Telegraaf, 18 februari 2015: ‘Crimineel heeft vrij spel zonder opslag beldata’

“De opsporing van criminelen en terroristen komt in gevaar als telecom- en telefoonbedrijven het bel- en internetgedrag van gebruikers niet hoeven te bewaren. Dat vrezen politie en het OM als ze in verband met privacywetgeving niet langer gebruik mogen maken in hun onderzoeken van opgeslagen telecommunicatiegegevens.
(…)
Vandaag dient in Den Haag een kort geding tegen de Nederlandse Staat, waar een brede coalitie van organisaties en ondernemingen (o.a. Privacy First, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Journalisten) eist dat de Wet bewaarplicht telecommunicatie buiten werking wordt gesteld, omdat die in strijd is met fundamentele grondrechten die privéleven, communicatie en persoonsgegevens beschermen.
(…)
Politie en justitie zeggen dat alleen gegevens worden opgevraagd als daar een goede reden voor is. (…)”

Bron: Telegraaf 18 februari 2015, p. 10.