donatieknop english

"De stichting Privacy First en 21 mede-eisers gaan in hoger beroep in de zaak over centrale opslag van vingerafdrukken. De eisers vinden dat hun privacy wordt aangetast als de regering het plan voor een databank met vingerafdrukken doorzet. Begin deze maand verklaarde de rechtbank in Den Haag de eisers niet-ontvankelijk. Er loopt nog een andere zaak over de nieuwe Paspoortwet, aangespannen door Louise van Luijk die sinds 2009 geen paspoort heeft omdat ze weigerde haar vingerafdruk af te staan. Het vonnis in die zaak komt op 23 maart."

Bron: NRC Handelsblad 17 feb. 2011, p. 4.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De stichting Privacy First blijft zich verzetten tegen de nieuwe paspoortwet. Volgens de nieuwe regels worden burgers verplicht om een vingerafdruk af te staan en daar is de stichting het niet mee eens.

Privacy First was een rechtszaak begonnen, maar de stichting werd niet-ontvankelijk verklaard omdat ze geen direct belang zou hebben. Individuele klagers die zich bij de zaak hadden aangesloten, kregen het advies van de rechter om de zaak aan de bestuursrechter voor te leggen.

Privacy First gaat nu in beroep, meldt Webwereld. De stichting heeft de uitspraak laten analyseren door juristen en denkt een goede kans te hebben om de zaak alsnog aanhangig te maken. (...)"

Lees HIER het hele artikel op PowNed.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Privacy First gaat door met de juridische strijd tegen de Paspoortwet. De stichting tekent beroep aan tegen de uitspraak van de rechter. Die verklaarde Privacy First niet ontvankelijk.

De rechter vond begin deze maand dat Privacy First ten onrechte een rechtszaak tegen de Nederlandse staat had aangespannen omdat het geen direct belang heeft in deze zaak. De stichting had de staat voor het gerecht gedaagd omdat de nieuwe Paspoortwet in strijd zou zijn met de mensenrechten en in het bijzonder het recht op privacy.

Onderdeel van de Paspoortwet is de verplichting vingerafdrukken af te staan bij het aanvragen van een nieuw paspoort. Die vingerafdrukken worden opgeslagen in zowel een decentrale database bij de gemeente als een toekomstige centrale database, beheerd door het Rijk. Tegen die opslag vecht Privacy First samen met 21 burgers. Die 21 mede-eisers zijn door de rechtbank eveneens niet ontvankelijk verklaard, omdat die eerst langs de bestuursrechter moeten gaan.

Privacy First heeft na analyse van de advocaten van SOLV besloten in hoger beroep te gaan, omdat de club als ideële stichting juist alle belang heeft bij deze zaak. Daarnaast hebben burgers nauwelijks toegang tot het bestuursrechterlijke proces omdat de procedures hierin zeer lang en omslachtig zijn. Het hoger beroep wordt afgehandeld door het Gerechtshof in Den Haag. Onduidelijk is nog wanneer de zaak wordt behandeld. (...)"

Lees HIER het hele artikel in Webwereld.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Toegang met een wijsvinger. In Universum, het ultramoderne hoofdgebouw van het [Universitair Sport Centrum, USC], kun je alleen nog maar sporten als je eerst een vingerscan laat maken. Makkelijk - je kunt nooit meer je pasje vergeten - maar wel omstreden. (...) Het sportcentrum beweert in een folder dat de privacy van de sporters 'uitstekend gewaarborgd' blijft en het systeem 'onmogelijk' te kraken is, maar is dat echt zo?

Bart van der Sloot, onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht, betwijfelt het: 'Elke code is te kraken.' Volgens hem maakt de beveiliging van het USC het dan misschien wel moeilijk en heeft een goede hacker er veel tijd voor nodig, maar het kán wel. Ook Vincent Böhre van Privacy First, de organisatie die binnenkort in hoger beroep gaat tegen de staat vanwege de vingerafdruk in het paspoort, maakt zich zorgen: 'Als je vingerafdruk eenmaal gestolen is, ben je je hele leven de sigaar. Met behulp van een siliconenkopie kan de afdruk bijvoorbeeld worden achtergelaten op een plaats delict. Een vingerafdruk kun je niet laten blokkeren.' (...)"

Lees HIER het hele artikel (p. 14) in het weekblad Folia van de Universiteit van Amsterdam.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Dat de OV-chipkaart nog met veel kinderziektes kampt is een feit, maar er komen bij HTM ook veel klachten over het verschil tussen de anonieme OV-chip en de persoonsgebonden kaart. Niet alleen de fraudegevoeligheid van de chipkaart is een probleem, de kaart is in strijd met de privacywetgeving en discrimineert reizigers die geen persoonlijke kaart willen. (...) Bas Filippini, oprichter en voorzitter Stichting Privacy First: “Wat nu gebeurt is het omkeren van het rechtsprincipe. Mensen worden financieel benadeeld als ze hun privacy beschermen en worden uitgesloten van service."

Lees pdfHIER het hele artikel in het Haags Nieuwsblad.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Eisers zijn niet ontvankelijk verklaard in hun vorderingen omdat voor de 22 natuurlijke personen de gang naar de bestuursrechter openstaat en de stichting Privacy First geen eigen belang heeft maar haar belang voortvloeit uit de bundeling van de belangen van alle Nederlanders boven de twaalf jaar en ouder die een reisdocument aanvragen en voor wie de rechtsgang naar de bestuursrechter openstaat.
(...)
Privacy First spreekt van een 'juridisch onbegrijpelijke motivatie' en 'kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de rechtbank vooral snel van deze zaak af wilde zijn'.

Meer inhoudelijk schrijft de stichting op haar site: 'juist alle belang bij deze zaak' te hebben, want burgers kunnen dus geen (rechtstreeks) bestuursrechtelijk bezwaar maken tegen de opslag van hun vingerafdrukken. Privacy First beraadt zich over de te nemen civiele vervolgstappen."

Lees HIER het hele artikel in het Nederlands Juridisch Dagblad.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Een meerderheid van de Tweede Kamer keert zich tegen de centrale opslag van vingerafdrukken. Het kabinet wil­ ­biometrische gegevens van alle Nederlanders verzamelen in een database, maar de VVD, de PvdA en de ChristenUnie hebben hun standpunt van 'voor' veranderd in 'tegen'. De partijen vinden dat aan een database voor vingerafdrukken te veel risico's kleven voor de privacy van burgers. De SP, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren al tegen.
(...)
De stichting Privacy First spande een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat over de opslag van vingerafdrukken, maar werd gisteren niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank in Den Haag. Dinsdag kondigde eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) aan een onderzoek te beginnen naar de rechtmatigheid van de Nederlandse database."

Lees HIER het hele artikel in de Volkskrant.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De Tweede Kamer is in meerderheid tegen de centrale opslag van vingerafdrukken. De VVD en de PvdA trekken hun steun voor centrale opslag in. Minister Donner beraadt zich op zijn standpunt.

De SP, D66 en GroenLinks waren al tegen, net als de Partij voor de Dieren. Ook de ChristenUnie steunt het centraal opslaan van de vingerafdrukken niet langer. De SGP en PVV hebben nog geen definitief standpunt ingenomen (...).

Deze week werd de rechtszaak tegen de vingerafdrukkendatabase, die door Privacy First tegen de Nederlandse staat is aangespannen, in de kiem gesmoord. Privacy First en 21 individuele klagers werden niet ontvankelijk verklaard. De zaak werd daardoor niet inhoudelijk behandeld. Volgens Privacy First wordt er door gerechtelijke instanties “gepingpongd” met de belangen van de burgers. (...)"

Lees HIER het hele artikel in Webwereld.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

Op 2 februari 2011 verscheen in NRC Next een uitgebreid artikel en fotoreportage over het Paspoortproces van Privacy First en de 21 mede-eisers. Bekijk HIER het hele artikel van NRC-redacteur Peter Teffer. Hieronder staan enkele tekstfragmenten:

"De rechtbank doet vandaag uitspraak in een zaak tegen de Staat, over de centrale opslag van vingerafdrukken. Mogen die vingerafdrukken nu wel of niet een database in?

Het zou zo mooi symbolisch zijn geweest. De uitspraak van een rechtszaak over de opslag van vingerafdrukken in een centrale database, precies op de Dag van de Privacy. ,,Dat was prachtig geweest", zegt Anne van Doorn, een van de 21 mede-eisers die samen met stichting Privacy First de Nederlandse Staat heeft aangeklaagd. Maar de rechtbank in Den Haag heeft de uitspraak van afgelopen vrijdag uitgesteld, naar vandaag.

Waarover gaat de rechtszaak precies?

Iedere Nederlander die een nieuw paspoort aanvraagt, moet sinds september 2009 zijn vingerafdrukken afgeven. Die afdrukken komen in het nieuwe paspoort, maar zijn ook bedoeld om uiteindelijk te worden opgeslagen in een centrale databank. Daarmee kunnen gemeenten controleren of iemand identiteitsfraude probeert te plegen.

De stichting Privacy First maakt bezwaar tegen de wijziging in de Paspoortwet, die deze database mogelijk maakt. Samen met 21 mede-eisers klaagt de stichting de Staat aan, om te voorkomen dat zo'n databank er komt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt echter dat genoeg maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de privacy van burgers gevaar loopt. Zo mogen alleen daartoe bevoegde instanties informatie opvragen. Privacy First vindt de maatregel echter buitenproportioneel en onnodig.
(...)

En hoeveel kans maken de aanklagers?

Privacy First heeft ,,goede argumenten" vindt Bert-Jaap Koops, hoogleraar Regulering van Technologie aan de Universiteit van Tilburg. ,,Nederland gaat veel verder dan de Europese richtlijn nodig acht en de noodzaak is wat mij betreft niet evident. Daarnaast brengt de centrale opslag van vingerafdrukken risico's met zich mee - de database zou interessant zijn om te hacken."

Het is mogelijk dat de rechter vandaag nog geen definitieve uitspraak doet en om een advies vraagt aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Koops: ,,Dat zou tussen een half jaar en een jaar kunnen duren." Als daarentegen de rechtbank de Staat gelijk geeft, en na hoger beroep en de Hoge Raad het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg wordt ingeschakeld, ,,zijn we zo vier, vijf, misschien wel zes jaar verder". (...)"

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De stichting Privacy First en de 21 individuele klagers zijn niet ontvankelijk verklaard met hun klacht dat de Staat grondrechten schendt met de centrale vingerafdrukdatabase.

De rechtszaak tegen de omstreden plannen voor een centrale databank van vingerafdrukken is voorlopig gestrand. De klagers en hun belangenbehartiger stichting Privacy First zijn door de Haagse rechtbank niet-ontvankelijk verklaard. Ze hadden bij de bestuursrechter moeten gaan klagen, zo luidt het afwijzende vonnis in een notendop.

Pingpong met burgers

De rechter komt daarom niet toe aan een inhoudelijke behandeling over de rechtmatigheid van de databank.

Privacy First reageert ontdaan. “Heel triest. We bestuderen nu het vonnis, maar vinden het onbegrijpelijk. Er lopen een aantal zaken bij de bestuursrechter en daar zegt de landsadvocaat juist dat klagers ook andere wegen kunnen bewandelen. Het is pingpong met burgers.”

Nederland wil als een van de weinige landen de vingerafdrukken die worden opgenomen in het paspoort centraal opslaan, en ook beschikbaar stellen voor opsporingsdoeleinden. (...)"

Lees HIER het hele artikel in Webwereld.

Gepubliceerd in Privacy First in de media
Pagina 18 van 21

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
Control Privacy
Deelnemer Privacycoalitie

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon