donatieknop english

Verslag meeting BZK 20 jan 2010

Op 20 januari 2010 was er op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een meeting met onze advocaten en een vertegenwoordiger van Stichting Privacy First.

Het Ministerie van BZK heeft tijdens de meeting onder meer het volgende gezegd. Wij geven het letterlijk weer zonder commentaar.

- Er zijn vier uitvoeringsregelingen voor de paspoortwet: voor Nederland, Buitenland, Aruba en de Marechaussee.
- De registratie van persoonsgegevens voor paspoorten valt ook onder de WBP, Wet Bescherming Persoonsgegevens.
- Paspoorten vallen onder een aparte organisatie , “de BPR”, d.w.z. het Agentschap Basisregistratie Personen en Reisdocumenten. Over de beveiliging bestaan rapporten. Deze bestaan uit “zelfevaluaties van gemeenten”.
- Het BZK heeft geen centraal register voor paspoortfraude. “Er bestaan wel cijfer over het aantal vermissingen en ongelukjes.”
- Het opnemen van 4 vingerafdrukken in plaats van 2 heeft uitsluitend een praktische reden: je krijgt er een betere identificatie door.
- Het register is er ook voor de burger zelf. Daarom (is men gestart met) biometrie erin. Daarmee kan een burger die zijn paspoort kwijt is zich identificeren.
- De internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO stelt ook eisen aan een reisdocument.
- De Officier van Justitie kan niet zelfstandig gebruik maken van de zoekfunctionaliteit. Hij moet hiervoor toestemming vragen aan de minister. Het is waarschijnlijk dat voor de centrale database een aparte beheersorganisatie komt die ook de zoekfunctionaliteit beheert.
- De zoekfunctie zal bij aanvraag uitsluitend op drie kenmerken tegelijk kunnen worden gedaan, te weten: foto, vingerafdruk(ken) en het geslacht. De uitvoering van de zoekfunctie geschiedt ’s nachts. Dit betekent dat politie niet de database kan doorzoeken als ze alleen een vingerafdruk hebben. Ook een foto en het geslacht van de verdachte moet erbij.

Tot zover het verslag.

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
Control Privacy
Procis

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon