B&R, 23 dec. 2010: "Van het vingerafdrukkenfront"

Kort nieuws van het identiteitbeheer- en vingerafdrukkenfront 

“Het beheer van identiteitsdocumenten als reisdocumenten (en rijbewijzen?) staat weer volop in de belangstelling: gebeurt dat nu wel optimaal, helpen vingerafdrukken bij het tegengaan van identiteitsfraude en moeten vingerafdrukken en andere persoonskenmerken/gegevens wel centraal in een online administratie worden opgeslagen en… wie heeft er dan toegang toe?
(…)
Ondertussen heeft de Stichting Privacy First een zaak aangespannen tegen de Staat der Nederlanden over de invoering van vingerafdrukken in Nederlandse reisdocumenten. [26 januari 2011] wijst de Rechtbank Den Haag vonnis. In de rechtszaal speelde de Webpublicatie van de WRR, Biometrisch paspoort in Nederland, crash of zachte landing, ook een rol. Het is na het in de vorige B&R besproken Webpublicatie Happy landings? het biometrisch paspoort als zwarte doos, het tweede deelrapport dat als opmaat moet dienen voor een echt WRR-rapport onder de titel iOverheid (verschijnt dit voorjaar 2011). Zie wrr.nl. Door omstandigheden deze keer geen uitgebreide bespreking in uw vakblad. Houdt u te goed! En dan heeft op 10 december jl. (de 62e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) in Amsterdam ook nog de Stichting Bescherming Burgerrechten zich gepresenteerd (ga eens naar platformburgerrechten.nl). Scherpe teksten als ‘de Nederlandse burger wordt tegenwoordig behandeld alsof hij een verdachte of misdadiger is’ en ‘het lijkt er op dat de overheid zich steeds vaker verschuilt achter argumenten als staatsveiligheid en kafkaiaanse barrières opwerpt om burgers het zicht te ontnemen op wat er achter de schermen met hun gegevens gebeurt of welke instantie beslissingen neemt’. 2011 wordt het jaar van de come back van de privacy en vindt de ORRA haar Waterloo! Wedden?”

Bron: Burgerzaken & Recht nr. 12 (2010), p. 406, geschreven door hoofdredacteur Alfred Zebregs.

Toelichting door Privacy First: B&R is het vakblad van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), oftewel voor alle Nederlandse gemeenten. De term ORRA is ambtelijk jargon voor ‘Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie’: de geplande nationale database voor de opslag van vingerafdrukken.