Verspers, 6 maart 2011: ‘Nederland is nu de enige met vingerafdrukbank’

“Twee jaar na de invoering houdt de Paspoortwet de gemoederen nog steeds flink bezig: de organisatie Privacy First spande onlangs een rechtszaak aan tegen de staat, en zelfs de Europese Unie bemoeit zich nu met de rechtmatigheid van de Nederlandse wetgeving.  
(…)
Maar er kleven bezwaren aan de vingerafdrukbank. Zoals gezegd is de databank nauw verweven met zorgen over de privacywaarborg van de Nederlandse burger. Een veelgehoorde zorg is dat de database gehackt zou kunnen worden door criminelen die identiteitsdiefstal willen plegen, iets waarvoor de AIVD al eerder waarschuwde. Een ander bezwaar is dat iedere Nederlander met de opslag als potentiële crimineel wordt gezien. Daarnaast speelt mee dat de gegevens uit de database voor steeds meer doeleinden gebruikt kunnen worden zonder dat de Nederlandse burger daarvan op de hoogte wordt gesteld, laat staan ermee instemt. Bovendien wijzen veel juristen op het feit dat het recht van iedere burger om niet mee te werken aan zijn of haar veroordeling verloren zal gaan. Ten slotte stelt de onafhankelijke organisatie Privacy First op haar website dat burgers die slachtoffer worden van diefstal of oneigenlijk gebruik van hun vingerafdrukken, bij geen enkele overheidsinstantie verhaal kunnen halen. De nieuwe Paspoortwet stelt namelijk dat niemand verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade of diefstal van de gegevens.

Privacy First kwam vanwege de Paspoortwet groot in het nieuws toen zij in mei 2010, samen met 21 mede-eisers een rechtszaak aanspande tegen de staat over de centrale opslag van vingerafdrukken. De eis van de aanklagers was dat de Paspoortwet onrechtmatig zou worden verklaard, omdat de wet in strijd is met mensenrechten, met name het recht op privacy. Begin februari dit jaar werden zowel Privacy First als de 21 mede-eisers niet-ontvankelijk verklaard, omdat iedere burger zelf naar de rechter kan stappen en Privacy First geen eigen belang verdedigt volgens de rechter. De organisatie heeft na de uitspraak aangekondigd in hoger beroep te gaan.
(…)
Voor Privacy First is het echter duidelijk dat de privacyrechten van de burger het gaan winnen van de politiek. In een persbericht van 16 februari stelt de organisatie dat zij de zaak “linksom of rechtsom” verwacht te gaan winnen.”

Lees HIER het hele artikel in Verspers.