Nederlands Dagblad, 7 mei 2010: ‘Vingerafdruk moet weer uit paspoort’

“De stichting Privacy First schakelt de rechtbank in om een einde te maken aan de opslag van vingerafdrukken van burgers die een nieuw paspoort nodig hebben.

Volgens de stichting is het bewaren van de vingerafdrukken in strijd met de privacywetgeving. De stichting heeft samen met 22 burgers die weigeren hun vingerafdruk te geven de Staat gedagvaard, maakte Privacy First gisteren bekend. Met de vingerafdruk moet fraude met paspoort en identiteit worden tegengegaan, maar de tegenstanders vrezen dat de gegevens uit de databank zullen dienen om misdaad, met name terrorisme, te gaan bestrijden. Sinds september vorig jaar komen vingerafdrukken in paspoorten en identiteitskaarten. Europese regels schrijven dit voor, maar volgens Privacy First bieden deze regels geen ruimte om de gegevens ook op te gaan slaan. Volgens advocaat Christiaan Alberdingk Thijm gaan andere EU-landen veel minder ver of is opslag daar zelfs verboden. Ook is nog niet bekend hoe de gegevens precies worden opgeslagen, tot wanneer de vingerafdrukken bewaard worden en of dat wel op een veilige manier gebeurt. Daarom moet er volgens Privacy First een streep door die delen van de paspoortwet die de opslag regelen. De vingerafdrukken en andere gegevens komen in een landelijke administratie voor reisdocumenten om geknoei met paspoorten beter tegen te kunnen gaan. Het is niet de bedoeling dat deze gegevens bij politie en justitie terechtkomen, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een woordvoerder zegt dat bij het opstellen van de wet goed is gekeken naar de regels voor privacy. Europa biedt aan lidstaten wel degelijk de ruimte om de gegevens te gaan bewaren, stelt Binnenlandse Zaken.”

Bron: Nederlands Dagblad 7 mei 2010, p. 6.