donatieknop english

Ons Kernteam

Privacy First staat onder leiding van een aantal gepassioneerde vakmensen, aangevuld met enthousiaste en bedreven vrijwilligers.

Ook helpen?

Versterk ons team

Vincent Böhre, directeur en jurist

Vincent Böhre studeerde internationaal & Europees recht en Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie werkte hij onder meer als researcher bij het advocatenkantoor Loyens & Loeff. Vervolgens werkte hij bij Amnesty International en deed in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoek omtrent het Nederlandse biometrisch paspoort.

Op het terrein van het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens was hij jarenlang actief bij het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Daarnaast was hij drie jaar voorzitter van het Platform Bescherming Burgerrechten.

Martijn van der Veen, projectleider

Martijn van der Veen is als projectleider betrokken bij Privacy First. Eerder was hij kwartiermaker van Privacy First Solutions, de 'zakelijke tak' van Privacy First. Hij is oprichter en eigenaar van de netwerkorganisatie Procis, een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in privacyvraagstukken, van Privacy Impact Assessments (PIA's) tot implementaties. In zijn carrière werkte hij aan projecten voor de politie, het ministerie van Veiligheid en Justitie, overheden (zowel Rijks- als gemeentelijke overheden) en binnen maatschappelijke organisaties. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

De omgang met persoonsgegevens en integriteit van informatieverwerking behoren tot de grotere uitdagingen waar organisaties en overheden voor staan. In Martijns visie is het mogelijk om doelen te halen én privacy te borgen. Als projectleider motiveert Martijn private partijen hun steentje aan 'Nederland Privacy Gidsland' bij te dragen. Zo draagt hij bij aan noodzakelijke checks & balances binnen een democratische rechtsstaat.

Esther Gruppen, politiek adviseur

Esther Gruppen studeerde Politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is als adviseur betrokken bij Privacy First. Vanuit haar masterspecialisatie Politieke Theorie is haar interesse gegroeid voor onderwerpen zoals technologie, burgerrechten en ethiek. Vanuit deze interesse zet ze zich als politicoloog in voor het politieke aspect van privacy door middel van onderzoek en advies.

De grote stappen voorwaarts in technologie brengen veel kansen en mogelijkheden met zich mee, maar ook uitdagingen voor burgerrechten zoals privacy. Esther is zich bewust van de toenemende macht van bedrijven en overheden door het gebruik van ‘Big Data’ en ziet een uitdaging voor de wetgevende macht om hier op verantwoorde wijze mee om te gaan, zodat de bescherming van ieders persoonlijke levenssfeer gegarandeerd blijft.

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
Control Privacy
Procis

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon