Interview met Privacy Awards-jurylid Mabel de Vries

Ieder jaar organiseert Privacy First de Nederlandse Privacy Awards. De jury van deze Awards bestaat uit onafhankelijke privacy-experts uit diverse sectoren, op persoonlijke titel. Hieronder vertelt Awards-jurylid Mabel de Vries iets over zichzelf en de Awards:

Wie ben je en hoe ben je in de Awards-jury gekomen?
“Ik ben Mabel de Vries en dit jaar is mijn 2e jaar als jurylid. Vorig jaar werd ik benaderd door juryvoorzitter Magdalena Magala en Paul Korremans, bestuursvoorzitter van Privacy First. Hun enthousiasme was aanstekelijk en de Privacy Awards zijn een mooi en bemoedigend initiatief, dus was ‘ja’ zeggen bijna vanzelfsprekend.”

Waarom doe je mee in de jury, wat vind jij echt belangrijk?
“Het ondersteunen en verder brengen van privacy-bewustzijn is al vele jaren een van mijn motivaties waarom ik het privacy vakgebied ben ingestapt. Door ondernemers en organisaties te kunnen ondersteunen in het verder brengen van hun ideeën en daarmee verder ontwikkelen van privacy-bewustzijn, is heel motiverend en dankbaar werk.”

Kun je iets vertellen over het snijvlak van je dagelijkse leven en professie met privacy?

“Mijn ouders zijn voor hun veiligheid gedwongen hun vaderland te verlaten en naar Nederland gekomen. Veel technologische ontwikkelingen bedreigen dagelijks de bescherming van de persoonlijke leefomgeving van een individu, hun veiligheid en welzijn. Uit persoonlijke ervaring weet ik wat daarvan het effect is op de vrijheid van handelen die we allemaal zo graag willen. Als ik door mijn jurylidmaatschap een paar bouwstenen kan borgen en daarmee de dreigingen iets minder kan maken, voor nu en naar de toekomst, ben ik al tevreden.”

Wat kan iemand die zich inschrijft voor de Awards de komende tijd verwachten?

“Alle juryleden hebben een hoge mate van betrokkenheid, professionaliteit en motivatie om privacy-bewustzijn in de wereld te vergroten. Elke inzender zal worden begeleid door een tandem van twee juryleden om te kijken op welke wijze de voorgedragen inzending kan worden gepositioneerd.

Daarvoor zullen gesprekken worden gehouden en zullen verdiepende vragen worden gesteld om de inzending zo goed mogelijk te kunnen beoordelen en positioneren binnen de privacykaders.”

Wat kan volgens jullie een nominatie of prijs met zich mee brengen?

“Dat zijn vele aspecten. Als eerste krijgt een genomineerde exposure doordat de nominatie publiekelijk wordt gecommuniceerd. Daarbij wordt kort de uiteenzetting van de inzending aan het publiek toegelicht. De winnaars krijgen, naast een mooi beeld, brede aandacht vanuit Privacy First op publicaties en social media. Het geeft overigens ook een enorme boost aan de genomineerden en winnaars omdat het vaak als bevestiging van hard werken wordt gezien. Dat enthousiasme is aanstekelijk en hartverwarmend.”

Welke privacy ontwikkeling houd je deze tijd het meest in de gaten en waar moet volgens jullie een oplossing voor gevonden worden?

“Een van de ontwikkelingen die al een tijdje gaande is, is de alsmaar groeiende honger naar meer dataverzameling. De onzorgvuldigheid daarvan op vlakken van privacy-bewustzijn, AVG-compliance, maar ook informatiebeveiliging eist een meer integrale aanpak. Momenteel zijn dat bij veel organisaties nog te veel eilandjes die elkaar eerder in de weg zitten, terwijl ze elkaar eigenlijk moeten versterken. Dat is niet alleen jammer, maar ook risicovol.

Een mooie ontwikkeling is wel dat ik als FG (Functionaris Gegevensbescherming) steeds vaker zie dat in een DPIA-fase die partijen elkaar in het begin noodgedwongen moeten opzoeken, maar gaandeweg er plezier in krijgen samen op te trekken en elkaars vakgebieden te respecteren en omarmen.”