Nederlands Juridisch Dagblad, 7 feb. 2011: ‘Stichting Privacy First en eisers niet ontvankelijk in privacy-zaak Paspoortwet’

“Eisers zijn niet ontvankelijk verklaard in hun vorderingen omdat voor de 22 natuurlijke personen de gang naar de bestuursrechter openstaat en de stichting Privacy First geen eigen belang heeft maar haar belang voortvloeit uit de bundeling van de belangen van alle Nederlanders boven de twaalf jaar en ouder die een reisdocument aanvragen en voor wie de rechtsgang naar de bestuursrechter openstaat.
(…)
Privacy First spreekt van een ‘juridisch onbegrijpelijke motivatie’ en ‘kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de rechtbank vooral snel van deze zaak af wilde zijn’.

Meer inhoudelijk schrijft de stichting op haar site: ‘juist alle belang bij deze zaak’ te hebben, want burgers kunnen dus geen (rechtstreeks) bestuursrechtelijk bezwaar maken tegen de opslag van hun vingerafdrukken. Privacy First beraadt zich over de te nemen civiele vervolgstappen.”

Lees HIER het hele artikel in het Nederlands Juridisch Dagblad.