Nationale Zorggids, 22 april 2014: ‘Landelijke actie voor meer eigen regie over medische gegevens’

“Patiënten moeten meer zeggenschap krijgen over hun eigen medische gegevens en zelf moeten kunnen beslissen over wie hun patiëntendossier mag inzien. Dat vindt de Stichting Bescherming Burgerrechten, die samen met de Stichting Privacy First een internetcampagne is gestart voor medische privacy. Dat meldt de Telegraaf.

Wanneer een patiënt toestemming geeft om zijn medische gegevens te delen, bijvoorbeeld bij het Landelijk Schakelpunt LSP (het voormalige EPD), worden diens gegevens vaak toegankelijk voor vele zorgverleners. Deze kunnen zonder voorafgaande controle van de patiënt of zijn arts in het medisch dossier inzage krijgen.

Om de zeggenschap over het medisch dossier weer bij de patiënt en zijn eigen arts te krijgen is daarom de website www.specifieketoestemming.nl gestart. Via de website kunnen mensen een brief aan hun arts of apotheker sturen, waarin ze kunnen aangeven in welke mate medische gegevens mogen worden gedeeld.”

Bron: http://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/20176-landelijke-actie-voor-meer-eigen-regie-over-medische-gegevens.html, 22 april 2014.