Ravage Digitaal, 27 maart 2011: ‘Vingerafdrukweigeraar verliest rechtszaak’

“Iedere Nederlander die een nieuw paspoort of id-kaart aanvraagt, moet sinds september 2009 zijn vingerafdrukken afgeven. Die afdrukken worden opgenomen in het nieuwe id-document, maar worden tevens opgeslagen in een gemeentelijke databank. De overheid werkt aan een centrale databank waarin in de nabije toekomst alle vingerafdrukken worden opgeslagen.

Vingerafdrukweigeraar Louise van Luijk voert aan dat de staat hiermee van iedereen een verdachte maakt, omdat vingerafdrukken kunnen worden doorgespeeld naar justitie en de AIVD. Dat staat vermeld in de Paspoortwet, al is dat deel nog niet in werking getreden. (…)

De bestuursrechter wilde geen oordeel vellen over de centrale opslag en mogelijke verstrekking van biometrische gegevens aan derden in de toekomst. “Het is van belang dat een belangrijk deel van de wetgeving die eiseres bestrijdt, nog niet in werking is getreden”, aldus de rechter. Aangezien Van Luijk dus daarvan de gevolgen niet ondervindt, valt in de ogen van de rechtbank de toetsing van die onderdelen van de Paspoortwet buiten de omvang van het geding.

Van Luijk gaat bij de Raad van State in hoger beroep tegen de uitspraak. Mede omdat een van de rechters tijdens de zitting zich duidelijk uitsprak over het feit dat een burgemeester een bezwaar tegen zijn beslissing op grond van de Paspoortwet, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient te toetsen aan hogere internationale wetgeving (als EVRM) wanneer bezwaarden zich daarop beroepen, hoopt zij op een positieve uitkomst.

Naast de rechtszaak van Louise van Luijk lopen er meerdere procedures over de inbreuk van onze privacy met de nieuwe Paspoortwet. Zo heeft stichting Privacy First beroep aangetekend tegen het vonnis van 2 februari jl. Een inwoner van Nuth heeft een bodemprocedure aangespannen tegen diens burgemeester, terwijl een inwoner van Amsterdam beroep heeft aangetekend wegens het niet verstrekken van een paspoort zonder vingerafdrukken.”

Lees HIER het hele artikel in Ravage Digitaal.