Motie Zaanstad Brief Hirsch Ballin

Op 17 juni stemming motie Gem. Zaanstad die Minister vraagt
om garanties i.v.m. de uitvoering van de nieuwe paspoortwet.

Motie Gemeente Zaanstad vraagt safetygarantie

De fracties van de SP, GroenLinks, Trots op Nederland en lokale partij Rosa stellen a.s. donderdag 17 juni een motie aan de orde in de zitting van de raad van de Gemeente Zaanstad waarin de Gemeenteraad wordt gevraagd een brief aan Minister Hirsch Ballin van BZK te zenden waarin hem wordt verzocht garanties te geven voor de risico’s die gemeentes lopen bij uitvoering van de paspoortwet.

Klik hier om de motie te lezen en te downloaden.
Klik hier  om het voorstel voor de brief aan de Minister te lezen en downloaden.