AD/Utrechts Nieuwsblad, 7 augustus 2015: ‘Zwemmen zonder ID mag niet’

Privacy-stichting erg kritisch over identificatieplicht bij zwembaden 

Utrecht vraagt bezoekers van de zwembaden de Krommerijn en Den Hommel om hun identiteitsbewijzen (ID). Heb je die niet bij je, dan word je geweigerd. Dat mag, want het staat in de huisregels, maar privacylobbyist Privacy First noemt de maatregel buitenproportioneel.

Zwemliefhebbers stonden maandag vreemd te kijken toen de kassamedewerkers van zwembad de Krommerijn hen om een identiteitsbewijs vroegen. Als ze die niet konden tonen, werd hen de toegang geweigerd. ,,Ik neem mijn ID niet altijd mee naar het zwembad. Het identiteitsbewijs van mijn dochter is ook al twee keer ontvreemd in het zwembad,” vertelt de weggestuurde bezoeker Peter Fokkema verontwaardigd tegen de Utrechtse nieuwssite DUIC.

De gemeente Utrecht, die verantwoordelijk is voor de twee zwembaden, geeft toe dat er ‘steekproefsgewijs’ om legitimatie gevraagd wordt. ,,We willen een veilige sfeer zodat iedereen met plezier kan zwemmen. We doen het steekproefsgewijs om geen schijn van discriminatie op te werpen,” zegt woordvoerder Mara Hoogveld, die verwijst naar de huisregels waarin de identificatieplicht vermeld staat. ,,We vragen het vooral op drukke dagen, zoals afgelopen maandag. Toen waren er ruim 3.000 mensen in de Krommerijn en Den Hommel. Juist op zulke dagen moet het goed verlopen.”

Volgens haar komt de maatregel niet uit de lucht vallen. ,,Er zijn dit jaar al vijftien incidenten geweest. Deze variëren van vechtpartijen tussen moeders en vechtpartijen tussen groepen jongeren, tot bedreigingen van het personeel door grote en kleine groepen en tot baldadige jongeren.” De zwembaden hebben al zes ontzeggingen uitgedeeld.

Utrecht vindt niet dat het hier gaat om een zwaar middel. Iedereen is immers verplicht een ID bij zich te hebben om die op verzoek van de politie te tonen, stelt de gemeente.

Vraagtekens

Privacy First, een stichting die opkomt voor het recht op privacy, zet grote vraagtekens bij de gang van zaken. ,,Het is buiten proportie. Als zelfs de politie alleen bij een gerede verdenking van een strafbaar feit om je ID mag vragen, waarom mag iemand in het zwembad dat dan wel? Dat gaat nog verder dan wat de politie mag, dat is helemaal een foute ontwikkeling,” foetert directeur Vincent Böhre.

Toch is de gemeente juridisch gedekt door de wet op de identificatieplicht. Die stelt dat particulieren ook om je ID mogen vragen. Je mag weigeren, maar dan moet je wel accepteren dat je een pand niet binnen mag, in dit geval het zwembad. Böhre vindt het maar belachelijk dat mensen om die reden geweigerd worden. ,,Als je toch keurig entreegeld betaalt, heb je toch het recht om te komen?””

Bron: AD/Utrechts Nieuwsblad, 7 augustus 2015, voorpagina. Tevens gepubliceerd op http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4115462/2015/08/07/Zwemmen-zonder-ID-mag-niet.dhtml.

Naschrift Privacy First: in tegenstelling tot wat de gemeente Utrecht lijkt te beweren geldt in Nederland voor het identiteitsbewijs een toonplicht, géén draagplicht. Lees HIER een eerdere gastcolumn over dit onderwerp.