Stichting Privacy First – Privacybeleid

Stichting Privacy First komt op voor de privacyrechten van ons allemaal. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw recht op privacy op onze website en voor onze bedrijfsvoering en wat we wel en niet vastleggen. Privacy First verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens. Niet alleen omdat het niet nodig is, maar ook om mensen die met ons in contact treden te beschermen, van activisten tot politici. Onze uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 • wij verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens;
 • al onze activiteiten en informatie zijn anoniem te bezoeken of te raadplegen. Wanneer bijvoorbeeld een nieuwsbrief naar een individu verzonden wordt, is het geen probleem wanneer dit individu een alias gebruikt;
 • wij verwerken persoonsgegevens binnen de kaders van de AVG;
 • Wij passen daar waar mogelijk privacy by design en privacy by default toe;
 • persoonsgegevens worden niet verkocht, verder verwerkt of aan anderen verstrekt;
 • indien wij persoonsgegevens bewaren dan doen wij dat niet langer dan strikt noodzakelijk.

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als de betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven. We verwerken persoonsgegevens:

 • voor onze interne organisatie, de professionele vrijwilligers en ambassadeurs;
 • om nieuwsbrieven te versturen;
 • voor het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en acties;
 • als gegevens worden achtergelaten via webformulieren, zoals een contactformulier of donatie;
 • als ons om advies wordt gevraagd verwerken wij uw contactgegevens en maken wij indien nodig een tijdelijk werkdossier. Eventuele bijzondere persoonsgegevens verwerken wij slechts met uw uitdrukkelijke toestemming. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en vernietigd na afloop van het gebruik.

Beveiliging

Stichting Privacy First neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze website is gehost bij Greenhost. We kozen voor Greenhost omdat deze provider betrokken is bij maatschappelijk relevante kwesties, zoals duurzaamheid en digitale vrijheid en een sterk trackrecord heeft als het gaat om privacy.

Website

Onze website plaatst geen cookies en we kunnen niet zien door wie op een specifieke link geklikt wordt. In onze websitestatistieken wordt alleen bijgehouden hoe vaak een bepaalde pagina bezocht wordt. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Wij maken nadrukkelijk geen gebruik van Google Analytics maar passen Simple Analytics toe om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers. De verkregen anonieme statistieken zijn eigendom van Privacy First en worden niet gedeeld met derden.

Op een aantal onderdelen van de website, bijvoorbeeld waar YouTube-filmpjes worden getoond, kunt u nog wel third-party cookies van Doubleclick aantreffen. Deze kunnen wij (nog) niet blokkeren. We adviseren u deze adblocker of deze adblocker te gebruiken indien u de filmpjes wilt bekijken.

Doneren

Op de donatiepagina van Privacy First is het mogelijk om anoniem te doneren zonder persoonsgegevens in te vullen. Indien u een eenmalige donatie verstrekt dan is dit altijd anoniem. Indien u periodiek anoniem wenst te doneren dan vult u het volgende emailadres in: anoniem@privacyfirst.nl.

Ontvangen donaties worden via Mollie BV op de bankrekening van Privacy First geboekt. De nadruk ligt op ontvangen, want we verwerken deze gegevens verder niet om bepaalde (groepen) donateurs gericht te benaderen. Op de donatiepagina kiest u met welk betaalkanaal een donatie wordt uitgevoerd. Hierbij heeft u de keuze uit iDEAL, PayPal, Bancontact, Belfius of Sofort. Op ons bankafschrift zien wij vervolgens slechts een anonieme (verzamel)betaling vanuit Mollie BV.

Doneren met Bitcoin is mogelijk via onze partners BitKassa en Bitmymoney. Anoniem doneren kan door bij BitKassa het emailadres anoniem@bitkassa.nl in te vullen.

Doneren kan ook via Geef BV: http://www.geef.nl/doel/privacyfirst. De verwerking wordt door hen uitgevoerd. Ook hier is anoniem doneren mogelijk. De verdere donatie wordt door hen afgerond en is voor ons niet inzichtelijk. Mocht u wel gegevens achterlaten, dan zullen we deze ook ontvangen. Lees hier meer: https://www.geef.nl/nl/doel/privacy-first-stichting/anbi en https://www.geef.nl/nl/page/faq

Mailinglijsten

Professionele vrijwilligers, ambassadeurs en andere belangstellenden en/of relaties van Privacy First, die hun contactgegevens aan ons verstrekken, kunnen via onze nieuwsbrief-provider Laposta per e-mail geïnformeerd worden over de verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met deze organisatie. In iedere email en nieuwsbrief staat hoe de ontvanger zich voor verdere verwerkingen kan afmelden. Vervolgens zullen wij de gegevens van de persoon in kwestie uit onze systemen en de systemen van Laposta verwijderen.

Delen met derden

Als u met ons contact heeft, is dat een zaak tussen u en ons. Wij zullen de persoonsgegevens van onze relaties dan ook nooit verkopen of verstrekken aan derden.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar info@privacyfirst.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Mocht u van mening zijn dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen wij dat graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via hun klachtpagina.

Onze gegevens

https://www.privacyfirst.nl is een website van Stichting Privacy First. Privacy First is door de Belastingdienst erkend als Algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Privacy First is als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 16799, 1001 RG Amsterdam
Vestigingsadres: Nieuwe Herengracht 49, 1011 RN Amsterdam
Telefoon: 020-8100279
E-mail: info@privacyfirst.nl
RSIN-nummer: 819211710
KvK-nummer: 34298157

Laatste wijzigingsdatum: 11 oktober 2023