Limburgs Dagblad, 10 jan. 2012: ‘Big Brother bij Bocholtz’

“De invoering van een camerasysteem bij Nederlandse grensovergangen heeft vertraging opgelopen. Het systeem wordt nu vanaf deze zomer ingevoerd.

Met name aan de Duitse kant wordt het digitaal opslaan van kentekens niet gewaardeerd.

Vrij verkeer voor personen en goederen. Dat beloofde het Schengenverdrag niet zo lang geleden.

Maar het onbeperkt opengooien van de grenzen blijkt nogal wat negatieve gevolgen te hebben en dus is door de Nederlandse overheid iets verzonnen.

Schengen heeft een veiligheidsmaatje gekregen: @migo.

Niet eerder gehoord van @migo?

Het is een camerasysteem bij vijftien grensovergangen in Nederland – waarvan het gros in Limburg – dat het grensoverschrijdende verkeer registreert. Kentekens worden gecontroleerd in een database, de marechaussee kan bij onregelmatigheden meteen uitrukken. Kosten van het systeem: zo’n negentien miljoen euro.
(…)
Zonder al te veel ophef werden de camera’s halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw getest en vorig jaar permanent boven de snelwegen gehangen, ook op de grensovergang Aken-Heerlen.

Maar toen kwamen Duitse burgers – op weg naar woonboulevard, familie, zakenrelaties of vrienden – de camera’s tegen. En de Duitse burgers bleken not amused.

Het doembeeld dat George Orwell schetste in zijn boek Nineteen Eighty- Four lijkt werkelijkheid geworden.

Waar je ook gaat, de overheid ziet alles. Big Brother is watching you in Nederland.

De Duitse media sprongen er bovenop en ook de regering eiste opheldering.

Bij de Europese Commissie werd vooral de juridische onderbouwing van het detectiesysteem aangevochten. Want hoe verhoudt dit zich tot het vrije verkeer van personen en goederen, als vastgelegd in het Verdrag van Schengen?

Wordt geen inbreuk gepleegd op de privacy? Zijn er garanties? Hoe lang blijven beelden van mij en mijn auto in het systeem staan?

Echte antwoorden op de vragen bleven uit.

Op 1 januari zouden de camera’s gaan snorren, maar dat blijkt sinds vorige week vrijdag toch niet het geval te zijn. Het detectiesysteem wordt pas de komende zomer ingevoerd.

Minister Gerd Leers (CDA, Immigratie, Integratie en Asiel), die het uitstel bekendmaakte, heeft inmiddels beloofd dat de nieuwe camera’s maximaal zes uur per dag en negentig uur per maand gebruikt worden. Langdurige opslag van beelden zou niet plaatsvinden. Het worden dus eigenlijk steekproeven.

Of de Duitsers en de rest van Europa daar genoegen mee nemen, is onduidelijk. Duidelijk is wel dat het geen hechte vrienden van @migo zullen worden.

@MIGO

* @migo staat voor Mobiel Informatie Gestuurd Optreden.

Het camerasysteem zou door de marechaussee alleen gebruikt worden voor toezicht op de Vreemdelingenwetgeving.

* Na een procedure kwam een onderzoeksjournalist er achter dat in de aanbesteding van het project staat dat @migo ‘uitgebreid dient te worden tot toezicht in de volle breedte.’

* Uit de geheim gehouden stukken blijkt dat legio mogelijkheden bestaan voor andere inzet van het systeem.

‘Inbreuk op de privacy’

Het bewaken van de grenzen met een camerasysteem, zoals minister Gerd Leers (foto) wil, roept vragen op. Volgens de stichting Privacy First is het standaard vastleggen van kentekens in strijd met de wet. ‘Je mag pas inbreuk maken op de privacy bij verdenking van een misdrijf.’

De Europese Commissie heeft de minister inmiddels een aantal vragen gesteld.”

Bron: Limburgs Dagblad, 10 jan. 2012, p. 2.