Sargasso, 20 feb. 2011: ‘Internationale alliantie start petitie voor landenonderzoek naar opslag biometrie’

“Via een petitie roept een internationale alliantie van maatschappelijke organisaties de Raad van Europa op om een onderzoek te starten naar het afnemen en opslaan van biometrische gegevens door lidstaten.

Overheden eisen in toenemende mate biometrische gegevens (met name vingerafdrukken en gezichtsscans) van mensen op. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op contactloze RFID-chips in paspoorten en/of identiteitskaarten. Sommige landen, zoals Nederland, Frankrijk en Litouwen, gaan nog verder en slaan deze data zelfs op in databanken.

De pas gevormde Alliantie ‘Hands off biometrics’ gaat Secretaris-Generaal Jagland van de Raad van Europa dringend verzoeken om een onderzoek hiernaar te starten. Daarin dienen de betrokken landen uit te leggen of hun wetgeving rond dit onderwerp overeenstemt met het [Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens]. In zo’n artikel 52-procedure moeten deze lidstaten zich verantwoorden over onderwerpen als proportionaliteit, subsidiariteit (mogelijke alternatieven), effectiviteit, doelbinding, getroffen veiligheidsmaatregelen en de wettelijke basis voor de afname en opslag van biometrische gegevens.
(…)
De internationale alliantie bestaat uit (burgerrechten-)organisaties, zoals de Belgische Liga voor Mensenrechten, Techknowledge (Estland), leden van het Nederlandse Platform Bescherming Burgerrechten (o.a. DeVrijePsych, KDVP, Meldpunt Misbruik ID-plicht, Ouders Online, Privacy First en Vrijbit) en Het Nieuwe Rijk, het Poolse Panoptykon, ARCH, NO2ID en Privacy International (Verenigd Koninkrijk), de Electronic Frontier Foundation Europe en de Australian Privacy Foundation.”

Lees HIER het hele artikel op Sargasso.