Correcte informatie EPD

Er bestaan misverstanden over Elktronische PatiëntenDossiers.
Vrijbit wees ons op enige spraakverwarring en de juiste informatie.

Hieronder volgt ter referentie en ter voorkoming van spraakverwarring een opsomming van de officiële informatie.

  • EPD staat voor Elektronisch PatiëntenDossier.
  • Het EPD is onderdeel van iets dat uiteindelijk “Elektronische Zorginformatieuitwisseling” gaat heten. Men spreekt ook wel over ‘elektronisch patiëntengegevens uitwisselingssysteem’.
  • Er bestaat geen aparte wet over het EPD.
  • Het EPD wordt ingevoerd via wetsvoorstel 31.446 dat op 19 februari 2009 al door de Tweede Kamer in gewijzigde vorm (31.466.A) is aangenomen. Klik hier voor de tekst .
  • Ter voorbereiding van de centrale of landelijke invoering van het EPD is op 1 juni 2009 de koppeling met het BSN al geruisloos ingevoerd door middel van de Wet Gebruik BurgerServiceNummer in de Zorg d.d. 10 april 2008 en gepubliceerd in het Staatsblad van 20 mei 2008. Hier is de tekst.
  • Op 9 december 2009 heeft op verzoek van de ‘Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin‘ een expertbijeenkomst plaatsgevonden. Daarvan is per 8 februari 2010 een dik rapport gepubliceerd. Klik hier voor de tekst daarvan.
  • De stand van zaken en notities van de minister zijn hier te vinden op de site van de Eerste Kamer.
  • Op 13 april 2010 staat gepland dat de hierboven genoemde Commissie het verslag van de expertbijeenkomst ‘inbrengt’, dat wil zeggen aan de Eerste Kamer presenteert.

Op deze pagina zal meer feitelijke informatie verschijnen zodra die bij ons bekend is of ons is gemeld en wij hebben vastgesteld dat het correct is dan wel in een officiële publicatie openbaar is gemaakt.