Groene Amsterdammer, 3 nov. 2010: ‘Liever ongezien en anoniem; persoonlijke strijd tegen identificatie’

“Op 6 mei bezocht Louise van Luijk in het Haagse Nieuwspoort de persconferentie van Privacy First. Deze onafhankelijke stichting, die zich inzet voor het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit, presenteerde daar de dagvaarding van een civielrechtelijke procedure tegen de staat over de nieuwe Paspoortwet van 2009. Hun inzet is om de opslag van biometrische gegevens – vingerafdrukken en gezichtsscan – in een centraal overheidsregister stop te zetten zodat deze gegevens, conform de Europese verordening, uitsluitend in de paspoorten en ID-kaarten staan. Over de opslag in de documenten zelf eisen ze ook dat dit veel veiliger gebeurt en dat er duidelijkheid komt over aansprakelijkheid en schadeloosstelling indien er iets mis gaat met de verwerking van deze persoonsgegevens. (…)”

Lees HIER het hele artikel in de Groene Amsterdammer.