Volledige tekst nieuwe paspoortwet 2009

Volledige tekst nieuwe Paspoortwet 2009

PASPOORTWET, Volledige tekst zoals , deze geldt op 15 juli 2009.
“Onze Minister kan andere instellingen en personen aanwijzen die een gerechtvaardigd belang hebben bij verstrekking van gegevens uit het register. De gegevensverstrekking beperkt zich in dat geval uitsluitend tot de mededeling of in het register gegevens zijn opgenomen met betrekking tot een reisdocument, waarvan de instelling of persoon het documentnummer heeft opgegeven.”

 Bron: Staatsblad. http://www.st-ab.nl/wetten/1002_Paspoortwet.htm