Privacy First is een onafhankelijke stichting met als doel het behoud en de bevordering van het recht op privacy.

Privacy First streeft naar een vrije maatschappij waarin ieder mens zijn eigen, autonome, keuzes kan maken. Vrij van onnodige controle. Vrij van beïnvloeding van buitenaf.

Privacy is een grondrecht en een fundamentele bouwsteen voor onze democratische rechtsstaat. Het stelt ons in staat om zelf de grenzen aan te geven wie wij, op welk moment, toelaten in ons leven. Het biedt ons een fysiek, sociaal en emotioneel veilige plek die ons helpt om zelf te bepalen wie we zijn en hoe we in de wereld staan.

Jouw privé leven is een verzameling van grote en hele kleine dingen. Heb je een geheime liefde, of schulden? Welke dingen vind je wel, of niet mooi aan jezelf? Wat is de kleur van je tandenborstel? Hoeveel koekjes eet je op een dag? Die dingen gaan niemand iets aan en zijn privé. Maar de mogelijkheid daarin zelf de grenzen aan te geven staat onder druk.

Digitalisering, dataverzameling, algoritmes en Kunstmatige intelligentie (AI) maken het technisch mogelijk ons te profileren, voorspellingen over ons gedrag te doen, dat gedrag weer te meten en de voorspelbaarheid te vergroten. Deze ontwikkelingen gaan in een historisch ongekend hoog tempo.

Deze gigantische verzameling van gegevens, zoals de kleur van onze tandenborstels, maakt ons vatbaar voor beïnvloeding en controle van buitenaf. Als burgers wordt ons het zicht ontnomen op wie er toegang heeft tot ons privé leven en wat er met die informatie gebeurt.

Privacy First wil een fundamentele herbezinning van de betekenis, de impact en de waarde van privacybescherming. Burgers dienen de overheid controleren en niet andersom. De internationale kapitalisatie van onze persoonlijke levenssfeer en surveillance door bedrijven moet worden beëindigd. Wij willen een maatschappij waarin mensen daadwerkelijk de vrijheid hebben om zelf bepalen met wie ze hun privé leven delen, en met wie niet.

Kom in actie!

Voor ons werk zijn we afhankelijk van een een breed netwerk van professionals. Stuur ons je CV en motivatie en meld je aan als vrijwilliger.

Privacy First is ANBI-erkend
Privacy First is ANBI-erkend en ingeschreven in het stichtingenregister van de KvK Amsterdam onder nr. 34298157.

Organisatie

Vincent bohre
VincentBöhre
Directeur

Vincent Böhre ging vanuit idealisme internationaal recht studeren, specialiseerde zich in mensenrechten en was op dat terrein voor diverse organisaties actief. Hij is sinds 2011 directeur en jurist van Privacy First en richt zich vooral op onze rechtszaken, politieke lobby, onderzoek en woordvoering.

Marc Smits
MarcSmits
Beleidsadviseur

Marc Smits creëert, ontwerpt en maakt. Hij is een activistisch en bevlogen bepleiter van een vrije democratische rechtsstaat. Inhoudelijk is hij expert op het gebied van privacy in de zorg en het medisch beroepsgeheim.

Sleutelgat silhouet
Daniëlde Jongh
Onderzoeker

Daniël de Jongh was al sinds 2013 bij Privacy First betrokken als vrijwilliger. Hij doet nu als parttime medewerker onderzoek naar het Internet of Things en 'connected cars'.

Bestuur

Het bestuur van Privacy First zet de algemene beleidslijnen uit en vergadert minstens eenmaal per maand. De bestuursleden van Privacy First ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Sander Klous

Sander is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en partner bij KPMG. Vanuit beide rollen richt hij zich op verantwoord gebruik van data, waarbij risicobeheersing zijn belangrijkste aandachtspunt is. Zijn voorliefde voor data ontwikkelde Sander in de hoge- energiefysica, hij is gepromoveerd en lange tijd werkzaam geweest bij CERN en Nikhef.

Bestuurslid Haykush Hakobyan

Met haar juridische en consultancy achtergrond en ervaringen, zet Haykush vanuit Privacy First zich in voor een privacybewuster Nederland waar bij alle innovaties en bestuursbeslissingen privacybescherming leidend is. Haykush is ervaren op het gebied van gegevensbescherming in combinatie met het gezondheidsrecht en bijzonder bestuursrecht.

Jacqueline Stokman

Als bestuurslid voor Privacy First word ik enthousiast van het leggen van échte verbindingen tussen personen en organisaties. Samen bedenken en realiseren van concepten die leiden tot duurzame resultaten met maximale impact.

Wilmar Hendriks

Wilmar Hendriks is een ervaren privacy professional (>20 jaar). Bij overheid, sociaal domein, als FG, bestuurder, ondernemer en strategisch adviseur. Wilmar strijdt met oprechte overtuiging voor de vrijheid die het grondrecht op privacy beschermt.

Raad van advies

De Raad van Advies geeft het bestuur van Privacy First gevraagd en ongevraagd advies over alle relevante aangelegenheden, waaronder de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het beleid van Privacy First. De leden van de Raad van Advies verrichten hun taken onbezoldigd.

Hans FrankenEmeritus hoogleraar Informatierecht, Universiteit Leiden
Quirine EijkmanLector Toegang tot het Recht, Hogeschool Utrecht
Paul FrancissenDirecteur Publicroam & zelfstandig adviseur digitale sociale innovatie, Envolve
Paul SlootmakerVice President Monitoring & Reporting, KPN
Eliëtte VaalICT & privacy advocaat, The Data Lawyers

Jaarverslagen

Ieder jaar publiceert Privacy First haar belangrijkste activiteiten en cijfers in een jaarverslag. Veelal blikken we daarin ook vooruit naar de onderwerpen en activiteiten die we voor het komend jaar verwachten.

ANBI Documentatie

Stichting Privacy First is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder treft u alle relevante documenten voor onze ANBI-status aan:

Spaarvarken
Door jouw steun kunnen we bestaan. Doneer nu!