Versterk ons team

Logo SPF symboolPrivacy krijgt in Nederland steeds meer aandacht. Die ontwikkeling juicht Privacy First van harte toe. Veel mensen vinden privacy een belangrijk grondrecht en willen bijdragen om privacy te beschermen en versterken.

Privacy First is altijd op zoek naar enthousiaste, ervaren mensen die willen meewerken aan onze missie. U kunt actief worden voor Privacy First als stagiair of vrijwilliger.

Hiertoe zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunt u assisteren bij onderzoek voor onze politieke lobby en rechtszaken, een evenement helpen organiseren of een nieuw project starten dat past binnen onze doelstellingen. We staan ook open voor andere manieren om actief bij te dragen aan Privacy First; neem hiervoor contact met ons op via ons contactformulier.