Goede doelen en privacy

Wie kent het nu niet? Er staat iemand aan de deur een collecte te houden voor een goed doel. Je wilt wel wat geven, maar blijkt geen contant geld in huis te hebben. In eerste instantie wil je je medewerking verlenen. Maar al gauw wordt er van alles gevraagd of over je genoteerd of wordt je gevraagd een QR-code te scannen. Dikwijls wordt de optie geboden om periodiek af te schrijven en ook hiervoor worden persoonsgegevens ingevuld. Omdat je vaak al geeft vanuit sympathie voor dit goede doel of de persoon die komt collecteren, kom je in tweestrijd. Wel of niet doen? Iemand die op de hoogte is van zijn of haar privacyrechten haakt al gauw af (“Jammer dan voor het goede doel”, of “Sorry, het ligt niet aan jou” voor die jongen of dat meisje). Maar de naïeve bewoner die gewoon graag geeft, geeft meestal meer van zichzelf weg dan hij of zij weet.

Stichting Donateursbelangen

Jordan van Bergen van Stichting Donateursbelangen komt op voor de belangen van de donateur. Hij benaderde Stichting Privacy First om mee te kijken vanuit onze missie en visie. Privacy First kan zich vinden in de heldere standpunten van Stichting Donateursbelangen. Op hun website staat duidelijk vermeld op welke zaken je als donateur moet letten. Zo is het donateurs niet altijd bekend dat de gegevens die je aan een goed doel verstrekt vaak ook elders verwerkt worden en dat je niet weet waar dit stopt in de keten. Ook weet je niet of jouw informatie gedeeld wordt met andere, aanverwante goede doelen, bijvoorbeeld als je wordt gebeld door een callcenter. Je weet ook niet of er een persoonsanalyse van je wordt gemaakt op basis van extra gegevens, om maar bepaalde hypothetische, doch niet uit te sluiten mogelijkheden te noemen. Ook geeft Stichting Donateursbelangen enkele tips wat je kunt doen als je benadeeld bent door een inbreuk op je privacy. Maar daarover lees je hier: Privacyschending door goede doelen? (donateursbelangen.nl)

Anoniem doneren

Standpunt van zowel Privacy First als Stichting Donateursbelangen is dat mensen anoniem moeten kunnen doneren, zeker bij eenmalige giften. Privacy First bewaart zo min mogelijk gegevens van donateurs, verstrekt de persoonsgegevens van haar donateurs niet aan derde partijen, we hebben geen cookies of trackers op onze website en werken zoveel mogelijk samen met privacyvriendelijke partijen zoals Greenhost, Simple Analytics (i.p.v. Google Analytics) en LaPosta (voor onze mailings en nieuwsbrieven). Wij hopen dat andere goede doelen dit voorbeeld zullen volgen.