donatieknop english

"Het besluit van minister Piet-Hein Donner (Binnenlandse Zaken) om voorlopig af te zien van een landelijke databank voor vingerafdrukken en de lokale opslag daarvan stil te leggen, is met algemene instemming ontvangen.

Politieke partijen en organisaties op het gebied van privacy juichen de beslissing toe die Donner vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekendmaakte.

Het gaat om vingerafdrukken die worden afgenomen bij de uitgifte van een paspoort. Die worden in een chip in het paspoort opgenomen, maar niet meer apart opgeslagen bij de gemeente of een ander uitgiftepunt. Inmiddels zijn ongeveer zes miljoen vingerafdrukken afgenomen. Die worden allemaal vernietigd, zo liet de minister woensdag weten in overleg met de Tweede Kamer.
(...)
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) toonde zich woensdag blij met Donners vingerafdrukbesluit. CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm noemde de centrale database vorig jaar een schending van de privacy. ,,Er is een druk om door te gaan met het opzijzetten van de privacy, en dat heeft al een aantal keer tot ontsporingen geleid. Dit is er een van'', zo zei hij.

Ook in de Tweede Kamer kreeg Donner positieve reacties. ,,Het is een heuglijke dag'', constateerde PvdA-Tweede Kamerlid Pierre Heijnen woensdag tijdens een debat met Donner over biometrische gegevens. Een meerderheid van het parlement had eerder al laten weten niets te zien in een landelijke databank en grote twijfels te hebben over de betrouwbaarheid van het gebruik van de vingerafdrukken en de privacy.

Verscheidene partijen riepen de minister op de inmiddels ongeveer zes miljoen afgenomen vingerafdrukken te vernietigen. ,,Je hebt er niets meer aan, ze zijn nutteloos'', aldus GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters.

De VVD is opgelucht dat Donner ,,een staatsdatabase met vingerafdrukken'' niet doordrukt. ,,Er is in het verleden te veel vertrouwen gesteld in de biometrie, de onderliggende techniek, de grootschalige opslag en de daaraan gekoppelde opsporingsfunctie'', aldus VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert.

De stichting Privacy First is blij dat er voorlopig geen databank komt. ,,Het voornaamste doel van onze stichting is bereikt'', zei een woordvoerder van de stichting woensdag."

Lees HIER het hele artikel in het Algemeen Dagblad.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De landelijke databank voor vingerafdrukken komt er voorlopig niet. Ook wordt de opslag van vingerafdrukken op lokaal niveau stilgelegd. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner  woensdag besloten. Stichting Privacy First sprak daarom van “een historische dag”.

“De reeds opgeslagen vingerafdrukken van 4,5 miljoen onschuldige burgers zullen nu moeten worden vernietigd”, meldt Privacy First. De stichting heeft zich sinds de invoering van de nieuwe Paspoortwet in 2009 verzet tegen het opslaan van vingerafdrukken, omdat dit in strijd zou zijn met het recht op privacy.
Ook in de Tweede Kamer is verheugd gereageerd op het besluit van Donner. De Kamer had twijfels bij de betrouwbaarheid van het gebruik van de vingerafdrukken en ook of de gegevens wel voldoende veilig konden worden opgeslagen. (...)"

Lees HIER het hele artikel in Metro.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Nu kan mijn cliënte gewoon een paspoort gaan aanvragen", zegt advocaat Jos Hemelaar verheugd. Dat had de vrouw eerder ook gedaan, maar toen weigerde ze haar vingerafdrukken af te geven. En dus kreeg ze geen paspoort: sinds de nieuwe Paspoortwet uit 2009 moet iedereen die een paspoort aanvraagt zijn of haar vingerafdrukken afstaan.

Dat moet nu nog steeds, maar aan één van de belangrijkste bezwaren van de vrouw is gisteren door minister Donner tegemoet gekomen: de afdrukken worden alleen nog opgeslagen op de chip die in het paspoort zit, kondigde de bewindsman aan. Ze komen niet meer in een aparte database terecht.

"Juist daar had mijn cliënte grote moeite mee", zegt Hemelaar. "Ze voelde zich behandeld als een crimineel. Ook al heb je niets verkeerd gedaan, toch worden je vingerafdrukken al opgeslagen. Dat is een ernstige aantasting van de privacy. Want wat gebeurt er allemaal met die vingerafdrukken? Ze zouden op enig moment gebruikt kunnen worden door justitie bijvoorbeeld. En stel je voor dat die database gekraakt zou worden. Dat zou een ramp zijn. Dat de vingerafdrukken wel op de chip in het paspoort zelf komen te staan, is natuurlijk ook een inbreuk op de privacy. Maar wel een minder erge. Je kunt het vergelijken met de foto op je paspoort: het is een extra manier om te controleren of jij inderdaad degene bent die op het paspoort staat."

De vrouw stapte, geholpen door Hemelaar, naar de rechter maar kreeg daar nul op het rekest: vorige maand werden haar bezwaren door de Haagse rechtbank afgewezen. Hetzelfde gebeurde eerder in de zaak van ruim twintig andere vingerafdrukweigeraars. "Ik wilde deze week net het hoger beroep gaan voorbereiden", vertelt Hemelaar, "maar ik denk dat dat nu niet meer hoeft. Dat de minister heeft besloten voorlopig af te zien van het opslaan van de vingerafdrukken is grote winst."

Dat vinden ook het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en verschillende organisaties die strijden tegen inmenging in de privacy van burgers. Het CBP is al langer kritisch over de opslag van vingerafdrukken. CBP-voorzitter Kohnstamm noemde de database een schending van de privacy. "Er is een druk om door te gaan met het opzijzetten van de privacy, en dat heeft al een aantal keer tot ontsporingen geleid. Dit is er één van."

De stichting Privacy First reageerde dolblij op het stopzetten van de vingerafdrukopslag en ziet daarin het bewijs "dat maatschappelijk verzet loont"."

Bron: Trouw, 28 april 2011, p. 5.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De stichting Privacy First is blij dat er geen databank komt met vingerafdrukken. ,,Het voornaamste doel van onze stichting is bereikt'', zei een woordvoerder van de stichting woensdag.

Privacy First is niet verbaasd over het afblazen van een landelijke opslag voor vingerafdrukken. ,,De afgelopen tijd nam de maatschappelijke druk toe. Zeker na de kritische hoorzitting vorige week verbaast dit ons niet'', zei de woordvoerder.

De stichting is uitermate verheugd dat in de identiteitskaart geen vingerafdrukken meer hoeven worden opgenomen. ,,Dit is heel goed nieuws voor mensen die tegen het afgeven van hun vingerafdrukken zijn, maar zich wel willen kunnen legitimeren'', aldus de zegsman."

Bron: Algemeen Nederlands Persbureau, 27 april 2011, 15.35u.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Privacy First wil weten hoe het nieuwe paspoort tot stand is gekomen. Privacy First is een stichting die zich bekommert om persoonlijke vrijheid. Ze gaan een WOB-procedure, een zaak in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur, starten om de onderste steen boven te krijgen.

Dat heeft directeur Vincent Böhre vanmiddag laten weten. Hij was aanwezig bij een rondetafelgesprek over de pas, waaruit viel op te maken dat het verantwoordelijke agentschap BPR geen kritiek op de plannen voor het paspoort duldde.

Böhre zegt dat vrijwel niemand weet wat zich er de laatste jaren heeft afgespeeld bij genoemd 'bastion' en dat zelfs de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) er onvoldoende een vinger achter kon krijgen. Hij windt zich er ook over op dat minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) BPR-ambtenaren niet liet meedoen aan het gesprek."

Lees HIER het artikel in SpitsNieuws.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"D66 en de SP willen een integriteitsonderzoek naar het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) dat zich bezighoudt met de invoering van het biometrisch paspoort.

De aanleiding voor dit onderzoek is de verklaring van twee deskundigen, die beweren dat het BPR hen tegenwerkt omdat zij teveel kritiek hebben op het biometrisch paspoort. Dat meldt de Wereldomroep.
(...)
Bij het rondetafelgesprek, op initiatief van Tweede Kamerlid Gerard Schouw van D66, waren meer experts aanwezig die kanttekeningen plaatsen bij het biometrische paspoort. Zo zou identiteitsverificatie op basis van vingerafdrukken niet waterdicht zijn.

Volgende week praat Schouw met minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken over het biometrische paspoort. Schouw laat weten een integriteitsonderzoek te eisen. Hierin wordt hij gesteund door Tweede Kamerlid Ronald van Raak van de SP.

De stichting Privacy First wil het integriteitsonderzoek niet afwachten en stapt naar de rechter en wil via een WOB-verzoek, de Wet Openbaarheid van Bestuur, alle feiten op tafel krijgen."

Lees HIER het hele artikel in NRC Handelsblad.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Een internationale alliantie van maatschappelijke organisaties en personen roept de Raad van Europa in een petitie op om een diepgaand onderzoek te starten naar het afnemen en opslaan van biometrische gegevens door lidstaten.

Overheden eisen in toenemende mate biometrische gegevens (met name vingerafdrukken en gezichtsscans) van mensen op. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op contactloze ‘RFID’-chips in paspoorten en/of identiteitskaarten. Sommige landen, zoals Nederland, Frankrijk en Litouwen, gaan nog verder en slaan deze zelfs op in databanken.

De alliantie van meer dan 80 ondertekenaars heeft Secretaris-Generaal Thorbjørn Jagland van de Raad van Europa schriftelijk verzocht om de betrokken landen zo spoedig mogelijk om uitleg te vragen of hun wetgeving over dit onderwerp overeenstemt met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de uitspraken van het Europees Hof voor de Mensenrechten. De secretaris-generaal heeft deze bevoegdheid op grond van artikel 52 EVRM.
(...)
Onder de rechten die in het geding zijn, vallen het recht op humane behandeling (art. 3 EVRM), veiligheid (art. 5), een eerlijk proces (art. 6, onschuldpresumptie en verbod op zelf-incriminatie), lichamelijke integriteit en familie- en privéleven (art. 8, privacy), effectieve nationale rechtsmiddelen (art. 13), het verbod op discriminatie (art. 14) en het recht om je land te verlaten (art. 2 Protocol 4).

“Artikel 52 wijst duidelijk de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa aan als beschermer van de fundamentele rechten die in gevaar komen door deze handelwijze. Wij benadrukken dat nationale biometrie-regelgeving (vaak in combinatie met andere wetten) niet mag leiden tot ‘het om zeep helpen van de democratie onder het mom van het verdedigen ervan’”, waarschuwt de alliantie.
(...)
Tot de ondertekenaars behoren met name beschermers van digitale-, burger- en mensenrechten, media, juridische en medische organisaties, wetenschappers, politici en slachtoffers zonder paspoort vanwege bezwaren tegen de afgifte en opslag van hun biometrische gegevens.

In Nederland wordt de petitie onder meer ondersteund door het Platform Bescherming Burgerrechten (en zijn leden Bits of Freedom, DeVrijePsych, het Humanistisch Verbond, KDVP, Meldpunt Misbruik Identificatieplicht, Ouders Online, Privacy First en Vereniging Vrijbit), ICT Recht, Het Nieuwe Rijk, PrivacyBarometer, Privacy Nieuws en Vrijschrift. Vanuit de politiek tekenden GroenLinks-senator Tineke Strik, Jonge Democraten, Piratenpartij, SP-fractie Zaanstad en D66-fractie Oldenzaal."

Lees HIER het hele artikel op Sargasso.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Iedere Nederlander die een nieuw paspoort of id-kaart aanvraagt, moet sinds september 2009 zijn vingerafdrukken afgeven. Die afdrukken worden opgenomen in het nieuwe id-document, maar worden tevens opgeslagen in een gemeentelijke databank. De overheid werkt aan een centrale databank waarin in de nabije toekomst alle vingerafdrukken worden opgeslagen.

Vingerafdrukweigeraar Louise van Luijk voert aan dat de staat hiermee van iedereen een verdachte maakt, omdat vingerafdrukken kunnen worden doorgespeeld naar justitie en de AIVD. Dat staat vermeld in de Paspoortwet, al is dat deel nog niet in werking getreden. (...)

De bestuursrechter wilde geen oordeel vellen over de centrale opslag en mogelijke verstrekking van biometrische gegevens aan derden in de toekomst. “Het is van belang dat een belangrijk deel van de wetgeving die eiseres bestrijdt, nog niet in werking is getreden”, aldus de rechter. Aangezien Van Luijk dus daarvan de gevolgen niet ondervindt, valt in de ogen van de rechtbank de toetsing van die onderdelen van de Paspoortwet buiten de omvang van het geding.

Van Luijk gaat bij de Raad van State in hoger beroep tegen de uitspraak. Mede omdat een van de rechters tijdens de zitting zich duidelijk uitsprak over het feit dat een burgemeester een bezwaar tegen zijn beslissing op grond van de Paspoortwet, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient te toetsen aan hogere internationale wetgeving (als EVRM) wanneer bezwaarden zich daarop beroepen, hoopt zij op een positieve uitkomst.

Naast de rechtszaak van Louise van Luijk lopen er meerdere procedures over de inbreuk van onze privacy met de nieuwe Paspoortwet. Zo heeft stichting Privacy First beroep aangetekend tegen het vonnis van 2 februari jl. Een inwoner van Nuth heeft een bodemprocedure aangespannen tegen diens burgemeester, terwijl een inwoner van Amsterdam beroep heeft aangetekend wegens het niet verstrekken van een paspoort zonder vingerafdrukken."

Lees HIER het hele artikel in Ravage Digitaal.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Twee jaar na de invoering houdt de Paspoortwet de gemoederen nog steeds flink bezig: de organisatie Privacy First spande onlangs een rechtszaak aan tegen de staat, en zelfs de Europese Unie bemoeit zich nu met de rechtmatigheid van de Nederlandse wetgeving.  
(...)
Maar er kleven bezwaren aan de vingerafdrukbank. Zoals gezegd is de databank nauw verweven met zorgen over de privacywaarborg van de Nederlandse burger. Een veelgehoorde zorg is dat de database gehackt zou kunnen worden door criminelen die identiteitsdiefstal willen plegen, iets waarvoor de AIVD al eerder waarschuwde. Een ander bezwaar is dat iedere Nederlander met de opslag als potentiële crimineel wordt gezien. Daarnaast speelt mee dat de gegevens uit de database voor steeds meer doeleinden gebruikt kunnen worden zonder dat de Nederlandse burger daarvan op de hoogte wordt gesteld, laat staan ermee instemt. Bovendien wijzen veel juristen op het feit dat het recht van iedere burger om niet mee te werken aan zijn of haar veroordeling verloren zal gaan. Ten slotte stelt de onafhankelijke organisatie Privacy First op haar website dat burgers die slachtoffer worden van diefstal of oneigenlijk gebruik van hun vingerafdrukken, bij geen enkele overheidsinstantie verhaal kunnen halen. De nieuwe Paspoortwet stelt namelijk dat niemand verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade of diefstal van de gegevens.

Privacy First kwam vanwege de Paspoortwet groot in het nieuws toen zij in mei 2010, samen met 21 mede-eisers een rechtszaak aanspande tegen de staat over de centrale opslag van vingerafdrukken. De eis van de aanklagers was dat de Paspoortwet onrechtmatig zou worden verklaard, omdat de wet in strijd is met mensenrechten, met name het recht op privacy. Begin februari dit jaar werden zowel Privacy First als de 21 mede-eisers niet-ontvankelijk verklaard, omdat iedere burger zelf naar de rechter kan stappen en Privacy First geen eigen belang verdedigt volgens de rechter. De organisatie heeft na de uitspraak aangekondigd in hoger beroep te gaan.
(...)
Voor Privacy First is het echter duidelijk dat de privacyrechten van de burger het gaan winnen van de politiek. In een persbericht van 16 februari stelt de organisatie dat zij de zaak "linksom of rechtsom" verwacht te gaan winnen."

Lees HIER het hele artikel in Verspers.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Via een petitie roept een internationale alliantie van maatschappelijke organisaties de Raad van Europa op om een onderzoek te starten naar het afnemen en opslaan van biometrische gegevens door lidstaten.

Overheden eisen in toenemende mate biometrische gegevens (met name vingerafdrukken en gezichtsscans) van mensen op. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op contactloze RFID-chips in paspoorten en/of identiteitskaarten. Sommige landen, zoals Nederland, Frankrijk en Litouwen, gaan nog verder en slaan deze data zelfs op in databanken.

De pas gevormde Alliantie ‘Hands off biometrics’ gaat Secretaris-Generaal Jagland van de Raad van Europa dringend verzoeken om een onderzoek hiernaar te starten. Daarin dienen de betrokken landen uit te leggen of hun wetgeving rond dit onderwerp overeenstemt met het [Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens]. In zo’n artikel 52-procedure moeten deze lidstaten zich verantwoorden over onderwerpen als proportionaliteit, subsidiariteit (mogelijke alternatieven), effectiviteit, doelbinding, getroffen veiligheidsmaatregelen en de wettelijke basis voor de afname en opslag van biometrische gegevens.
(...)
De internationale alliantie bestaat uit (burgerrechten-)organisaties, zoals de Belgische Liga voor Mensenrechten, Techknowledge (Estland), leden van het Nederlandse Platform Bescherming Burgerrechten (o.a. DeVrijePsych, KDVP, Meldpunt Misbruik ID-plicht, Ouders Online, Privacy First en Vrijbit) en Het Nieuwe Rijk, het Poolse Panoptykon, ARCH, NO2ID en Privacy International (Verenigd Koninkrijk), de Electronic Frontier Foundation Europe en de Australian Privacy Foundation."

Lees HIER het hele artikel op Sargasso.

Gepubliceerd in Privacy First in de media
Pagina 17 van 21

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
Control Privacy
Deelnemer Privacycoalitie

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon