Datalekken via oude schoolgidsen

Recent bleek sprake van een grootschalig datalek via websites die documenten van organisaties downloaden en opnieuw publiceren. Dergelijke websites verzamelen, kopiëren en publiceren ongevraagd honderdduizenden documenten (vaak pdf’s) waarin zeer veel persoonsgegevens staan, vaak daterend van voor 2018 (toen de AVG in werking trad). Verwijderingsverzoeken blijven vaak onbeantwoord. O.a. scholen blijken hiervan het slachtoffer.

Privacy op School

Privacy Award-winnaar Privacy op School kwam dit op het spoor door de melding van een ex-leerling die zijn gegevens had zien staan in een oude schoolgids op de website adoc.pub. Vervolgens is Privacy op School hier onderzoek naar gaan doen. Er bleken duizenden oude schoolgidsen met allerlei persoonsgegevens online te staan. Privacy op School heeft daarover contact opgenomen met het Algemeen Dagblad (AD), dat op 16 augustus jl. een artikel over deze kwestie publiceerde.

Evelijn Jeunink van Privacy op School vertelt hierover het volgende aan Privacy First:

“Privacy op School heeft talloze scholen op dit datalek geattendeerd en gevraagd om het te laten weten als er ook van hun school gidsen te vinden zijn. Tot nu toe hebben meer dan 60 schoolbesturen na controle aangegeven dat dit inderdaad het geval is. Niet alleen schoolgidsen overigens, ook school- en beleidsplannen, nieuwsbrieven en heel veel beeldmateriaal blijkt online te staan. Afhankelijk van de omvang en de aard van de gevonden gegevens is er door de school een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook is er bijna in alle gevallen een verwijderingsverzoek ingediend bij de betreffende site. Bij het indienen van deze verzoeken is echter gebleken dat adoc.pub geen enkel teken van leven geeft. De mail naar het contactadres wordt gebounced en andere opties om een verzoek in te dienen geven geen enkel resultaat. Als gedupeerde persoon of organisatie loop je dus aan tegen het feit dat je nergens terecht kunt: op de site zelf staan fake-contactgegevens en de hostingpartij schermt de eigenaar van de site af. Waar kun je dan nog terecht?

Privacy op School verzamelt de informatie van alle scholen die zich bij haar gemeld hebben. De AP heeft in een reactie in het AD laten weten zeer bezorgd te zijn over de ‘scraping’-praktijken van sites zoals adoc.pub. Door de informatie van de scholen te verzamelen wil Privacy op School laten zien aan de AP, belangenbehartigers binnen de onderwijssector en privacy-organisaties zoals Privacy First wat de omvang van het probleem is. En ook dat er in het geval van adoc.pub geen remedie is die school of de betrokkene zelf kan toepassen. Uiteraard doen we dit zonder specifieke scholen of gevonden informatie te benoemen.”

Privacy First adviseert gedupeerde scholen om zich bij Privacy op School te melden. Dat kan via de volgende link: https://forms.office.com/e/HuEiyyMkyP