Automatisering Gids, 3 dec. 2010: ‘Vingerafdrukkendatabank onder vuur’

“(…) Afgelopen maandag startte voor de Haagse rechtbank een civiele zaak van de Stichting Privacy First en 22 mede-eisers tegen biometriebepalingen in de nieuwe Paspoortwet. Eisers zien hun standpunten in de [recente WRR-studie van Vincent Böhre] bevestigd. Naar aanleiding van die studie stelde de PvdA-Kamerfractie vragen over de online raadpleegbare reisdocumentenadministratie (ORRA), zoals de centrale databank heet. Minister Donner (Binnenlandse Zaken) liet daarop weten dat hij zich op de materie oriënteert ‘om tot een oordeel te kunnen komen over de wijze waarop de ORRA vorm zou kunnen krijgen’. De VVD-fractie (‘voortschrijdend inzicht’) wil de databank opnieuw ter discussie stellen en zoekt voor dat streven een Kamermeerderheid. De komst van de centrale vingerafdrukkendatabank is dus nog allerminst zeker.”

Bron: Peter Mom, Vingerafdrukkendatabank onder vuur: oppositie tegen ‘mensenrechtenschending’ groeit, Automatisering Gids nr. 48, 3 december 2010.