Het ware gezicht van deze overheid

Na jaren voorbereiding heeft minister Eurlings op 16 november 2009 het wetsvoorstel voor het Rekeningrijden ingediend getiteld “Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)”. De indiening ging gepaard met een oneindig aantal bijlagen.

In het oog springt de sanctie van 6 maanden gevangenisstraf of €18.500 boete als het rekeningrijdenkastje in de auto defect is of geen kilometers doorgeeft aan de centrale.
Het kastje moet volgens Artikel 4.5 sub 3.c ” tijd- en plaatsgegevens over het rijden met het motorrijtuig registreren”. In het volgende lid, Art. 4.5 sub 3.d, staat dat alleen de in rekening te brengen bedragen (per maand) mogen worden uitgelezen: “de voor de berekening van de verschuldigde kilometerprijs van belang zijnde gegevens die geen tijd- en (taalkundig onjuist, moet zijn “of”) plaatsgegevens bevatten, uitgesplitst naar basistarief en spitstarief.”

Wederom ligt hier levensgroot het gevaar voor oneigenlijk gebruik op de loer, net zoals met de centrale registratie van persoonsgegevens bij de Nieuwe Paspoortwet.
Er zullen dienstverleners moeten komen (zie Art. 4.23) die door de rekeningrijder worden vertrouwd. Sommigen zullen betrouwbaarder overkomen dan anderen en sommigen zullen minder zorgvuldig met gegevens omgaan dan anderen en op deze image-elementen liggen dus de punten van eventuele concurrentie.

De catch 22 is dat de bestuurder geen zekerheid heeft over het correct functioneren van het kastje noch over de juistheid van gegevensoverdracht maar daarvoor wel beboet kan worden met 6 maanden gevangenisstraf of €18.500.
De vraag is nu in hoeverre de gegevens ook bij politie bekend zullen zijn want hoe wil je anders mensen van de weg kunnen afhalen?

Door het onjuist of niet-functioneren van het rekeningrijdenkastje uiterst strafbaar te stellen zonder dat de bestuurder daar iets aan kan verhelpen, krijg je voor het eerst in Nederland een openlijk vertoon van een Big Brother-achtige situatie.
Bij de nieuwe Paspoortwet kon het nog enigszins verhuld worden voor de gewone man en was het alleen voor deskundigen duidelijk.

Nu is het de gewone man ook duidelijk.
Eigenlijk is er al een algemene tax voor rekeningrijden, namelijk de accijns op benzine! Door de benzine-, diesel- en gasprijzen te verhogen verkrijg je evenzo hogere inkomsten.
De diepe golf van onbehagen wordt op deze manier sneller boven water geroepen dan wij voor mogelijk hadden gehouden.