Genomineerden Nederlandse Privacy Awards 2023 bekend!

Op 25 januari as. worden tijdens de Nationale Privacy Conferentie van ECP en Privacy First de jaarlijkse Nederlandse Privacy Awards uitgereikt. Deze Awards bieden een podium aan organisaties die privacy zien als een kans om zich positief te onderscheiden en privacyvriendelijk ondernemen en innoveren tot norm te maken.

Nederlandse Privacy Award
Nederlandse Privacy Award

Genomineerden

Dit jaar heeft opnieuw een groot aantal organisaties zich met hoogwaardige inzendingen aangemeld voor deelname aan de Nederlandse Privacy Awards. Na een eerste selectie en diverse gesprekken heeft de onafhankelijke vakjury de volgende genomineerden bepaald, in willekeurige volgorde:

Linckr

Bij onder andere koop en overdracht van huizen wisselen kopers, verkopers, makelaars, notarissen en banken vele vertrouwelijke documenten uit via email. De oplossing Linckr (van Urben Prime) maakt het mogelijk om deze onveilige gang van zaken te vervangen door een veilige website met veilige verbindingen naar alle partijen. Technisch is dit al langer mogelijk maar techniek alleen maakt nog geen veiliger maatschappij. Dat doet Linckr wel met een combinatie van ondernemerschap, techniek, financiering en service naar alle partijen en dat is de reden om hen te nomineren voor een Privacy Award.

MediaJungle

De doelgroep van MediaJungle bestaat uit mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en deze wordt op verschillende manieren benaderd en geïnformeerd over hun privacy-positie. Privacy is voor deze doelgroep vrij abstract en MediaJungle probeert mensen weerbaarder te maken. Dit doen zij op een begrijpelijke en toegankelijke wijze: educatie vindt plaats met behulp van spelkaarten en visualisatie, wat aanzet tot actie/nadenken.

Naast het onderwijzen van deze doelgroep op gebied van privacy en digitale weerbaarheid, besteedt MediaJungle ook veel aandacht aan het zichtbaar maken van de dunne lijn tussen slachtoffer en dader van digitale pesterijen. Dit vooral omdat deze doelgroep meer moeite heeft met het maken van dat onderscheid dan de gemiddelde medemens waar het gaat om afschermen van persoonlijke situaties en beoordelen van gevoelige omstandigheden. De missie van MediaJungle lijkt op een beweging (bevlogenheid) en hun motivatie om dit te laten slagen is groot. Om die reden vindt de jury dit een mooie partij om te nomineren.

Stichting Donateursbelangen

Stichting Donateursbelangen zet zich in om de transparantie over hoe goede doelen met de privacy van donateurs omgaan te vergroten. De focus van Donateursbelangen ligt daarbij op het aan de kaak stellen van juiste toepassing van dataminimalisatie.

Vanuit de privacywetgeving mag je als goed doel alleen de persoonsgegevens verzamelen die strikt noodzakelijk zijn om een legitiem doel te behalen. Donateursbelangen maakt via haar database inzichtelijk welke persoonsgegevens door een donateur moeten worden gedeeld en waarvoor deze door het goede doel worden gebruikt. Door dit inzichtelijk te maken maakt Donateursbelangen het gemakkelijker voor donateurs om te bepalen met welk goed doel ze hun gegevens willen delen en vooral wat er na het delen allemaal met de gegevens gebeurt.

Donateursbelangen is genomineerd omdat ze op een positieve manier bijdragen aan het privacy-bewustzijn van donateurs. Daarnaast zorgt hun database ervoor dat goede doelen kritisch zijn op welke persoonsgegevens ze verzamelen, voor welk doel en de mate van transparantie daaromtrent.

Anonimizer

De verplichting uit de AVG tot anonimiseren van informatie voor openbaarmaking betekent een forse verbetering van de privacy, maar leidt voor publieke en private partijen ook tot grote uitvoeringscomplicaties. Anonimizer (van Bolesian) is een laagdrempelige tool om automatisch documenten, foto’s en video’s veilig privacy-proof te kunnen publiceren. Het kan onafhankelijk van de structuur worden toegepast en de tool maakt gebruik van machine learning én kennistechnologie. De innovatieve AI-software van Anonimizer maakt het mogelijk grote hoeveelheden documenten maar ook foto’s en zelfs video’s snel en automatisch te anonimiseren met een zeer hoge kwaliteit. Het product biedt een praktische oplossing voor overheden maar ook voor private partijen om te voldoen aan het privacyrecht en verdient daarom naar de mening van de jury een nominatie voor de Privacy Awards.

KinderDPIA

KinderDPIA van Privacy op School beoogt de bewustwording van docenten en kinderen te vergroten over de privacyrechten van het kind op school (primair en voortgezet onderwijs). Concreet voorbeeld waar het initiatief nu aan werkt, is het opstellen van een “KinderDPIA” over meekijksoftware van de school op de schermen van de kinderen. Het komt voor dat meekijksoftware ’s ochtends aan en ’s avonds uit gaat zodat kinderen de hele dag worden gevolgd, zonder dat het belang daarvan duidelijk is. Het kan ook voorkomen dat, bij van school geleende schermen, de meekijksoftware ook ’s avonds bij de kinderen thuis nog aanstaat. Een duidelijke notificatie en/of in- en uitzetten voor een beoogd doel kan helpen, net als bewustwording over bijvoorbeeld achtergrond van software en dataopslag. Op deze wijze draagt het initiatief KinderDPIA van Privacy op School bij aan de bewustwording van privacy binnen het onderwijsdomein dat de laatste tijd sterk in de maatschappelijke belangstelling is komen te staan.

Cyberkaart

Op de website datalekt.nl is een kaart van Nederland met alle cyberincidenten zoals hacks en datalekken sinds 2016 beschikbaar. Te zien is hoe deze ontstaan zijn en wat de gevolgen waren (voor zover bekend). Alleen informatie uit betrouwbare bronnen en media wordt gebruikt.

Cyberkaart zorgt hiermee voor meer inzicht en transparantie om te voorkomen dat nog meer bedrijven en organisaties slachtoffer worden.

Shutterring

Het project Shutterring van Responsible Sensing Lab heeft als doel een meer verantwoorde slimme deurbel te creëren door de privacy van voorbijgangers en eigenaars te waarborgen terwijl de belangrijkste functionaliteit van het apparaat behouden blijft.

Vergelijkbaar met het schuifje voor een webcam, schuiven mensen die aan de deur komen de ‘shutter’ op de slimme deurbel omhoog. Hierdoor maken ze zichzelf kort zichtbaar en kunnen ze aanbellen. Zo is alleen de persoon voor de camera in beeld.

Jury Nederlandse Privacy Awards

De jury van de Awards bestaat uit onafhankelijke privacy-experts uit diverse sectoren, op persoonlijke titel:

 • Magdalena Magala
  Vaktechnisch coördinator AVG, Belastingdienst (jury-voorzitter)
 • Paul Korremans
  Voorzitter Privacy First
 • Rion Rijker
  Privacy- en informatiebeveiliging expert en IT-jurist, Rijker Advies & Educatie
 • Mathieu Paapst
  Universitair docent IT-recht Rijksuniversiteit Groningen
 • Jaap van der Wel
  IT-deskundige en privacyjurist, managing partner Comfort Information Architects
 • Erik Bruinsma
  Jurist; directeur Strategie en bestuursadvisering, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Mabel de Vries
  Functionaris Gegevensbescherming en senior adviseur informatiebeveiliging, risk en privacy
 • Walter van Wijk
  Community manager privacy, Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming.

Uitreiking Awards

In de aanloop naar de Europese Dag van de Privacy worden tijdens de Nationale Privacy Conferentie op 25 januari as. alle genomineerde projecten door de inzenders aan het publiek gepresenteerd. De Nederlandse Privacy Awards zullen vervolgens worden uitgereikt in vier mogelijke categorieën: 1) Consumentenoplossingen, 2) Bedrijfsoplossingen, 3) Non-profit en 4) Aanmoedigingsprijs.

Privacy First organiseert de Nederlandse Privacy Awards in samenwerking met ECP, met steun van Molenaar & Plasman Solutions. Wilt u ook graag sponsor of media-partner van de Nederlandse Privacy Awards worden? Neem dan contact op met Privacy First!