Financieel

Wat er op je bankrekening gebeurt geeft een volledig inzicht in wie je bent. Voor jouw financiële gegevens is grote belangstelling, niet alleen van advertentiebedrijven en andere bedrijven die jouw persoonsgegevens te gelde willen maken.

De Nederlandse en Europese overheid hebben financiële instellingen opgedragen om in het kader van misdaadbestrijding al jouw financiële transacties in detail te monitoren en ‘ongebruikelijke transacties’ op jouw rekening bij de overheid te melden. Nu is al zichtbaar dat er allerlei dingen misgaan rondom financiële persoonsgegevens. Zo kan een onschuldige transactie als ‘verdacht’ worden aangemerkt en kunnen mensen onterecht worden beperkt in hun betalingsverkeer.

Diezelfde overheden menen dat via ‘open banking’ en toegang tot jouw financiële transactiegegevens innovatie mogelijk zou zijn. Open banking maakt mogelijk dat bedrijven financiële persoonsgegevens combineren met gegevens uit andere bronnen en met algoritmen analyseren; zo kunnen profielen worden gemaakt van iedere burger. De deur wordt opengezet naar ongebreidelde verspreiding van persoonsgegevens, terwijl toezicht en handhaving van de AVG ontbreken, onder meer omdat de Autoriteit Persoonsgegevens te weinig geld en personeel heeft.

Er zijn vele ontwikkelingen op het gebied van financiële privacy die met aandacht moeten worden gevolgd, denk aan de digitale euro, het Verwijzingsportaal Bankgegevens, de toekomst van kredietregistratie en de datahandel in witwasbestrijdingsgegevens. Lees over financiële privacy ons inleidende artikel.

Privacy First maakt zich hard voor je financiële privacy. Wij willen dat je in vrijheid kunt handelen, onafhankelijk van de overheid en financiële instellingen. Toegang tot jouw financiële persoonsgegevens hoort alleen plaats te vinden als daar een dringende en onderbouwde noodzaak voor is, met streng toezicht op naleving van de grondrechten en met een volwassen laagdrempelige rechtsbescherming.

Spaarvarken
Door jouw steun kunnen we bestaan. Doneer nu!