Nederlanders vertrouwen overheid steeds minder met persoonsgegevens

Op 24 mei jl. publiceerde KPMG haar marktonderzoek over hoe Nederlanders over hun privacy denken. Het onderzoek brengt opvallende veranderingen aan het licht op dit gebied.

Door Wilmar Hendriks, bestuurslid Privacy First

Het meest opvallend is dat in vijf jaar het percentage Nederlanders met vertrouwen in de overheid wat betreft omgang met hun persoonsgegevens van 32 naar 19% is gezakt. Dit betekent dat ruim 80% van alle mensen de overheid NIET echt vertrouwt waar het omgang met hun persoonlijke informatie betreft. Vergeet daarbij niet dat ongeveer 5% van alle banen er een bij de overheid is. Ook laat het onderzoek zien dat Nederlanders die betrouwbaarheid juist bij de overheid het allerbelangrijkst vinden.

Dit vindt Privacy First een alarmerend signaal, waarmee de overheid snel en serieus aan de slag moet. 70% van de Nederlanders verwacht ook dat de bescherming van persoonsgegevens zal verbeteren, een doel waarvoor Privacy First zich al ruim 15 jaar sterk maakt.

Er is dus veel werk aan de winkel voor de overheid. Van ministeries tot en met de uitvoering van de lokale, gemeentelijke taken. Van bewustzijn bij eigen medewerkers tot transparantie over wat er gebeurt. Waaronder het tijdig betrekken van de vereiste deskundigheid bij elk nieuw project, proces of ‘pilot’. Want daar loopt dit vaak fout, bewust of onbewust.

Slechts 14% van de ondervraagden geeft aan dat zij zich in de afgelopen vijf jaar niet extra bewust zijn geworden van het belang, terwijl 56% expliciet aangeeft dat ze zich juist méér bewust van hun privacy zijn geworden. Steeds minder mensen zijn het nog eens met de vroeger veelgebruikte kreet ‘ik heb niks te verbergen’: 39% vijf jaar geleden tot bijna de helft nu (48%) staat hier niet meer achter. Het bewustzijn over de waarde van privacy groeit dus duidelijk.

Ook commerciële organisaties worden kritischer bekeken: slechts een enkeling heeft daar vertrouwen in respect voor hun privacy. De weerzin tegen de datagraaiende cookies geldt voor tweederde (62%) van de Nederlanders, waarbij 37% zich ergert aan de moeite die ze moeten doen om die uit te zetten. De ‘alles afwijzen’-knop (die KPMG gelukkig zelf wel heeft) ontbreekt in de meeste gevallen nog. Probeer zelf maar eens ‘alles’ uit te zetten op zo’n commerciële website (vergeet niet op ‘partners’ te klikken): ons record was 215 klikken voordat we de website konden bekijken. En áls je dan uiteindelijk alles hebt uitgezet weet je nog steeds niet goed waar je alsnog ‘ja’ tegen hebt gezegd, wat nog steeds schrikbarend kan zijn. Dus ook voor de commercie ligt er een grote uitdaging om geloofwaardig te blijven.

Werken aan vertrouwen is een uitdaging, maar levert ook veel op. Daarom: laat alle partijen die persoonsgegevens verwerken hier lering uit trekken. Doe wat mag, doe het netjes en wees daar duidelijk over.