Google, Yahoo, Microsoft berispt door EU

De usual suspects kregen een brief van de EU Toezichthouder.
Dataverkeer met Verenigde Staten blijft eenrichtingverkeer.

De Europese Toezichthouders voor privacy-zaken (genaamd Artikel 29 werkgroep) hebben een persbericht uitgebracht waarin Google, Microsoft and Yahoo! worden beschuldigd van het feit dat zij in strijd handelen met de Europese Privacy richtlijn. De brieven verzoeken het anonimiseren beter ter hand te nemen en zich aan de beloofde termijnen van het bewaren van persoonsgegevens te houden.

Downloads:
Persbericht op de site van wakker Singewalds Consultants Group
Brief aan Google
Brief aan Yahoo!
Brief aan MicrosoftBrief aan de Federal Trade Commission, USABrief aan de Commissaris van de EU voor Recht, Grondrechten en Burgerzaken.