donatieknop english

"(...) Afgelopen maandag startte voor de Haagse rechtbank een civiele zaak van de Stichting Privacy First en 22 mede-eisers tegen biometriebepalingen in de nieuwe Paspoortwet. Eisers zien hun standpunten in de [recente WRR-studie van Vincent Böhre] bevestigd. Naar aanleiding van die studie stelde de PvdA-Kamerfractie vragen over de online raadpleegbare reisdocumentenadministratie (ORRA), zoals de centrale databank heet. Minister Donner (Binnenlandse Zaken) liet daarop weten dat hij zich op de materie oriënteert ‘om tot een oordeel te kunnen komen over de wijze waarop de ORRA vorm zou kunnen krijgen’. De VVD-fractie (‘voortschrijdend inzicht’) wil de databank opnieuw ter discussie stellen en zoekt voor dat streven een Kamermeerderheid. De komst van de centrale vingerafdrukkendatabank is dus nog allerminst zeker."

Bron: Peter Mom, Vingerafdrukkendatabank onder vuur: oppositie tegen ‘mensenrechtenschending’ groeit, Automatisering Gids nr. 48, 3 december 2010.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

De foto links is gemaakt tijdens de persconferentie van Privacy First in Nieuwspoort op 6 mei 2010: de dag dat de Nederlandse Staat door Privacy First werd gedagvaard in het Paspoortproces. Op de achtergrond ziet u vier van onze mede-eisers. Op de voorgrond rechts Privacy First voorzitter Bas Filippini, links Charles van der Hoog (Privacy First adviseur strategie).

Over de mede-eisers in het Paspoortproces heeft kunstfotograaf Maarten Tromp een prachtige fotoserie gemaakt. Twee van deze foto's treft u hieronder in klein formaat aan. Een groot aantal foto's verscheen op 2 februari 2011 in NRC Next. De gehele fotoserie is te zien op de website van Maarten Tromp.


paspoortproces03paspoortproces04
                                 © Maarten Tromp

Gepubliceerd in Persmateriaal

Kort nieuws van het identiteitbeheer- en vingerafdrukkenfront 

"Het beheer van identiteitsdocumenten als reisdocumenten (en rijbewijzen?) staat weer volop in de belangstelling: gebeurt dat nu wel optimaal, helpen vingerafdrukken bij het tegengaan van identiteitsfraude en moeten vingerafdrukken en andere persoonskenmerken/gegevens wel centraal in een online administratie worden opgeslagen en... wie heeft er dan toegang toe?
(...)
Ondertussen heeft de Stichting Privacy First een zaak aangespannen tegen de Staat der Nederlanden over de invoering van vingerafdrukken in Nederlandse reisdocumenten. [26 januari 2011] wijst de Rechtbank Den Haag vonnis. In de rechtszaal speelde de Webpublicatie van de WRR, Biometrisch paspoort in Nederland, crash of zachte landing, ook een rol. Het is na het in de vorige B&R besproken Webpublicatie Happy landings? het biometrisch paspoort als zwarte doos, het tweede deelrapport dat als opmaat moet dienen voor een echt WRR-rapport onder de titel iOverheid (verschijnt dit voorjaar 2011). Zie wrr.nl. Door omstandigheden deze keer geen uitgebreide bespreking in uw vakblad. Houdt u te goed! En dan heeft op 10 december jl. (de 62e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) in Amsterdam ook nog de Stichting Bescherming Burgerrechten zich gepresenteerd (ga eens naar platformburgerrechten.nl). Scherpe teksten als ‘de Nederlandse burger wordt tegenwoordig behandeld alsof hij een verdachte of misdadiger is’ en ‘het lijkt er op dat de overheid zich steeds vaker verschuilt achter argumenten als staatsveiligheid en kafkaiaanse barrières opwerpt om burgers het zicht te ontnemen op wat er achter de schermen met hun gegevens gebeurt of welke instantie beslissingen neemt’. 2011 wordt het jaar van de come back van de privacy en vindt de ORRA haar Waterloo! Wedden?"

Bron: Burgerzaken & Recht nr. 12 (2010), p. 406, geschreven door hoofdredacteur Alfred Zebregs.

Toelichting door Privacy First: B&R is het vakblad van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), oftewel voor alle Nederlandse gemeenten. De term ORRA is ambtelijk jargon voor 'Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie': de geplande nationale database voor de opslag van vingerafdrukken.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De stichting Privacy First schakelt de rechter in om een einde te maken aan de opslag van vingerafdrukken van burgers die een nieuw paspoort nodig hebben. Volgens de stichting is het bewaren van de vingerafdrukken in strijd met privacywetgeving.

De stichting heeft samen met 22 burgers die weigeren hun vingerafdruk te geven de Staat gedagvaard, maakte Privacy First donderdag bekend. Met de vingerafdruk moet fraude met paspoort en identiteit worden tegengegaan, maar de tegenstanders vrezen dat de gegevens uit de databank zullen dienen om misdaad, met name terrorisme, te gaan bestrijden. (...)"

Lees HIER het hele artikel in Mr. Online.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Het ministerie van Binnenlandse Zaken zit in zijn maag met een protest tegen de opslag van vingerafdrukken. En adviseert gemeenten de brief niet in ontvangst te nemen.

 

Een mevrouw uit Deventer mag volgende week bij de gemeente op gesprek komen. Om te praten over haar 'protestbrief' over de vingerafdrukken. Ad van Tiel uit Landsmeer, die tien vingerafdrukken moest afstaan, omdat de meeste onbruikbaar waren, stuurde een aangetekende brief.

Of de gemeente garant kon staan voor de veiligheid van de afdrukken. Gemeenten zitten in hun maag met een door burgerrechtenorganisatie Privacy First georganiseerde actie tegen de opslag van vingerafdrukken. Zo erg dat volgens Binnenlandse Zaken 'meerdere gemeenten aanklopten met de vraag hoe hiermee om te gaan'. Het ministerie schreef aan alle gemeenten: 'U wordt nadrukkelijk geadviseerd dergelijke brieven niet in ontvangst te nemen, laat staan deze te ondertekenen'. Privacy First roept burgers op om, als ze een paspoort aanvragen bij de gemeente en verplicht hun vingerafdrukken af moeten staan, een zogenoemde Gemeente Garantie Brief af te geven. Op de website van Privacy First staat een modelbrief, waarin staat dat de gemeente de burger moet beloven dat er veilig wordt omgesprongen met de vingerafdrukken. Gaat het fout, dan moet de gemeente opdraaien voor de schade. De kans dat het misgaat met de opslag van de afdrukken is behoorlijk, zeggen experts. Zo waarschuwde biometriespecialist Max Snijder eerder in deze krant dat het afnemen en opslaan van vingerafdrukken in Nederland op 'volstrekt amateuristische wijze gebeurt'. Ook bestaan er twijfels of de overheid wel genoeg zicht heeft op de opslag, omdat een commercieel bedrijf, Sagem Identification, verantwoordelijk is. Vrees bestaat dat de vingerafdrukken in handen komen van criminelen, of dat identiteitsfraude wordt gepleegd. Bewindslieden hebben tot nu toe steeds beweerd dat de opslag veilig is. Demissionair staatssecretaris Bijleveld: 'Maakt u zich geen zorgen, de database is veilig, want hij is beveiligd'. Naar schatting enkele tientallen burgers confronteerden hun gemeente tot nu toe met zo'n brief. De meeste gemeenten hebben volgens Privacy First nog niet geantwoord. Deventer wel. In een reactie zegt de gemeente dat ze 'niet uit de voeten kan met de procedure in de brief'. De twee mensen die een brief inleverden, krijgen het advies een normale klachtenprocedure in te gaan. Landsmeer gaf een zelfde reactie. En waarom er tien afdrukken moesten worden genomen van Ad van Tiel, terwijl er maar vier worden opgeslagen? 'Als je wat ouder bent, zijn afdrukken soms van slechte kwaliteit', aldus de gemeente. 'De eerste waren niet goed.'"

Bron: De Pers, 19 april 2010, p. 3.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De stichting Privacy First schakelt de rechtbank in om een einde te maken aan de opslag van vingerafdrukken van burgers die een nieuw paspoort nodig hebben.

Volgens de stichting is het bewaren van de vingerafdrukken in strijd met de privacywetgeving. De stichting heeft samen met 22 burgers die weigeren hun vingerafdruk te geven de Staat gedagvaard, maakte Privacy First gisteren bekend. Met de vingerafdruk moet fraude met paspoort en identiteit worden tegengegaan, maar de tegenstanders vrezen dat de gegevens uit de databank zullen dienen om misdaad, met name terrorisme, te gaan bestrijden. Sinds september vorig jaar komen vingerafdrukken in paspoorten en identiteitskaarten. Europese regels schrijven dit voor, maar volgens Privacy First bieden deze regels geen ruimte om de gegevens ook op te gaan slaan. Volgens advocaat Christiaan Alberdingk Thijm gaan andere EU-landen veel minder ver of is opslag daar zelfs verboden. Ook is nog niet bekend hoe de gegevens precies worden opgeslagen, tot wanneer de vingerafdrukken bewaard worden en of dat wel op een veilige manier gebeurt. Daarom moet er volgens Privacy First een streep door die delen van de paspoortwet die de opslag regelen. De vingerafdrukken en andere gegevens komen in een landelijke administratie voor reisdocumenten om geknoei met paspoorten beter tegen te kunnen gaan. Het is niet de bedoeling dat deze gegevens bij politie en justitie terechtkomen, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een woordvoerder zegt dat bij het opstellen van de wet goed is gekeken naar de regels voor privacy. Europa biedt aan lidstaten wel degelijk de ruimte om de gegevens te gaan bewaren, stelt Binnenlandse Zaken."

Bron: Nederlands Dagblad 7 mei 2010, p. 6.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De stichting Privacy First schakelt de rechter in om een einde te maken aan de opslag van vingerafdrukken van burgers die een nieuw paspoort nodig hebben. Volgens de stichting is dat in strijd met privacywetgeving. De stichting heeft samen met 22 burgers de Staat gedagvaard. Sinds september 2009 komen gegevens van vingerafdrukken en gezichtsscans in paspoorten en identiteitskaarten."

Bron: Volkskrant 7 mei 2010

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De rechtszaak tegen de staat was al een tijdje in voorbereiding, zoals De Pers al eerder schreef. Maar nu is het officieel: burgerrechtenorganisatie Privacy First schakelt de rechter in om een einde te maken aan de centrale opslag van vingerafdrukken. De stichting heeft samen met 22 burgers, die weigeren hun vingerafdruk te geven, de Staat gedagvaard. Dat maakte Privacy First gisteren bekend."

Bron: De Pers, 7 mei 2010, p. 4.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De stichting Privacy First schakelt de rechter in om een einde te maken aan de opslag van vingerafdrukken van burgers die een nieuw paspoort nodig hebben. Volgens de stichting is het in strijd met privacywetgeving. De stichting heeft samen met 22 burgers die weigeren hun vingerafdruk te geven de staat gedagvaard, maakte Privacy First gisteren bekend. Met de vingerafdruk moet fraude met paspoort en identiteit worden tegengegaan, maar de tegenstanders vrezen dat de gegevens uit de databank zullen dienen om misdaad, met name terrorisme, te gaan bestrijden."

Bron: Algemeen Dagblad 7 mei 2010, p. 13.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De Nederlandse overheid tart sinds 21 september 2009 de fundamentele rechten van alle burgers van twaalf jaar en ouder, door bij de aanvraag van een nieuw paspoort hun vingerafdrukken op te slaan, in combinatie met een biometrische gezichtsscan. Vier vingerafdrukken worden verplicht opgeslagen in de gemeentelijke reisdocumentenadministratie, in afwachting van een mogelijke centrale databank. Twee van die afdrukken worden, volgens een Europese regel, op de chip in de aangevraagde pas of identiteitskaart verwerkt. Mag dat?

Regeringspartij VVD is ,,zeer kritisch" over de gecombineerde opslag. Minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) zal tot februari geen onomkeerbare stappen nemen, zei hij vorige week in de Kamer. Afgelopen week startte eveneens het proces van Stichting Privacy First en 21 mede-eisers tegen de Paspoortwet. (...)"

Lees HIER het hele artikel van Robin Caron in NRC Next.

Gepubliceerd in Privacy First in de media
Pagina 20 van 21

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
Control Privacy
Procis

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon