Cameratoezicht en winkeliers, Brief BZ aan 2e Kamer, 12 juni 2009

In een algemeen overleg op 21 januari jl. over het project ‘Veiligheid begint bij Voorkomen’ hebben wij aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de wens van ondernemers met hun camera’s een gedeelte van de publieke ruimte in beeld te brengen in de directe omgeving van het bedrijf. Ook hebben wij toegezegd de mogelijkheden hiervoor na te gaan.
Het verwerken van beelden verkregen met particulier cameratoezicht valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op basis van de Wbp en het Vrijstellingsbesluit bij de Wbp is het voor ondernemers, met inachtneming van de (inter)nationaalrechtelijke bepalingen inzake privacy, toegestaan hun eigendommen en personeel met camera’s te beschermen.