Word donateur van Privacy First

Voor de uitvoering van haar dagelijkse werkzaamheden en het voeren van rechtszaken is Privacy First geheel afhankelijk van giften en donaties.

Doneren met Bitcoin is zeker mogelijk. Dit kan via onze partners van BitKassa. Wil je graag dat je donatie anoniem is, vul dan als emailadres 'anoniem@bitkassa.nl' in. Klik op onderstaande afbeelding om naar de donatiepagina te gaan.

BitKassa donatie badge

Met uw steun helpt u een klein team van hardwerkende mensen die vol overgave de autonomie en privacy van iedere Nederlander beschermen. We doen gedegen onderzoek, organiseren evenementen, bouwen coalities, onderhouden een netwerk van vrijwilligers en stakeholders en beïnvloeden de politiek. Indien nodig voeren we rechtszaken.

Als uw organisatie eigen keuzes in een vrije omgeving ook belangrijk vindt, word dan bedrijfsdonateur of partner en steun de missie van Privacy First. Wij zijn een onafhankelijke stichting met als doel het behoud en de bevordering van het recht op privacy. Dit past ook bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van organisaties.

Donaties worden gebruikt voor o.a. onderzoek naar onderwerpen om duiding te geven aan actuele ontwikkelingen, standpunten te bepalen en lobbywerk te verrichten waarover wij dan publiceren.

Doneren kan eenvoudig via bovenstaand formulier. Liever rechtstreeks overmaken? Dat kan uiteraard ook via NL95ABNA0495527521 t.n.v. Stichting Privacy First te Amsterdam.

Privacy First heeft ANBI-status waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Heeft u specifieke ideeën of wensen? Neem contact met ons op: info@privacyfirst.nl

Zowel gewone als periodieke en zakelijke giften of donaties zijn aftrekbaar, maar er gelden wel verschillende voorwaarden. Over het verschil tussen deze twee soorten donaties of giften leest u op de website van de Belastingdienst.

In het kort:
• Als u een gift of donatie aan Stichting Privacy First doet voor minimaal 5 jaar wat is vastgelegd in een periodieke schenkingsakte (ook wel periodieke schenkingsovereenkomst genoemd), krijgt u een deel terug van de Belastingdienst. Hoeveel? Dat is afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Bereken met deze gratis tool uw belastingvoordeel.
• Ook gewone giften zijn aftrekbaar in de aangifte Inkomstenbelasting, maar dan geldt wel een drempel en een maximum. Daarover leest u meer op de website van de Belastingdienst.
• Bedrijven kunnen hun gift zakelijk aftrekken via de vennootschapsbelasting. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. Ook mag de winst door de belastingaftrek niet negatief worden.

Vele Nederlanders doen schenkingen of leggen in hun testament vast aan welke goede doelen hun vermogen gaat na hun overlijden. Wilt u Stichting Privacy First geld of vermogen nalaten, dan kunt u dit laten vastleggen in een testament. Een zelfgeschreven document is in dit geval niet officieel rechtsgeldig. Nalaten kan op twee verschillende manieren.

Erfstelling
Met een erfstelling kunt u Privacy First benoemen als enige of mede-erfgenaam. Als mede- erfgenaam ontvangt Privacy First een percentage van de nalatenschap. De hoogte van het percentage bepaalt u zelf. Privacy First deelt de erfenis met uw andere erfgenamen. Is Privacy First de enige erfgenaam dan ontvangt Privacy First de hele nalatenschap.

Legaat
Een legaat is een vastgelegd deel van uw erfenis, bijvoorbeeld een schilderij, huis, effectenportefeuille, een vast bedrag of een bepaald percentage van uw vermogen. Een goede optie als u heel precies wilt vastleggen wat u aan Privacy First geeft.

Geen erfbelasting
Privacy First betaalt geen erfbelasting omdat zij de ANBI-status heeft. Het bij testament bepaalde komt dus volledig ten goede aan ons werk van Privacy First. De notaris zal opgeven welke gegevens in de wens moeten worden vermeld.

Opstellen
Nalaten aan een of meerdere goede doelen kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. De notaris adviseert over de mogelijkheden en legt de uiterste wil vast in een notariële akte. Een testament heeft pas rechtskracht als de erflater en de notaris het testament hebben ondertekend. Neem contact op om de details vast te leggen.