Twijfels om kentekenparkeren

AMSTERDAM 
De politie krijgt ‘in uitzonderlijke gevallen’ toegang tot de nieuwe database van Stadstoezicht waarin gegevens van parkeerders in Amsterdam staan opgeslagen. Stadstoezicht voert parkeren met kentekenregistratie in. In de toekomst moet het kenteken van de auto in de parkeermeter worden ingetoetst, waarna wordt betaald. Via een computer is te zien of voor een bepaald kenteken is betaald. De gegevens worden vijf jaar bewaard, zegt Stadstoezicht.

Onduidelijk is of het ‘kentekenparkeren’ in strijd is met de privacywetgeving. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)