Privacy Award winnaars aan het woord

Stichting Privacy First is volop bezig met de voorbereiding van de verkiezingen van de Nederlandse Privacy Awards. Dit keer staan wij stil bij de winnaars van vorig jaar, die ons vertellen over de huidige stand van hun projecten:

  1. Mediajungle
  2. Anonimizer
  3. Kinder-DPIA

Vorig jaar won Mediajungle een Nederlandse Privacy Award, met een initiatief voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Mediajungle biedt op een brede manier diverse tools aan, wat mensen met een licht verstandelijke beperking bewust maakt van de privacy risico’s op het internet. Op een speelse en simpele manier kan er zo een dialoog ontstaan bij deze doelgroep. Niels Bloembergen, een van de oprichters/ondernemers van Mediajungle, die zelf uit de zorg komt:

“Deze mensen zijn zonder dat ze het zich bewust zijn snel dader of slachtoffer van hun eigen handeling, of ze worden tot iets aan gezet door een ander, waar ze de gevolgen niet van kunnen overzien”.

Toen wij vroegen aan Niels, hoe het nu met de initiatieven van Mediajungle gaat:
Het gaat goed met ons. We groeien heel hard en ontwikkelen door. Naast ons te manifesteren in de zorg manifesteren wij ons nu ook hard in het onderwijs. We werken samen met veel partners, zoals het SIDN-fonds en Netwerk Media, waarmee we nu een platform aan het ontwikkelen zijn. We werken ook met het ministerie van Binnenlandse zaken aan een project. Daarnaast werken we ook altijd nauw samen met de doelgroep, om te zien of onze producten aansluiten”.
Op wat de Nederlandse Privacy Award hen heeft gebracht, antwoordt Niels: “Het helpt veel met exposure. Aan het winnen van de award hebben wij zelf ook weer aandacht besteed en het is makkelijker om jezelf te presenteren aan andere “officiële” partijen, wanneer anderen extern je vlees hebben gekeurd. Het geeft dan meer zelfvertrouwen en overredingskracht om anderen warm te maken voor je ideeën”.

Anonimizer (van Bolesian) is een laagdrempelige tool om automatisch documenten, foto’s en video’s veilig privacyproof te kunnen publiceren. Anonimizer maakt gebruik van AI software en kan grote hoeveelheden documenten, maar ook foto’s en video’s anonimiseren in een zeer hoge kwaliteit. Wij vroegen Asmar Berg hoe het met Anonimizer staat sinds het winnen van de Privacy Award:

“Het is echt fantastisch om met deze award beloond te worden voor al onze ontwikkelingen om de privacy van mensen te beschermen. Ook geweldig dat steeds meer organisaties Anonimizer gebruiken om informatie privacy proof te publiceren. We zitten echter niet stil en er zijn al weer mooie nieuwe ontwikkelingen op komst. Zo komen we binnenkort met een nieuwe toepassing die gericht is op ChatGPT. Er is veel te doen rondom ChatGPT in relatie tot privacy. Veel mensen gebruiken ChatGPT bijvoorbeeld voor het samenvatten van teksten. Die teksten bevatten vaak persoonsgegevens. Wij komen met een web-service die het mogelijk maakt om automatisch privacy-gevoelige gegevens in teksten te maskeren, voordat ze aan ChatGPT worden aangeboden. Na verwerking door ChatGPT zetten we de originele gegevens weer automatisch terug in je tekst zodat het verhaal weer klopt. Zo voorkom je dat ChatGPT met allerlei persoonlijke gegevens aan de haal gaat. Iets anders dat op de planning staat, is de nieuwe FaceBlur-app voor lerarenopleidingen. We hebben samen met Fontys Sporthogeschool een prototype ontwikkeld voor het opnemen van lessituaties bij lerarenopleidingen. Bij het oefenen van lessituaties moet de student die lesgeeft zichtbaar blijven. De leerlingen in de klas moeten echter gemaskeerd worden om hun privacy te beschermen. We hebben een manier ontwikkeld om alleen de leerlingen te blurren die in de klas zitten. Zo kan een leraar in opleiding goed worden beoordeeld, terwijl we de privacy van de leerlingen in de klas waarborgen.”

Tenslotte won de Kinder-DPIA een aanmoedigingsprijs. Privacy op School ontwikkelde een Kinder-DPIA voor meekijksoftware op de schermen van kinderen op school. In de Kinder-DPIA wordt de impact onderzocht van dergelijke software op privacy en andere kinderrechten. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld hoe voorkomen kan worden dat kinderen thuis en/of ’s avonds nog steeds via het beeldscherm gevolgd worden en of een notificatie voor aan- of uitzetten kinderen voldoende bewust maakt van het meekijken door de docent. Het doen van een Kinder-DPIA draagt bij aan het bewustmaken van privacy- en kinderrechten bij de kinderen op school. Wij vroegen Evelijn Jeunink van Privacy op School hoe het nu gaat:

“Na het winnen van de aanmoedigingsprijs voor de Kinder-DPIA zijn we verdergegaan met de uitwerking van de Kinder-DPIA. We hebben een basisschool bereid gevonden om samen met ons de Kinder-DPIA uit te voeren op de meekijksoftware die door de school wordt ingezet. Deze praktijkervaring levert input op voor verdere aanscherping en ontwikkeling.

Op de vraag of het iets gebracht heeft, antwoordt zij: “Zeker. We hebben veel enthousiaste reacties en felicitaties ontvangen. De interesse in het concept van een kinderrechten DPIA is er zeker. Zo zijn we gevraagd om mee te doen in de expertgroep voor het ontwikkelen van het Kinderrechten Impact Assessment (wordt nu opgesteld door de Universiteit Leiden en Considerati). De doelgroep waar wij voor werken, scholen in PO en VO, onderschrijven het belang maar kunnen niet altijd tijd en middelen vrij maken voor het (laten) doen van een Kinder-DPIA. We kunnen de Kinder-DPIA dan gebruiken om de standaard DPIA te verrijken. Dat geldt ook voor het betrekken van de kinderen. Het organiseren van sessies met kinderen zoals we doen in de Kinder-DPIA is niet altijd haalbaar. Wel kunnen we bij een gewone DPIA scholen stimuleren meer aandacht te hebben voor dit aspect en onze ervaring daarmee inbrengen. Een andere invalshoek die we onderzoeken is om leveranciers die bijvoorbeeld meekijksoftware leveren aan scholen te interesseren om mee te doen aan een Kinder-DPIA op hun product”.

Bent u ook vooruitstrevend bezig op het gebied van privacy? Neem een kijkje op de nieuwe Privacy Awards-pagina op onze website: Nederlandse Privacy Awards (privacyfirst.nl). Wilt u met uw organisatie meedoen aan de komende Nederlandse Privacy Awards 2024, die wij in samenwerking met ECP (Platform voor de Informatiesamenleving) tijdens de Nationale Privacy Conferentie op 24 januari 2024 organiseren? U kunt zich inschrijven voor deelname via awards@privacyfirst.nl !