Eerste Kamer stemt in met Coronawet, ondanks brede kritiek

Door een grootschalige wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn diverse corona-maatregelen nu permanent juridisch verankerd. Terwijl de maatschappelijke noodzaak, proportionaliteit, effectiviteit en impact van de maatregelen in het kader van de recente corona-epidemie nog niet geëvalueerd zijn.

Illustratie met de tekst: Covid-19

In tegenstelling tot de Tweede Kamer zal de Eerste Kamer toekomstige maatregelen onder de Coronawet niet kunnen blokkeren. Bij een eerstvolgende epidemie staat de Eerste Kamer daardoor deels buitenspel.

Bovendien kent de Coronawet een nieuwe noodbevoegdheid (art. 58d Wpg) die de Minister min of meer carte blanche geeft. Onder deze noodbevoegdheid zal zelfs een nieuwe avondklok niet uitgesloten zijn, zo bleek vorige week tijdens een verhit debat in de Eerste Kamer. In oktober 2022 had Privacy First de Tweede Kamer hiervoor uitgebreid gewaarschuwd. Vervolgens hebben we onze standpunten ook onder de aandacht van alle relevante Eerste Kamerleden gebracht. Desondanks stemde de Eerste Kamer deze week (vlak voor de installatie van de nieuwe, kritischer Eerste Kamer) vóór de Coronawet.

Privacy First behoudt zich het recht voor om onderdelen van de Coronawet bij de rechter te zullen aanvechten.