Paspoortwet in nieuwe fase

Mr. Judith van Schie van het advocatenkantoor Bousie Advocaten te Amsterdam heeft op 2 october 2009 een gedetailleerd en door deskundigen geprezen advies uitgebracht over diverse opties van aanpak van de misstanden in de nieuwe Paspoortwet en de gevolgen van die opties. Dit advies is aan relevante partijen ter inzage voorgelegd. Het advies was, kort gezegd, een civiel-rechtelijke procedure te volgen en daar een bepaalde lijn in aan te houden.

Privacy First beraadt zich nu samen met terzake gemotiveerde juridisch deskundigen over de te kiezen route.

Uitgezocht is langs welke wegen een winnend proces tegen de Staat der Nederlanden is te voeren met als doel de huidige nieuwe Paspoortwet die op 21 september 2009 in de praktijk is ingegaan, aan de kaak te stellen en te eisen dat er een veilig paspoort en een betere wetgeving voor het nieuwe Nederlandse paspoort komt.