donatieknop english
Working as security consultants, our day-to-day work consists of advising corporations on the selection, implementation and evaluation of security measures to protect their information. One of our specializations is biometrics. Ton is world famous for his research on the security of fingerprint recognition systems. Biometrics add a new dimension to identification and authentication of persons. Besides knowledge (e.g. passwords) and possession (e.g. smart cards), biometrics…
Bij ontvangst van een nieuw paspoort worden de afdelingen Burgerzaken, volgens een intern schrijven van het Ministerie van BZK opdracht gegeven om bij uitgifte van de paspoorten/ID-kaarten de correctheid van de vingerafdrukken standaard niet te testen´. Burgers behouden, zo moest de staatssecretaris in de Tweede Kamer toegeven wel het recht om verificatie te eisen, maar de benodigde apparatuur waarvoor blijkt in vele gemeentes te ontbreken.…
Is de minister dan toch overhaast te werk gegaan?Brief hier gepubliceerd door Ministerie BZK.Enkele essentiële vragen worden helaas niet beantwoord.Lees hier de kamervragen van dhr. Van Raak (SP) van 16 maart 2010.Lees hier de kamervragen van dhr. Teeven (VVD) van 19 maart 2010.Bij hoeveel uitgegeven paspoorten is er een probleem ontstaan rond de vingerafdrukken? En onze nieuwe vraag: Hoe weet een burger of zijn vingerafdrukken…
Op 20 januari 2010 was er op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een meeting met onze advocaten en een vertegenwoordiger van Stichting Privacy First.Het Ministerie van BZK heeft tijdens de meeting onder meer het volgende gezegd. Wij geven het letterlijk weer zonder commentaar.- Er zijn vier uitvoeringsregelingen voor de paspoortwet: voor Nederland, Buitenland, Aruba en de Marechaussee. - De registratie van persoonsgegevens voor…
Basis De basis voor het nieuwe paspoort is een reeks van besluiten van de EU. Hier is het overzicht.De Europese Unie verordent dat twee biometrische gegevens (momenteel gezichtsscan en vingerafdrukken) moeten worden opgenomen in de paspoorten en identiteitskaarten teneinde beter te kunnen verifiëren of het identiteitsdocument daadwerkelijk bij de drager ervan hoort. Probleem (Zie ook de heldere artikelen van dr. Annemarie Sprokkereef van TILT.) De…

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
IIR banner

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon