donatieknop english

Slimme meter

Privacy First houdt zich al jaren bezig met de 'slimme meter'. Het traject rondom de slimme meter is niet fraai te noemen. Het begon ooit met verplichte afname en volledig uitlezen van alle standen. Ondanks verbeteringen bestaan nog steeds problemen: er is gebrek aan eerlijke voorlichting en privacyvriendelijke alternatieven worden nauwelijks door energiebedrijven aangeboden. Framing-termen als 'Slimme meter' en 'Energieverbruiksmanager' en marketingbudgetten belemmeren vrije consumentenkeuze.

Ondanks beloften over zorgvuldige omgang met gegevens blijft de slimme meter een risico voor de privacy van de gebruiker. Privacy First is niet tegen de slimme meter, maar vindt het belangrijk dat consumenten zelf goed geïnformeerd vrije keuzes maken en zich bewust zijn van privacyimplicaties en alternatieven. 

Privacy First Solutions draagt bij aan een duurzame toekomst waarbij privacy is geborgd. We gaan voor én-én. De ambitie rondom de slimme meter kan stukken hoger. Om dit te bereiken zetten we ons in door:

* Energiebedrijven aan te spreken op hun verplichting om eerlijke informatie te verstrekken over slimme meters en energieverbruiksmanagers op het gebied van privacy;

* Publieksevenementen te organiseren over de slimme meter en diens implicaties voor de privacy van gebruikers;

* Fabrikanten te betrekken bij het ontwikkelen van privacyvriendelijke oplossingen en alternatieven.


Op ons verlanglijstje staan enkele aanpassingen in de wetgeving én een Privacy First certificaat voor energieverbruiksmanagers. Wilt u 'Part of the Solution' zijn en bijdragen aan dit thema als individu of vanuit uw organisatie?

Neem dan contact op met Martijn van der Veen.

Contact Martijn van der Veen

Onze Partners

logo demomedia
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
 
 
banner ned 1024px1IIR banner
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100logo CPDP 2017

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon