Leeuwarder Courant, 5 jan. 2012: ‘Digitale grenscontrole loopt vertraging op’

“De invoering van een omstreden nieuw camerasysteem bij de Nederlandse grensovergangen heeft vertraging opgelopen. Het detectiesysteem van de Koninklijke Marechaussee, bekend onder de naam @migo-boras, zou vanaf dit jaar de kentekenplaten van alle passerende auto’s inlezen en digitaal opslaan. Het systeem wordt nu waarschijnlijk pas vanaf deze zomer ingevoerd. Dit blijkt uit een brief van minister voor immigratie Gerd Leers die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Leers belooft in de brief dat de nieuwe camera’s maximaal zes uur per dag en negentig uur per maand gebruikt zullen worden.

Recent vrijgekomen stukken, gepubliceerd op de website Sargasso, tonen echter aan dat dit niet het oorspronkelijke plan was voor het cameratoezicht. Uit de rapporten blijkt dat het detectiesysteem, waarvan de ontwikkeling zo’n EUR90 miljoen [sic] heeft gekost, is ontworpen om passerende voertuigen continu te registreren.

Ook zou het systeem de marechaussee alarmeren als een verdacht reispatroon van een bepaald voertuig wordt ontdekt.

De invoering van het camerasysteem roept veel weerstand op.

Volgens mensenrechtenjurist Vincent Böhre van de stichting Privacy First zet het plan van Leers ,,de bijl aan het Schengenverdrag”, het Europees verdrag dat het vrij verkeer van personen in Europa garandeert.

Volgens de minister zijn er in het Schengenverdrag echter geen bepalingen opgenomen over cameratoezicht in het grensgebied waar de marechaussee patrouilleert.”

Bron: Leeuwarder Courant 5 jan. 2012, p. 5.