verder zal verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de vingerafdrukken zijn verkregen (te weten het verstrekken van een paspoort en/of identiteitskaart);
 3. Niet aan derde partijen zal verstrekken zonder mijn uitdrukkelijke toestemming;
 4. Niet langer zal bewaren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de vingerafdrukken worden verzameld of verwerkt (te weten het verstrekken van een paspoort en/of identiteitskaart); en
 5. Beveiligt tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

Graag ontvang ik de ondertekende brief uiterlijk vijf dagen na heden op het onderstaande adres.

Niets in deze brief mag verondersteld worden al een erkenning van het recht van de gemeente tot het verrichten van de hierboven beschreven handelingen met mijn vingerafdrukken. De inhoud van deze brief doet geen afbreuk aan mijn rechten, die alle worden voorbehouden. Graag wijs ik u er voorts op dat indien de gemeente mijn vingerafdrukken in strijd met de Wbp of anderszins onrechtmatig zal verwerken, de gemeente gehouden is de schade die ik hierdoor lijdt, te vergoeden.

Hoogachtend,

 

Voor akkoord ondertekend

namens de gemeente,

 

Naam:

 

 

Naam:

Adres:

 

 

Functie:

Datum:

 

Datum:

Gepubliceerd in Acties

TRANSCRIPT UITZENDING NETWERK van vrijdag 26 juni 2009.

Dood Michael Jackson. Daarna beveiliging nieuwe paspoort.

(Tekst die niet tussen aanhalingstekens staat is Voice Over van de presentator.)

Peter Hustinx, Europees toezichthouder voor gegevensbescherming. Namens Europese Unie moet hij de privacy van 300 mln Europeanen bewaken.

Hij plaatst grote kanttekeningen bij de snelle invoering van het nieuwe paspoort en de centrale dataopslag die daarmee gepaard gaat.

“Als we op die manier tewerk gaan verliezen we allemaal de regie.”

“Als eenmaal zo’n systeem gekraakt wordt, dan is het sterkste wapen om identiteitsfraude te bestrijden ook onze grootste bedreiging geworden. En dat betekent weer dat je aan het einde van de hele exercitie de vraag moet stellen, wat hebben we nou gewonnen, en wat hebben we nou verloren.”

(9/11 beelden)

Wat is er aan de hand?

Sinds nine eleven heeft de angst om zich heen gegrepen.

En onder het mom van veiligheid moeten we steeds meer van onze privacy prijsgeven.

Nederland loopt daarbij voorop.

Iedere Nederlander moet binnenkort voor een nieuw paspoort zijn vingerafdrukken afstaan en die worden allemaal in een centrale databank opgeslagen.

Peter Hustinx:

“Dit is glashard, dit komt niet van Brussel. Een aantal landen, waaronder Nederland, bezwijken voor de verleiding om het daarbij niet te laten maar om de administratie mét de paspoortgegevens èn de vingerafdrukken op te nemen. Als je het centraal doet kun je het beter bewaken maar is ook meer kwetsbaar.”

 

Bart Jacobs:

Jacobs weet, als geen ander, hoe kwetsbaar de netwerken zijn.

“Dat biedt de overheid in principe de mogelijkheid om burgers tot in detail te volgen.De centrale opslag van onze verkeersgegevens, van ons bellen onze telefoon, email, dat wordt ook allemaal centraal opgeslagen voor langere tijd. Ik vind het toch zorgelijk dat de overheid dit soort dingen in bezit wil hebben. En wat me dan toch iedere keer weer verbaast, is dat , ja, het idee dat de Nederlandse burger beschermd zou moeten worden tegen de eigen overheid, dat is iets wat het bevattingsvermogen van Haagse politici te boven lijkt te gaan.”

Bart Jacobs, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen en aan de TU Eindhoven. Hij geldt als een van de grootste experts in ons land op het gebied van beveiliging van computers en computersystemen.

Bart Jacobs:

Je kunt met dit soort middelen, laten we zeggen, straten af gaan zetten en aan het eind van de straat allemaal mensen langs een scanner halen “ ‘ns kijken wie daar precies rondlopen”. Het punt is dat het de overheid enorme controle geeft als overheid over ons burgers. Het verandert de machtsbalans tussen overheid en burgers op een manier die behoorlijk ingrijpend is. En Nederland is het enige land in Europa dat dit soort vergaande structuren aan het opzetten is.

 

Jeroen van Beek: “Ja, dit is een paspoort men een, eh, waar een chip in zit. Dat kun je zien aan het logo dat je hier ziet (beeld: chipmerk rechtsonder) . Als je heel goed kijkt kun je de chip ook zien zitten, hier zit ie (linksonderaan de pagina). En in die chip staan je gegevens die je ook op je document ziet. Nou, en die kunnen we bijvoorbeeld eens uitlezen.”

(Legt een paspoort op een zwart doosje dat aan de laptop verbonden is.)

Ook de vingerafdrukken komen op de chip.

Maar hoe fraudegevoelig is deze chip en dus het paspoort eigenlijk?

Jeroen van Beek is veiligheidsconsultant en een van de beste hackers van ons land. Hij haalde de voorpagina’s van The Washington Post en The Washington Times (beeld van voorpagina) toen hij vorig jaar het nieuwe Europese paspoort kraakte.

We geven hem een Nederlands digitaal paspoort van net één dag oud.

Jeroen van Beek:

“Ik heb een software gemaakt waarmee je de inhoud van jouw chip kunt kopiëren en die inhoud te kopiëren naar een andere chip waar software in zit die ik ook gemaakt heb, die zich gedraagt als een echt paspoort.

Ik leg jouw paspoort op een uitleesapparaat. Ik vul de benodigde gegevens in. Nu wordt jouw chip uitgelezen. Hij vraagt nu ‘Leg een lege chip op de lezer’, dat doen we nu ook. Nu worden alle gegevens van jouw chip gekopiëerd naar deze chip. (één seconde) Nou, het is nu klaar en het is nu interessant om te kijken ‘Werkt dit?’”

Zo eenvoudig is het dus. Van Beek kan met zijn zelfgeschreven programma niet alleen de chip uitlezen, hij kan hem ook klonen.

Het paspoort is dus eenvoudig te kopiëren en dat heeft enorme gevolgen, want je kunt iemands identiteit stelen en vervolgens je gang gaan.

Bart Jacobs:

“Als ik eenmaal een verkeerd kruisje achter mijn naam heb staan in een profileringsmaatschappij, is het heel moeilijk daar weer vanaf te komen.”

Als iemands identiteit eenmaal is gestolen – en dat kan geruisloos – dan komt dat in het systeem terecht. Zo iemand moet dan gaan uitleggen dat hij toch echt iets níet gedaan heeft. En je eigen onschuld te bewijzen – dat is vaak onbegonnen werk. Vooral als de databank van de overheid het tegendeel beweert.

Peter Hustinx:

“Men neemt dat wat te gemakkelijk. De staatssecretaris Bijleveld die zegt: ‘Ja, ja, nou, als een probleem zich voordoet, dan lossen we dat op.’ Tja, misschien is dat wat héél kort door de bocht.

(Beeld: rubber afgietsel vingerafdruk)

“Dus nu moeten we even wachten totdat het uitgehard is en dan halen we ‘m van je vinger af en dan kijken we of die goed genoeg is om daar een duplicaat van ... stel dat er toch een grote .. in zit dan moeten we het even overdoen.”

(beeld: straat, snorremans)

“Weet u dat u voor het nieuwe paspoort ook uw vingerafdrukken moet afstaan aan de overheid?” “Nee, dat wist ik niet, nee.” “Wat vindt u daarvan?” “Tis een goeie controle.” (vrouw:) “Ik vind het een heel slecht idee, want op het moment dat je dat doet, dat je je vingerafdruk afstaat, heb ik het gevoel dat ik een misdadigster ben en dat vind ik helemáál niet prettig.”

(tegen snorremans) “Alle vingerafdrukken van alle Nederlanders komen in een grote databank en die worden daarna door politie en justitie gebruikt, die databank. Dat vindt u (dus) een fijn idee.” “Nee, daar ben ik niet zo voor, nee.” “Waarom niet?” “Ik houd niet zo van openbaarheid van gegevens.”

(zonnebrillemans:) “Nou ja, eh, ik heb daar in ieder geval niets van te vrezen, dus ik eeh. Nou ja, het is net zo goed als dat DNA wordt opgeslagen. Als dat kan bijdragen tot het oplossen van een misdaad is dat een plezierig neveneffect, ja.”

Bart Jacobs:

“Ja, dat vind ik dan ook het hele zorgelijke punt dan ook, aan al dit soort ontwikkelingen, dat de overheid het idee lijkt te verlaten dat ze alleeen mense die echt iets uitvreten

Dit is een instrument van een politiestaat.”

Peter Hustinx:

“De kern van de zaak is dat biometrie fouten overlaat. Dat is bij elke techniek, die laat fouten over. Dat is niet theoretisch dat is uitvoerig gedocumenteerd.

Gepubliceerd in Rechtszaken
Pagina 8 van 8

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
Control Privacy
Procis

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon