De Pers, 24 mei 2011: ‘Gemeenten vragen nog steeds om vingerafdrukken’

“(…) Wie een paspoort aanvraagt, moet hoe dan ook nog steeds vingerafdrukken afstaan. Deze worden opgeslagen op een chip op het paspoort zelf. Dat zou echter niet langer gelden voor identiteitskaarten, kondigde Donner eerder al aan. Hij zou om die reden de paspoortwet wijzigen. Alleen het wetsvoorstel daartoe kan volgens hem pas halverwege 2012 worden voorgelegd aan de Raad van State. Nog zeker een jaar lang moeten ook aanvragers van een ID-kaart verplicht hun vingerafdruk afstaan.

‘Wij vinden dat veel te lang’, zegt burgerrechtenrechtenorganisatie Privacy First. D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw: ‘Ik ga de minister hierover ondervragen. Dit moet sneller.’ (…)”

Lees HIER het hele artikel in De Pers (p. 6).